การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ระยะไกลไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ระหว่างเซสชัน 'เดสก์ท็อประยะไกล' คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อพิมพ์เอกสารที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่านี้ก่อนที่จะเชื่อมต่อ การตั้งค่าดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เพื่อที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในครั้งต่อไปที่เชื่อมต่อ

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

  2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ทรัพยากรท้องถิ่น

  3. ภายใต้ ทรัพยากรและอุปกรณ์ท้องถิ่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เครื่องพิมพ์

  4. คลิก เชื่อมต่อ เพื่อเริ่มเซสชัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องโต้ตอบ 'การพิมพ์' ในแต่ละครั้งที่คุณพิมพ์