การอ่านข้อความอีเมลแบบออฟไลน์

Windows Mail สามารถดาวน์โหลดข้อความอีเมลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถอ่านและตอบข้อความเหล่านั้นแบบออฟไลน์ได้ คุณอาจต้องการทำงานแบบออฟไลน์ถ้า

 • คุณต้องการลดระยะเวลาที่คุณใช้ในการออนไลน์ เนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณคิดค่าใช้จ่ายจากคุณเป็นรายชั่วโมง หรือเนื่องจากคุณมีคู่สายโทรศัพท์เพียงคู่สายเดียวและคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์

 • คุณใช้พีซีแบบเคลื่อนที่ในการอ่านข้อความระหว่างการเดินทาง และในสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

เมื่อต้องการตั้งค่า Windows Mail เพื่อให้คุณสามารถอ่านข้อความอีเมลแบบออฟไลน์

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้ ให้คลิก เชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ทำงานแบบออฟไลน์เท่านั้น แล้วคลิก ตกลง

 4. ถ้าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณใช้ IMAP ให้คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ในรายการ 'โฟลเดอร์' (อยู่ในบานหน้าต่างซ้ายของ Windows Mail) เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการต่างๆ ที่คุณต้องการจะดูแบบออฟไลน์ แล้วคลิก ซิงโครไนซ์บัญชี

  หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการทราบว่าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลชนิดใดอยู่ ให้คลิกเมนู เครื่องมือ คลิก บัญชี เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณในรายการ แล้วคลิก คุณสมบัติ ชนิดของบัญชีผู้ใช้จะแสดงอยู่บนแท็บ ขั้นสูง

 5. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก ทำงานแบบออฟไลน์

ขณะนี้คุณจะสามารถอ่านและตอบกลับข้อความแบบออฟไลน์ได้ ในครั้งต่อไปที่คุณออนไลน์และคลิกปุ่ม ส่ง/รับ ข้อความใดๆ ที่คุณเขียนในขณะที่ออฟไลน์จะถูกส่งออกไป และการกระทำอื่นใดที่คุณทำในขณะที่ออฟไลน์จะถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์