การจดจำชนิดแฟ้มที่เป็นอันตราย

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

แฟ้มชนิดที่เป็นอันตรายคือแฟ้มที่อาจมีไวรัส หรือ สปายแวร์ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลของคุณหรือโปรแกรมที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มชนิดที่ถือว่าเป็นอันตรายมักจะเป็นแฟ้มโปรแกรม (.exe) แมโคร หรือแฟ้ม .com แฟ้มส่วนใหญ่ที่มีส่วนขยายเหล่านี้มักจะไม่มีไวรัส อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือได้รับแฟ้มเหล่านี้ในอีเมล คุณไม่ควรที่จะเปิด เว้นแต่จะมั่นใจในแหล่งที่มาหรือเป็นแฟ้มที่คุณคาดไว้ว่าจะได้รับ

ต่อไปนี้คือส่วนขยายของแฟ้มส่วนใหญ่ที่ถูกใช้โดยไวรัสในอีเมล และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ เมื่อคุณได้รับแฟ้มที่มีส่วนขยายเหล่านี้ ให้บันทึกลงในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วทำการสแกนทันทีด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นปัจจุบันก่อนที่จะเปิด

ส่วนขยายของแฟ้มส่วนใหญ่

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายส่วนขยายของแฟ้มที่อาจบ่งชี้ว่าแฟ้มเป็นอันตราย

ส่วนขยาย ชนิดแฟ้ม
ส่วนขยาย

.exe

ชนิดแฟ้ม

โปรแกรม

ส่วนขยาย

.com

ชนิดแฟ้ม

โปรแกรม MS‑DOS

ส่วนขยาย

.pif

ชนิดแฟ้ม

ทางลัดสู่โปรแกรม MS‑DOS

ส่วนขยาย

.bat

ชนิดแฟ้ม

แฟ้มแบตช์

ส่วนขยาย

.scr

ชนิดแฟ้ม

แฟ้มโปรแกรมรักษาหน้าจอ

หมายเหตุ

  • ไวรัสบางตัวจะใช้แฟ้มที่มีส่วนขยายสองส่วนเพื่อทำให้แฟ้มที่อันตรายนี้ดูเหมือนกับเป็นแฟ้มที่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น Document.txt.exe หรือ Photos.jpg.exe ส่วนขยายที่อยู่ทางขวาสุดจะเป็นส่วนขยายที่Windowsพยายามที่จะเปิด มีน้อยมากที่แฟ้มที่ถูกต้องจะมีส่วนขยายสองส่วน ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดหรือการเปิดแฟ้มชนิดนี้

  • มีแฟ้มหลายๆ ชนิดที่ปลอดภัยกว่าแฟ้มโปรแกรมหรือแมโครในการดาวน์โหลด เช่น แฟ้มข้อความ (.txt) หรือแฟ้มภาพ (.jpg, .gif, .png) อย่างไรก็ตาม คุณควรที่จะระมัดระวังเกี่ยวกับแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก เนื่องจากเป็นที่ทราบว่าแฟ้มบางแฟ้มเหล่านี้มีรูปแบบที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะสามารถทำลายช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้