การเอาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเล่นใน Windows Media Player ออก

เมื่อคุณเล่นเนื้อหาสื่อดิจิทัลใน Windows Media Player โดยปกติประวัติแฟ้มและข้อมูลสื่อจะเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการเก็บดังกล่าวได้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

แสดงทั้งหมด

การเอารายการแฟ้มหรือ URL ที่คุณเคยเล่นออก

รายการแฟ้มหรือ URL ที่คุณเคยเล่นจะแสดงอยู่ในที่ตั้งต่อไปนี้ในโปรแกรมเล่น บนเมนู แฟ้ม (ในรายการแฟ้มที่เล่นล่าสุด) ในกล่องโต้ตอบ เปิด URL และในกล่องโต้ตอบ เปิด คุณสามารถเอารายการที่มีอยู่ออก และป้องกันไม่ให้มีการเก็บรายการอีกในอนาคต

หากมองไม่เห็นเมนู แฟ้มการแสดงเมนูแบบคลาสสิค

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ คลิก ตัวเลือกอื่นๆ แล้วคลิกแท็บ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 2. เมื่อต้องการเอารายการที่มีอยู่ออก ให้คลิก ล้างประวัติ วิธีนี้ยังใช้ลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำขึ้นกับข้อมูลสื่อสำหรับซีดีและดีวีดีได้เช่นกัน

 3. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้มีการเก็บรายการอีกในอนาคต ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกแฟ้มและประวัติ URL ในโปรแกรมเล่น

 4. เมื่อต้องการล้างรายการแฟ้มที่แสดงในกล่องกาเครื่องหมาย เปิด ให้ล้างรายการโฟลเดอร์เอกสารที่ใช้ล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการล้างรายการเอกสารล่าสุด โปรดดู 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows

การเอาข้อมูลสื่อเกี่ยวกับแฟ้มในไลบรารีของคุณออก

ข้อมูลสื่อเกี่ยวกับแฟ้มเพลงในไลบรารีของคุณ ซึ่งรวมถึงแฟ้มที่ได้สร้างขึ้นเมื่อริพจากแผ่นซีดี จะแสดงในโปรแกรมเล่น คุณไม่สามารถลบข้อมูลสื่อที่มีอยู่ แต่สามารถป้องกันไม่ให้มีการเรียกดูและแสดงข้อมูลสื่อใหม่ได้ อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าวิธีการดังกล่าวจะทำให้แฟ้มที่สร้างขึ้นในระหว่างการริพมีการแสดงในไลบรารีของคุณว่า "ไม่รู้จัก"

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ ไลบรารี แล้วคลิก ตัวเลือกอื่นๆ

 2. ในพื้นที่ ปรับปรุงข้อมูลสื่อสำหรับแฟ้มโดยอัตโนมัติ ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รับข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต

  ิวิธีการนี้ยังล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงแฟ้มเพลงโดยรับข้อมูลสื่อจากอินเทอร์เน็ต ที่อยู่บนแท็บ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่นกัน

การลบข้อมูลสื่อเกี่ยวกับซีดีหรือดีวีดีที่คุณได้เล่นไป

ข้อมูลสื่อเกี่ยวกับซีดีและดีวีดีที่คุณได้เล่นไปจะแสดงอยู่ในที่ต่างๆ ในโปรแกรมเล่น คุณสามารถเอาข้อมูลสื่อที่มีอยู่ออก และป้องกันไม่ให้มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวอีกในอนาคต โปรดจำไว้ว่าหากคุณใช้วิธีการดังกล่าว คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในขณะที่คุณเล่นซีดีหรือดีวีดี เพื่อดูหน้าปกอัลบั้ม ชื่อเพลง ชื่ออัลบั้ม และอื่นๆ

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ คลิก ตัวเลือกอื่นๆ แล้วคลิกแท็บ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 2. เมื่อต้องการเอาข้อมูลเกี่ยวกับซีดีหรือดีวีดีที่คุณเคยเล่นออก ให้คลิก ล้างแคช

  วิธีการนี้จะลบข้อมูลสื่อที่เก็บเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างที่โปรแกรมเล่นทำข้อมูลให้ตรงกัน โฟลเดอร์ที่โปรแกรมเล่นกำลังตรวจสอบ แฟ้มที่ค้นหาผ่านโปรแกรมเล่น และแฟ้มที่คุณได้ลบออกจากไลบรารีของคุณ

 3. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้มีการเก็บข้อมูลสื่อเกี่ยวกับซีดีหรือดีวีดี ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อมูลสื่อจากอินเทอร์เน็ต

  ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงแฟ้มเพลงโดยรับข้อมูลสื่อจากอินเทอร์เน็ต (ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน) ข้อมูลสื่อสำหรับซีดีที่คุณได้เล่นอาจจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในโปรแกรมเล่น ถ้าคุณได้ริพเพลงจากซีดีเหล่านั้นลงในไลบรารีของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเรียกใช้ข้อมูลสื่อสำหรับซีดีอีก คุณยังสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงแฟ้มเพลงโดยรับข้อมูลสื่อจากอินเทอร์เน็ต

การเอาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณออก

เพื่อเหตุผลในด้านประสิทธิภาพการทำงาน โปรแกรมเล่นจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่โปรแกรมทำข้อมูลให้ตรงกันลงในแคช คุณอาจไม่สามารถป้องกันไม่ให้มีการเก็บข้อมูล แต่คุณสามารถเอาข้อมูลที่มีอยู่ออกได้

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ คลิก ตัวเลือกอื่นๆ แล้วคลิกแท็บ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 2. คลิก ล้างแคช