การลบตาแดงออกจากรูปภาพ

ถ้าคุณเคยใช้แฟลชในเวลาถ่ายภาพ คุณอาจสังเกตเห็นว่าบางครั้งคนที่อยู่ในรูปภาพของคุณมีดวงตาเป็นสีแดง เหตุการณ์เช่นนี้เรียกว่า ตาแดง ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่แสงแฟลชของกล้องสะท้อนจากเรตินาของบุคคลนั้น เราสามารถลดการเกิดตาแดงได้โดยใช้คุณลักษณะการลดตาแดงในกล้องของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Windows Photo Gallery เพื่อช่วยลดหรือกำจัดตาแดงในรูปภาพของคุณได้หลังจากถ่ายภาพ

ตัวอย่างของรูปภาพที่มีตาแดงและตาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
รูปภาพที่มีตาแดงและตาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
 1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 2. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นที่แถบเครื่องมือ ให้คลิก แก้ไข

 3. ในบานหน้าต่าง 'แก้ไข' ให้คลิก แก้ไขตาแดง

  รูปภาพของปุ่ม 'แก้ไขตาแดง'
  ปุ่ม 'แก้ไขตาแดง'
 4. คลิกที่มุมบนซ้ายของตาดวงแรกซึ่งคุณต้องการแก้ไข จากนั้น ลาก ตัวชี้เมาส์ไปที่มุมล่างขวาของดวงตาเพื่อเลือกบริเวณรอบตวงตา

  รูปภาพแสดงตาแดงที่ถูกเอาออกใน Photo Gallery
  การเอาตาแดงออกใน Photo Gallery
 5. เลือกพื้นที่ดวงตาอีกดวงที่คุณต้องการแก้ไข

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเพิ่มจำนวนตาแดงที่คุณจะเอาออกด้วยการเลือกหลายครั้ง

 • หาก 'แก้ไขตาแดง' ไม่ปรากฏเพื่อให้มีลักษณะพิเศษบนรูปภาพของคุณ แสดงว่าดวงตาอาจมีสีทึบมากเกินไป ให้ลองคลิก ปรับอัตโนมัติ ก่อน แล้วคลิก แก้ไขตาแดง