การรายงานปัญหาและตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

หากโปรแกรมหยุดการทำงานหรือการตอบสนอง Windows สามารถรายงานปัญหาและตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

  1. เปิด 'รายงานปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การรายงานปัญหาและวิธีแก้ปัญหา

  2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

  3. เลือก ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ (แนะนำ) แล้วคลิก ตกลง คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีขั้นตอนที่สามารถใช้ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา หรือหาก Microsoft ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อค้นหาหรือสร้างวิธีแก้ไขปัญหา