การรายงานซอฟท์แวร์ซึ่งน่าสงสัยไปที่ Microsoft SpyNet

ถ้าหากคุณเข้าไปมีส่วนร่วมใน Microsoft SpyNet community, และถ้าหากว่า Windows Defender ตรวจพบว่ามีซอฟท์แวร์ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดประเภทว่ามีความเสี่ยงอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, คุณก็อาจจะถูกขอให้ส่งตัวอย่างของซอฟท์แวร์ตัวนั้นไปที่ Microsoft SpyNet เพื่อทำการวิเคราะห์ เมื่อมีการแจ้งข้อมูลกับคุณแล้ว, Windows Defender ก็จะแสดงรายการของไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้นักวิเคราะห์ระบุได้ว่าซอฟท์แวร์นั้นเป็น ซอฟท์แวร์ชั่วร้าย หรือไม่ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งไฟล์ไปเพียงแค่บางส่วน หรือ จะส่งไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในรายการนั้นก็ได้

แสดงทั้งหมด

การส่งไฟล์ไปที่ Microsoft SpyNet

การรายงานซอฟท์แวร์ที่อาจจะถูกจัดเอาไว้ผิดประเภท

  • ถ้าหาก Windows Defender แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ซึ่งคุณไม่เชื่อว่ามันเป็นซอฟท์แวร์ชั่วร้าย หรือ ซอฟท์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์, คุณก็สามารถที่จะรายงานปัญหานั้นไปที่ Microsoft โดยการกรอกแบบฟอร์มรายงานข้อผิดพลาดเชิงบวก บนเว็บไซต์ Microsoft Security at Home ให้ครบถ้วนสมบูรณ์