การรายงานและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

ต่อไปนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการรายงานและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

แสดงทั้งหมด

ฉันจะรายงานปัญหาและตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

คุณมีตัวเลือกอยู่สามประการคือ

Windows ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

Windows จะใช้รายงานปัญหาที่คุณส่งไปยัง Microsoft ในการจับคู่รายละเอียดของแต่ละปัญหาเข้ากับวิธีแก้ไขปัญหา Windows จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีขั้นตอนที่คุณสามารถใช้แก้ไขปัญหาหรือเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หากยังไม่มีวิธีแก้ไขปัญหา ข้อมูลที่คุณส่งไปสามารถช่วยให้ Microsoft ค้นหาหรือสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นมาใหม่ได้

Windows จะแจ้งวิธีแก้ไขปัญหาให้ทราบได้อย่างไร

ขึ้นอยู่กับวิธีการรายงานปัญหาและตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาของคุณ

  • หากคุณตั้งค่าให้ Windows ตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ Windows จะแจ้งให้คุณทราบถึงขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากเกิดปัญหา

  • หากคุณไม่ได้ตั้งค่าให้ Windows ตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหลังจากเกิดปัญหา และ Windows จะแจ้งให้คุณทราบหากมีวิธีแก้ไขปัญหา

ฉันจะทำอย่างไรหากพลาดการแจ้งวิธีแก้ไขปัญหา

คุณสามารถดูวิธีแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา โดยวิธีการมีดังนี้

  1. เปิด 'รายงานปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การรายงานปัญหาและวิธีแก้ปัญหา

  2. หากไม่ปรากฏวิธีแก้ไขปัญหา ให้คลิก ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ในบานหน้าต่างซ้าย

หมายเหตุ

  • ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างจะสามารถดูและแก้ไขได้โดยผู้ดูแลเท่านั้น เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลเพื่อดูปัญหาเหล่านี้

เหตุใด Microsoft จึงขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาหลังจากที่ฉันตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาแล้ว

โดยปกติจะเป็นเพราะปัญหาที่คุณรายงานเป็นปัญหาใหม่ มีความซับซ้อนผิดปกติ หรือเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ใช้รายอื่น ๆ การสร้างวิธีแก้ไขปัญหาประเภทนี้อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าข้อมูลของรายงานเบื้องต้น

ฉันสามารถหยุดส่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'รายงานปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การรายงานปัญหาและวิธีแก้ปัญหา

  2. คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก เรียกให้ฉันตรวจดูว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ มีการเลือกไว้แล้ว ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

รายงานปัญหาทั้งหมดสามารถส่งได้โดยอัตโนมัติหรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากรายงานอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย Windows จึงถามเสมอว่าคุณต้องการส่งข้อมูลดังกล่าวหรือไม่

ฉันส่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา (รายงานปัญหา) มากกว่าหนึ่งครั้งได้หรือไม่

ได้ วิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่สามารถใช้งานได้มีอยู่ตลอดเวลา

การดูวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่สามารถใช้งานได้

  1. เปิด 'รายงานปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การรายงานปัญหาและวิธีแก้ปัญหา

  2. คลิก ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ

หมายเหตุ

  • ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างจะสามารถดูและแก้ไขได้โดยผู้ดูแลเท่านั้น เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลเพื่อดูปัญหาเหล่านี้

ฉันสามารถติดตามรายงานที่ส่งไปหรือวิธีแก้ไขปัญหาที่พบได้หรือไม่

ได้ วิธีแก้ไขปัญหาและรายงานปัญหาจะได้รับการบันทึกไว้จนกว่าคุณจะเลือกลบออกไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกรายงานที่จะส่งหรือตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดูวิธีแก้ไขปัญหาที่พบในคอมพิวเตอร์ของคุณ และการดูรายงานการแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

วิธีแก้ไขปัญหาหนึ่งวิธีสามารถแก้ไขได้หลายปัญหาหรือไม่

ได้ เมื่อต้องการดูปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้คลิก ดูปัญหาที่เกี่ยวข้อง ในรายละเอียดวิธีแก้ไขปัญหา