การร้องขอหรือต่ออายุใบรับรอง

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

โดยหลักแล้ว ใบรับรองจะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะของบุคคลหรืออุปกรณ์ รับรองความถูกต้อง ของการบริการ หรือ เข้ารหัสลับแฟ้ม โดยปกติ จะมีการนำเสนอใบรับรองให้คุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้งานเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย อาจมีการใช้ใบรับรองเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ถ้าคุณต้องการใบรับรองสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณ เช่นใส่ลายเซ็นดิจิทัลในข้อความอีเมล ระบบอาจไม่จัดสรรให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ คุณควรติดต่อผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองเพื่อร้องขอใบรับรองและนำเข้าใบรับรองนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเข้าหรือการส่งออกใบรับรองและคีย์ส่วนตัว ถ้าคุณทำงานให้กับองค์กรที่ใช้ใบรับรองสำหรับการเข้าถึงเครือข่าย และใบรับรองไม่ถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณอาจได้รับข้อความที่ระบุว่าใบรับรองนั้นหมดอายุแล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อขอรับใบรับรองใหม่หรือต่ออายุใบรับรอง

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เพื่อร้องขอใบรับรองจาก ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองระดับองค์กร เท่านั้น คุณต้องเข้าสู่ระบบ โดเมน ที่มีผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองระดับองค์กรเพื่อร้องขอใบรับรองใหม่ ตรวจสอบกับ ผู้ดูแล ระบบเครือข่ายของคุณ ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ใช้ไม่ได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการร้องขอใบรับรองใหม่

 1. เปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ certmgr.msc ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกโฟลเดอร์ ส่วนบุคคล

 3. คลิกเมนู การกระทำ ชี้ไปที่ งานทั้งหมด แล้วคลิก ร้องขอใบรับรองใหม่

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถร้องขอใบรับรองสำหรับ การบริการ ได้

 • เมื่อต้องการร้องขอใบรับรองมาตรฐานลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature Standard หรือ DSS) จากผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรอง คุณต้องเลือกแม่แบบใบรับรอง 'ลายเซ็นผู้ใช้อย่างเดียว' ใน 'ตัวช่วยสร้างการร้องขอใบรับรอง'

เมื่อต้องการต่ออายุใบรับรอง

 1. เปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ certmgr.msc ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกใบรับรองที่คุณต้องการต่ออายุ

 3. คลิกเมนู การกระทำ ชี้ไปที่ งานทั้งหมด แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ต่ออายุใบรับรองด้วยคีย์ใหม่

  • ชี้ไปที่ การดำเนินการขั้นสูง แล้วคลิก ต่ออายุใบรับรองนี้ด้วยคีย์เดิม

 4. ทำตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อต่ออายุใบรับรอง