การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

โดยการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คุณจะสามารถกลับไปยังสถานะแรกเริ่มเมื่อมีการติดตั้ง Internet Explorer เป็นครั้งแรกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลังจากการติดตั้ง เมื่อคุณคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer บางเว็บเพจที่อิงอยู่กับ คุกกี้ ที่เก็บไว้ก่อนหน้า ข้อมูลฟอร์ม รหัสผ่าน หรือโปรแกรม Add-on ของเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจะไม่เป็นการลบรายการโปรด ตัวดึงข้อมูล และการตั้งค่าส่วนบุคคลอื่นๆ บางอย่าง ดูที่ตารางต่อไปนี้สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดว่าได้มีการตั้งค่าใหม่หรือเก็บรักษาแล้วหรือไม่

การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่นั้นไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ หลังจากการตั้งค่าใหม่ การตั้งค่าก่อนหน้าทั้งหมดจะสูญหายไป และไม่สามารถกู้คืนได้ แทนที่จะตั้งค่าทุกอย่างใหม่ คุณอาจต้องการตั้งค่าใหม่เฉพาะบางค่าหรือลบประวัติเว็บเพจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การเชื่อมโยงซึ่งอยู่ท้ายหัวข้อนี้

ในกรณีที่คุณได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้ง Windows ไว้แล้ว การตั้งค่าใดๆ ที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้จะถูกนำมาใช้ใหม่อีกครั้ง การตั้งค่าเหล่านี้อาจรวมถึงโฮมเพจหรือตัวให้บริการการค้นหาเฉพาะ

การตั้งค่า Internet Explorer ที่จะได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าใหม่

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการตั้งค่าต่างๆ เมื่อคุณตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

ประเภทการตั้งค่า
รายการที่ได้รับผลกระทบ

การตั้งค่าที่ถูกลบออก

 • ประวัติเบราว์เซอร์ แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คุกกี้ ข้อมูลฟอร์ม และรหัสผ่านที่เก็บไว้

 • ข้อมูล URL ที่พิมพ์ไว้ เว็บเพจแบบออฟไลน์ ส่วนขยายเมนู

 • เว็บไซต์ที่เพิ่มลงในโซนอินทราเน็ต โซนที่เชื่อถือได้ หรือโซนที่ถูกจำกัด

 • เว็บไซต์ที่ถูกเพิ่มสำหรับการจัดการคุกกี้พิเศษภายใต้แท็บ 'ความเป็นส่วนตัว'

 • เว็บไซต์ที่ให้ใช้หน้าต่างแบบผุดขึ้นภายใต้การตั้งค่า 'ตัวบล็อกป็อปอัพ'

 • รายการที่ใช้บ่อยล่าสุดของ Explorer

การตั้งค่าที่ถูกตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้นของ Windows หรือค่าเริ่มต้นของผู้ผลิต

 • โฮมเพจ (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลแท็บ 'โฮมเพจ' โปรดดู การสำรองโฮมเพจหรือแท็บโฮมเพจ)

 • ตัวให้บริการการค้นหา, การตั้งค่าการเรียกดูแบบแท็บ

 • สี ภาษา แบบอักษร และการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึง (แท็บ 'ทั่วไป')

 • การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับทุกโซน (แท็บ 'ความปลอดภัย')

 • การตั้งค่าแท็บ 'ขั้นสูง'

 • การตั้งค่าแท็บ 'ความเป็นส่วนตัว'

 • การตั้งค่า 'ตัวบล็อกป็อปอัพ', 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ', 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' และ 'การย่อ/ขยาย'

 • การตั้งค่าตั้งค่าหน้ากระดาษ แถบเครื่องมือ และขนาดข้อความ

 • การตั้งค่าตัวดึงข้อมูล (การซิงค์และการแจ้งเตือน ไม่ใช่ตัวดึงข้อมูลโดยตัวของมันเอง)

 • ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่อยู่ในรายการที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า (ตั้งค่าใหม่ให้เป็นสถานะยินยอมเข้าร่วม)

 • แถบเครื่องมือ วัตถุตัวช่วยเหลือเบราว์เซอร์ และโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์จะถูกปิดใช้งาน

การตั้งค่าและรายการที่มีการเก็บรักษา

 • รายการโปรด

 • ตัวดึงข้อมูล

 • การตั้งค่า 'ตัวให้คำแนะนำเนื้อหา'

 • ตัวควบคุม ActiveX ที่อนุมัติล่วงหน้า

 • การตั้งค่าเส้นทางแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (แคช)

 • ข้อมูลใบรับรอง

 • โปรแกรมอินเทอร์เน็ต (อีเมล โปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต)

 • การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร็อกซี และ VPN

 • การตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น

 • ไม่มีการคืนค่าแถบเครื่องมือ

การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

 1. ให้ปิดหน้าต่าง Internet Explorer หรือหน้าต่าง Windows Explorer ที่กำลังเปิดอยู่

 2. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ให้คลิก ตั้งค่าใหม่

 6. เมื่อ Internet Explorer เสร็จสิ้นการคืนค่าการตั้งค่าแล้ว ให้คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

 7. ปิด Internet Explorer

  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในครั้งถัดไปเมื่อคุณเปิด Internet Explorer

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณปิดหน้าต่างที่มองเห็นทั้งหมดแล้ว แต่ยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามทำการตั้งค่าใหม่ อาจเป็นไปได้ว่ามีการเรียกใช้โปรแกรมที่มองไม่เห็นก็เป็นได้ ให้เริ่ม Windows ใหม่ เปิด Internet Explorer และลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

 • เมื่อต้องการสำรองข้อมูลโฮมเพจหรือชุดโฮมเพจก่อนที่จะตั้งค่าเริ่มต้น Internet Explorer ใหม่ ให้ดูที่ การสำรองโฮมเพจหรือแท็บโฮมเพจ

 • หากไม่สามารถตั้งค่าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้นใหม่ได้ อาจเป็นเพราะ Internet Explorer ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มหรือการตั้งค่ารีจิสทรีได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสิทธิ์ด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอ แฟ้มหรือการตั้งค่าถูกใช้โดยโปรแกรมอื่น หรือพื้นที่หน่วยความจำเหลือน้อย หรือมีการใช้ CPU มาก คุณสามารถใช้ Internet Explorer ต่อโดยไม่ต้องคืนค่าการตั้งค่าดังกล่าว หรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่และลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

 • หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer บนเซิร์ฟเวอร์ และปิดใช้งานคุณลักษณะการทำให้ปลอดภัยมากขึ้น (การตั้งค่าความปลอดภัยที่รัดกุมมากขึ้นสำหรับการใช้บนเซิร์ฟเวอร์) การตั้งค่าใหม่จะมีผลกับความปลอดภัยระดับไคลเอ็นต์ คุณต้องติดตั้งคุณลักษณะการทำให้ปลอดภัยมากขึ้นใหม่ หากต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัย

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรม Add-on ใหม่ ให้ดูที่ โปรแกรม Add-on ของ Internet Explorer: คำถามที่ถามบ่อย