คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

คุณอาจต้องการคืนค่าโปรแกรมควบคุม สำหรับอุปกรณ์ ไปเป็นรุ่นก่อนหน้า ถ้าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มีปัญหาหลังจากการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

  1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกสองครั้งที่ประเภทที่มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของคุณอยู่ แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่ออุปกรณ์ที่คุณต้องการคืนค่าโปรแกรมควบคุมไปเป็นรุ่นก่อนหน้า

  3. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก ย้อนกลับโปรแกรมควบคุม

หมายเหตุ

  • ถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุมรุ่นก่อนหน้าติดตั้งไว้สำหรับอุปกรณ์ที่เลือก ปุ่ม ย้อนกลับโปรแกรมควบคุม จะไม่พร้อมใช้งาน