ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการริพซีดีใน Windows Media Player หากคุณไม่พบคำถามของคุณที่นี่ ให้ดูที่ Windows Media Player: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

การริพคืออะไร

การริพคือกระบวนการคัดลอกเพลงจากซีดีเพลงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ในระหว่างกระบวนการริพ Player จะบีบอัดเพลงแต่ละเพลงแล้วเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นแฟ้ม Windows Media Audio (WMA) หรือ MP3 หลังจากนั้น คุณสามารถซิงค์แฟ้มต่างๆ กับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา เขียนแฟ้มลงซีดีรวมเพลง เพิ่มแฟ้มไปยังรายการที่จะเล่น หรือเล่นแฟ้มโดยไม่ต้องค้นหาและใส่ซีดี

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันตัดสินใจที่จะป้องกันการคัดลอกเพลงที่ฉันริพมา

ถ้าคุณป้องกันการคัดลอกแทร็กที่ริพมาจากซีดี แฟ้มที่ริพนั้นจะได้รับการป้องกัน ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งานสื่อในการเล่น เขียน หรือซิงค์แฟ้ม ถ้าคุณคัดลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และพยายามใช้แฟ้มนั้น คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดสิทธิการใช้งานสื่อสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดสิทธิการใช้งานสื่อสำหรับแฟ้มที่ริพมาได้ในจำนวนจำกัด

ถ้าคุณต้องการใช้เพลงที่ริพมากับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง อย่าริพแฟ้มแบบป้องกันการคัดลอก ถ้าคุณต้องการจำกัดการแจกจ่ายเพลงใดๆ ที่คุณริพมา ให้เปิดการป้องกันการคัดลอกก่อนทำการริพ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเอาการป้องกันการคัดลอกออกจากแฟ้มได้เมื่อนำไปใช้แล้ว การป้องกันการคัดลอกจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณริพเพลงในรูปแบบ Windows Media Audio (WMA) เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดการป้องกันการคัดลอก ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการริพเพลง

ฉันจะหาแฟ้มที่ฉันริพมาได้ที่ไหน

แฟ้มที่ริพมาจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีของ Player ของคุณโดยอัตโนมัติ แฟ้มดังกล่าวจะอยู่ในโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณตามที่ระบุบนแท็บ ริพเพลง ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ได้ตลอดเวลา

ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อหรือย้ายแฟ้มที่ฉันริพมาแล้วได้หรือไม่

ได้ ถ้าคุณเปลี่ยนข้อตกลงในการตั้งชื่อและโฟลเดอร์ที่จัดเก็บแฟ้มที่ริพมา คุณจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปใช้กับแฟ้มที่ริพมาก่อนหน้านี้ได้ด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนชื่อแฟ้มเพลงโดยใช้การตั้งค่าการริพเพลง และ จัดเรียงเพลงใหม่ในโฟลเดอร์เพลงที่ริพ โดยใช้การตั้งค่าการริพเพลง บนแท็บ ไลบรารี ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก เมื่อทำเช่นนี้แล้ว แฟ้มแต่ละแฟ้มจะถูกเปลี่ยนชื่อและย้ายในครั้งถัดไปที่มีการเรียกคืนหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับแฟ้มนั้น

ฉันสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรืออัตราบิตของแฟ้มที่ฉันริพไปแล้วได้หรือไม่

คุณไม่สามารถใช้ Player เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ (เช่น WMA ไปเป็น MP3) หรืออัตราบิตของแฟ้มใดๆ ที่ริพมาก่อนหน้านี้ได้

ฉันสามารถฟังเพลงขณะทำการริพได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถฟังเพลงในรายการใดๆ ต่อไปนี้ได้ในขณะทำการริพเพลง ได้แก่ ซีดีที่คุณกำลังริพ เนื้อหาอื่นๆ ในไลบรารี ซีดีเพลงอื่นๆ ถ้าคุณมีซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์หลายไดรฟ์ หรือเนื้อหาที่ส่งแบบกระแสข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โปรดทราบว่า ถ้าแฟ้มเพลงที่คุณริพมามีข้อบกพร่องทางเสียง เช่น การข้าม สะดุด หรือปัญหาอื่นๆ ให้ริพเพลงอีกครั้งและหลีกเลี่ยงการทำงานอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ในระหว่างกระบวนการริพ

ฉันสามารถคัดลอกเนื้อหาของดีวีดีวิดีโอลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้ Player ได้หรือไม่

ไม่ได้ Windows Media Player 11 ไม่สนับสนุนการคัดลอกเนื้อหาของสื่อที่มีการป้องกันการคัดลอก เช่น ดีวีดีวิดีโอ

หมายเหตุ

  • การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และวิดีโอคลิป ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึงการเข้ารหัส MP3) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศอาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา