การบันทึกผลลัพธ์การค้นหา

ถ้าคุณมองหากลุ่มแฟ้มบางกลุ่มอยู่เสมอ และลงท้ายด้วยการค้นหาแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ที่จะบันทึกผลลัพธ์การค้นหาไว้ เมื่อคุณบันทึกการค้นหา คุณจะไม่ต้องสร้างมุมมองของแฟ้มแบบเดิมด้วยตนเองทุกครั้ง คุณเพียงแค่เปิดการค้นหานั้น และ Windows จะดำเนินการค้นหาอย่างรวดเร็ว และแสดงเฉพาะแฟ้มปัจจุบันส่วนใหญ่ที่ตรงกับการค้นหาเดิมของคุณ

รูปของบานหน้าต่าง 'การนำทาง' แสดงการค้นหาที่บันทึกไว้
คุณสามารถใช้การค้นหาที่บันทึกไว้ได้จาก 'บานหน้าต่างนำทาง'
  1. เปิด 'ค้นหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก ค้นหา

  2. ค้นหาแฟ้มของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา ให้ดูที่ การค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

  3. เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก บันทึกการค้นหา บนแถบเครื่องมือ

  4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อการค้นหา แล้วคลิก บันทึก

    การค้นหาจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ 'ค้นหา' ซึ่งคุณสามารถเปิดโดยคลิกการเชื่อมโยง 'ค้นหา' ใน 'บานหน้าต่างนำทาง'

เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณสร้างการค้นหาที่คุณใช้บ่อยครั้ง ให้ลองเพิ่มการค้นหาลงในส่วนการเชื่อมโยงของ 'รายการโปรด' ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ให้คลิก ค้นหา แล้วลากการค้นหาที่บันทึกไว้ไปยังตำแหน่งใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ซึ่งคุณต้องการให้ปรากฏ

  • คุณสามารถทำให้พบการค้นหาง่ายขึ้นได้โดยการเพิ่มแท็กเมื่อบันทึกการค้นหา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มแท็กในภายหลังโดยใช้บานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มแท็กหรือคุณสมบัติอื่นๆ ให้กับแฟ้ม

เมื่อต้องการเปิดการค้นหาที่บันทึกไว้

  1. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' คลิก ค้นหา

  2. ในรายการแฟ้ม ให้คลิกสองครั้งที่การค้นหาที่บันทึกไว้