แท็บ 'ประสิทธิภาพ' ใน 'ตัวจัดการงาน' จะให้รายละเอียดขั้นสูงเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรระบบของคอมพิวเตอร์คุณ เช่น random access memory (RAM) และ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

 1. เปิด 'ตัวจัดการงาน' โดยการคลิกขวาที่แถบงานแล้วคลิก ตัวจัดการงาน

 2. คลิกแท็บ ประสิทธิภาพ

แสดงทั้งหมด

การตรวจสอบปริมาณการใช้ทรัพยากรของหน่วยความจำและ CPU

รูปภาพกราฟแสดงประสิทธิภาพ
กราฟแสดงประสิทธิภาพ

แท็บ 'ประสิทธิภาพ' ประกอบไปด้วยกราฟจำนวนสี่กราฟ กราฟด้านบนสองกราฟจะแสดงปริมาณการใช้งาน CPU ทั้งในปัจจุบันและช่วงสองสามนาทีที่ผ่านมา (ถ้ากราฟแสดง 'ประวัติการใช้ CPU' ถูกแบ่งออก แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีหลาย CPU หรือเป็น CPU แบบ dual-core หรือทั้งคู่) เปอร์เซ็นต์ที่สูงแสดงว่าโปรแกรมหรือกระบวนการต่างๆ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร CPU จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณช้าลง ถ้าเปอร์เซ็นต์ถูกตรึงอยู่ที่ 100% หรือจำนวนใกล้เคียง โปรแกรมอาจจะไม่ตอบสนอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การออกจากโปรแกรมที่ไม่ตอบสนอง

กราฟด้านล่างสองกราฟจะแสดงปริมาณการใช้งาน RAM หรือหน่วยความจำเชิงกายภาพเป็นหน่วยเมกะไบต์ (MB) ทั้งในปัจจุบันและช่วงสองสามนาทีที่ผ่านมา เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ถูกใช้จะแสดงรายการที่ด้านล่างของหน้าต่าง 'ตัวจัดการงาน' หากการใช้หน่วยความจำดูเหมือนว่าจะสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงอย่างสังเกตเห็นได้ ให้ลองลดจำนวนโปรแกรมที่คุณเปิดในแต่ละครั้งลง หรือติดตั้ง RAM เพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การป้องกันปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อย

เมื่อต้องการดูหน่วยความจำที่ใช้สำหรับแต่ละกระบวนการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่แท็บ กระบวนการ จะมีการเลือกคอลัมน์หน่วยความจำ (ชุดการทำงานส่วนตัว) โดยค่าเริ่มต้น ชุดการทำงานส่วนตัว คือชุดย่อยของ ชุดการทำงาน ซึ่งเป็นคำทางเทคนิคที่อธิบายว่าในแต่ละกระบวนการจะใช้หน่วยความจำจำนวนเท่าไร ชุดการทำงานส่วนตัวจะอธิบายเฉพาะถึงจำนวนหน่วยความจำที่กระบวนการกำลังใช้ ซึ่งจะไม่สามารถใช้ร่วมกับกับกระบวนการอื่นได้

หากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง คุณอาจต้องการดูค่าหน่วยความจำขั้นสูงบนแท็บ 'กระบวนการ' เมื่อต้องการดู ให้คลิก มุมมองคลิก เลือกคอลัมน์ และเลือกค่าหน่วยความจำ

 • หน่วยความจำ - ชุดการทำงาน. จำนวนหน่วยความจำของชุดการทำงานส่วนตัวบวกกับจำนวนหน่วยความจำที่กระบวนการกำลังใช้ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับกระบวนการอื่นได้

 • หน่วยความจำ - ชุดการทำงานสูงสุด. จำนวนสูงสุดของหน่วยความจำของชุดการทำงานที่ใช้โดยกระบวนการ

 • หน่วยความจำ - ผลต่างชุดการทำงาน. จำนวนการเปลี่ยนแปลงในหน่วยความจำของชุดการทำงานที่ใช้โดยกระบวนการ

 • หน่วยความจำ - ขนาดที่กำหนด. จำนวนของ หน่วยความจำเสมือน ที่สงวนไว้ใช้สำหรับกระบวนการ

 • หน่วยความจำ - เพจพูล. จำนวนหน่วยความจำเสมือนที่กำหนดไว้สำหรับกระบวนการ ซึ่งสามารถมีการเขียนลงในสื่อบันทึกข้อมูลอื่น เช่น ฮาร์ดดิสก์

 • หน่วยความจำ - ไม่ใช่เพจพูล. จำนวนหน่วยความจำเสมือนที่กำหนดไว้สำหรับกระบวนการ ซึ่งไม่สามารถเขียนลงในสื่อบันทึกข้อมูลอื่น

การดูรายละเอียดปริมาณการใช้งานหน่วยความจำ

รูปภาพตารางแสดงประสิทธิภาพ
ตารางแสดงประสิทธิภาพ

ตารางขั้นสูงสามตารางที่อยู่ด้านล่างของกราฟจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้หน่วยความจำและทรัพยากร ภายใต้หน่วยความจำทางกายภาพ (MB) ค่า 'ทั้งหมด' จะเป็นปริมาณของ RAM ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยมีหน่วยเป็นเมกะไบต์ (MB) ค่าที่แคชไว้จะอ้างอิงจำนวนหน่วยความจำทางกายภาพที่ใช้ล่าสุดสำหรับทรัพยากรระบบ หน่วยความจำว่างคือหน่วยความจำที่ไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น หรือไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่ (ไม่เหมือนกับแฟ้มที่ถูกแคชไว้ ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์)

ภายใต้หน่วยความจำเคอร์เนล (MB) ค่า 'ทั้งหมด' จะแสดงจำนวนหน่วยความจำที่ส่วนหลักของ Windows ใช้ ซึ่งเรียกว่า เคอร์เนล ค่าที่เพจจะอ้างอิงจำนวนหน่วยความจำเสมือนที่เคอร์เนลกำลังใช้ ค่าที่ไม่ใช่เพจคือจำนวนหน่วยความจำ RAM ที่ใช้โดยเคอร์เนล

ตารางระบบจะมีเขตข้อมูล 5 เขต

 • หมายเลขอ้างอิง หมายเลขตัวระบุวัตถุเฉพาะที่ใช้โดยกระบวนการ โดยส่วนใหญ่ค่านี้จะน่าสนใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และโปรแกรมเมอร์

 • เธรด จำนวนของวัตถุหรือกระบวนการที่เรียกใช้ภายในโปรแกรมหรือกระบวนการที่ใหญ่กว่า โดยส่วนใหญ่ค่านี้จะน่าสนใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และโปรแกรมเมอร์

 • กระบวนการ หมายเลขของแต่ละกระบวนการที่เรียกใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (คุณยังสามารถดูข้อมูลนี้ได้บนแท็บ 'กระบวนการ')

 • เวลาขึ้น จำนวนเวลาตั้งแต่เริ่มระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

 • แฟ้มเพจ รายละเอียดการใช้หน่วยความจำเสมือน (หรือที่เรียกว่าแฟ้มเก็บเพจ) แฟ้มเก็บเพจคือพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ Windows ใช้เพิ่มเติมจาก RAM ตัวเลขตัวแรกจะเป็นปริมาณ RAM และหน่วยความจำเสมือนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และตัวเลขตัวที่สองคือปริมาณ RAM และหน่วยความจำเสมือนที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการดูข้อมูลขั้นสูงเกี่ยวกับปริมาณการใช้ทรัพยากรหน่วยความจำและ CPU ให้คลิกที่ปุ่ม การตรวจสอบทรัพยากร 'การตรวจสอบทรัพยากร' จะแสดงผลสรุปเป็นกราฟเหมือนกับที่แสดงใน 'ตัวจัดการงาน' แต่จะมีรายละเอียดมากกว่า นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากร เช่น การใช้ดิสก์และการใช้เครือข่าย