การดูวิธีแก้ไขปัญหาที่พบในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากมีวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณรายงาน Windows จะแจ้งให้คุณทราบ หากคุณพลาดการแจ้งให้ทราบหรือต้องการดูวิธีแก้ไขปัญหาในภายหลัง คุณสามารถทำได้ เมื่อต้องการดูวิธีแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  1. เปิด 'รายงานปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การรายงานปัญหาและวิธีแก้ปัญหา

  2. เมื่อต้องการดูวิธีแก้ไขปัญหา ให้คลิกที่ชื่อของวิธีแก้ไขปัญหา ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ ให้คลิก ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ในบานหน้าต่างซ้าย ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างจะสามารถดูและแก้ไขได้โดยผู้ดูแลเท่านั้น เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลเพื่อดูปัญหาเหล่านี้

  • คลิกขวาที่วิธีแก้ไขปัญหาเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมของการแก้ไขปัญหานั้น