การเลือกเค้าโครงของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนเค้าโครง การจัดตำแหน่ง หรือจำนวนแป้นที่จะปรากฏบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอได้

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์

คุณสามารถแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ในสองลักษณะที่แตกต่างกัน (แป้นพิมพ์มาตรฐานหรือแป้นพิมพ์ขั้นสูง) เพื่อช่วยให้สามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้นหรือเพื่อเพิ่มจำนวนแป้นที่พร้อมใช้งาน

 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 2. คลิก แป้นพิมพ์ แล้วเลือก แป้นพิมพ์พิเศษ หรือ แป้นพิมพ์มาตรฐาน

การจัดระเบียบแป้นต่างๆ ให้เรียงเป็นแถวหรือให้เหมือนกับแป้นพิมพ์ของจริง

เค้าโครงแบบบล็อก จะแสดงแป้นต่างๆ เป็นแถวในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งทำให้การเลือกแป้นทำได้ง่ายขึ้น เค้าโครงแบบปกติ จะแสดงแป้นต่างๆ ในแถวที่เหลื่อมกันโดยเลียนแบบแป้นพิมพ์ของจริง

 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 2. คลิก แป้นพิมพ์ แล้วเลือก เค้าโครงปกติ หรือ เค้าโครงแบบบล็อก

การเพิ่มแป้นพิเศษลงบนแป้นพิมพ์

เมื่อใช้ เค้าโครงแบบปกติ คุณสามารถเพิ่มแป้นพิเศษลงบนเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณได้โดยการเลือกจำนวนแป้นที่คุณต้องการจากเมนู 'แป้นพิมพ์'

 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 2. เลือกจำนวนแป้นจากเมนู แป้นพิมพ์ ได้แก่

  • 101 แป้นจะแสดงแป้นพิมพ์มาตรฐาน

  • 102 แป้นจะแสดงเครื่องหมายทับขวา (\) เพิ่ม ซึ่งอยู่ถัดจากแป้น SHIFT ที่ด้านล่างซ้าย

  • 106 แป้นจะแสดงอักขระเพิ่มที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น