มีวิธีการหลายอย่างในการเลือกแฟ้ม หรือโฟลเดอร์หลายๆ รายการ

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเลือก

 2. เลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ติดกัน ให้คลิกรายการแรก กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกที่รายการสุดท้าย

  • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ติดกันโดยไม่ใช้แป้นพิมพ์ ให้ลากตัวชี้เมาส์เพื่อสร้างส่วนการเลือกที่รอบนอกของรายการทั้งหมดที่คุณต้องการรวมเข้าไป

  • เมื่อต้องการเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ไม่อยู่ติดกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ทั้งหมด ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก เลือกทั้งหมด บนแถบเครื่องมือ

เมื่อต้องการยกเลิกสิ่งที่เลือกแต่ละรายการภายในกลุ่มที่เลือกไว้ ให้กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกรายการที่คุณไม่ต้องการรวมเข้าไป

เมื่อต้องการเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์หลายรายการโดยไม่ใช้แป้นพิมพ์

คุณสามารถตั้งค่า Windows ให้แสดงกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแฟ้มและโฟลเดอร์ ซึ่งจะทำให้คุณมีตัวเลือกในการเลือกแฟ้มโดยไม่ต้องกดแป้นบนแป้นพิมพ์ และช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่สูญเสียการเลือกแฟ้มโดยไม่ตั้งใจ ถ้าคุณคลิกตำแหน่งที่ตั้งผิดพลาด

 1. เปิด 'ตัวเลือกโฟลเดอร์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล และคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

 2. คลิกแท็บ มุมมอง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการ แล้วคลิก ตกลง

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณต้องการล้างสิ่งที่เลือกแล้วเริ่มต้นใหม่ ให้คลิกบนพื้นที่ว่างของหน้าต่างโฟลเดอร์

 • คุณสามารถทำงานทั่วไปได้หลายอย่าง เช่น การคัดลอก การลบ การเปลี่ยนชื่อ การพิมพ์ และการบีบอัดแฟ้ม โดยการคลิกขวาที่รายการที่เลือก แล้วคลิกตัวเลือกที่เหมาะสม