การส่งสิ่งที่แนบมาในข้อความ Windows Mail

คุณสามารถส่งแฟ้มหลากหลายชนิดที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความ Windows ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแนบกระดาษคำนวณเมื่อคุณจะส่งอีเมลถึงผู้อื่นเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงิน หรือแนบรูปถ่ายที่คุณต้องการจะแบ่งปันกับสมาชิกในครอบครัว

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก สร้างกฎการจัดการจดหมาย เพื่อเปิดหน้าต่างการเขียนข้อความใหม่

  3. คลิกเมนู แทรก แล้วคลิกปุ่ม สิ่งที่แนบมา

  4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสิ่งที่แนบมา ให้คลิกแฟ้มที่คุณต้องการแนบไปกับข้อความ แล้วคลิก สิ่งที่แนบมา

    ขณะนี้แฟ้มดังกล่าวจะถูกแนบกับข้อความของคุณ และปรากฏในกล่อง สิ่งที่แนบมา ที่ส่วนหัวของข้อความ

  5. เมื่อคุณเขียนข้อความของคุณเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ส่ง

หมายเหตุ

  • ถึงแม้ว่า Windows Mail จะอนุญาตให้คุณแนบแฟ้มได้ทุกชนิด แต่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรแกรมอีเมลหลายโปรแกรม (รวมถึง Windows Mail) จะป้องกันไม่ให้ผู้รับเปิดแฟ้มกระทำการที่แนบมา เช่น แฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้มเป็น .exe .bat และ .inf