คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันหรือคัดลอกแฟ้มสื่อดิจิทัลจากไลบรารี ของโปรแกรมไปยัง อุปกรณ์แบบพกพา เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นครั้งแรก โปรแกรมจะเลือกวิธีการทำข้อมูลให้ตรงกัน (แบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดเก็บของอุปกรณ์ และขนาดของไลบรารีของคุณ หากความสามารถในการจัดเก็บของอุปกรณ์ของคุณมากกว่า 4 กิกะไบต์ และไลบรารีทั้งหมดของคุณพอดีกับอุปกรณ์นั้น โปรแกรมจะทำข้อมูลทั้งไลบรารีของคุณให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณในอนาคต โปรแกรม Player จะปรับปรุงอุปกรณ์ให้ตรงกับไลบรารีของคุณ คุณสามารถเลือกรายการที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติโดยเลือกรายการเล่นที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกัน

หากความสามารถในการจัดเก็บของอุปกรณ์ของคุณน้อยกว่า 4 กิกะไบต์ และไลบรารีทั้งหมดของคุณไม่พอดีกับอุปกรณ์นั้น โปรแกรม Player จะเลือกทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเอง ด้วยการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเองคุณเลือกแฟ้มหรือรายการเล่นใดๆที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกัน ในแต่ละครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงแฟ้มบนอุปกรณ์หรือคุณเอาแฟ้มออกจากอุปกรณ์ด้วยตนเอง

หลังจากตั้งค่าอุปกรณ์ในครั้งแรกแล้ว คุณสามารถสลับการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติได้ตามต้องการ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตั้งค่าอุปกรณ์

 1. เปิดโปรแกรม Player แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หากคุณได้รับข้อความให้เลือกตัวเลือกเพื่อทำข้อมูลของอุปกรณ์ให้ตรงกันโดยใช้ Windows Media Player

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากโปรแกรม Player เลือกทำข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ ให้คลิกเสร็จสิ้น เมื่อคุณทำเช่นนี้ โปรแกรมจะทำข้อมูลทั้งไลบรารีของคุณให้ตรงกับอุปกรณ์ของคุณ หลังจากนั้น อุปกรณ์ของคุณจะทำข้อมูลให้ตรงกันทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • หากโปรแกรม Player เลือกทำข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณให้ตรงกันด้วยตนเอง ให้คลิกเสร็จสิ้น แล้ว ในแท็บซิงค์คุณสามารถเลือกแฟ้มและรายการที่จะเล่นที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเอง

 3. สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติ หากคุณต้องการทำข้อมูลแค่บางส่วนของไลบรารีของคุณให้ตรงกัน คุณสามารถเลือกรายการที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติได้ โปรดดูกระบวนการเลือกรายการที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติได้ในหัวข้อนี้

เมื่อต้องการเลือกรายการที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติ

ถึงแม้อุปกรณ์ของคุณทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติ แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำข้อมูลทั้งไลบรารีของคุณให้ตรงกัน คุณสามารถเลือกจากรายการที่จะเล่นที่มีอยู่หรือสร้างรายการที่จะเล่นขึ้นมาใหม่จากแฟ้มที่คุณต้องการจะทำข้อมูลให้ตรงกัน รายการที่จะเล่นที่คุณเลือกไว้จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับอุปกรณ์ของคุณทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ ซิงค์ แล้วชี้ไปยังอุปกรณ์ จากนั้น คลิกตั้งค่าการซิงค์

 2. ในรายการ รายการที่จะเล่น ที่มีอยู่ให้เลือกรายการที่จะเล่นที่มีอยู่ซึ่งคุณต้องการจะทำข้อมูลให้ตรงกัน แล้วคลิกเพิ่ม

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการที่จะเล่น ให้คลิกสร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ แล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อระบุเกณฑ์สำหรับแฟ้มในรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการเอารายการที่จะเล่นออก ให้คลิกที่รายการที่จะเล่นในรายการรายการที่จะเล่น ที่จะนำมาซิงค์แล้วคลิก เอาออก

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในรายการรายการที่จะเล่น ที่จะนำมาซิงค์ให้เลือกรายการที่จะเล่นทีละรายการ แล้วคลิกลูกศรลำดับความสำคัญ เพื่อจัดเรียงรายการตามลำดับที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกัน หากอุปกรณ์ของคุณเต็มก่อนการทำข้อมูลให้ตรงกันจะเสร็จสมบูรณ์ แฟ้มและรายการที่จะเล่นซึ่งอยู่ต่ำกว่าในรายการนั้นจะไม่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกัน

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับรายการที่ซิงค์ หากคุณต้องการให้โปรแกรม Player สลับแฟ้มต่างๆ ในรายการที่จะเล่นซึ่งคุณเลือกไว้เพื่อทำข้อมูลให้ตรงกัน เมื่อเลือกใช้ตัวเลือกนี้ ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ แฟ้มใดๆบนอุปกรณ์จะถูกเอาออกไปและแฟ้มชุดใหม่ (จากรายการที่จะเล่นในรายการ รายการที่จะเล่น ที่จะนำมาซิงค์) จะถูกเพิ่มเข้าไปยังอุปกรณ์ตัวนั้น ตัวเลือกนี้เป็นประโยชน์หากอุปกรณ์ของคุณมีความสามารถในการจัดเก็บที่จำกัด หรือคุณต้องการหมุนเวียนเพลงฟัง หรือหากไลบรารีของคุณมีขนาดใหญ่เกินอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการสลับระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง

หลังจากคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเป็นครั้งแรกแล้ว คุณสามารถสลับการทำข้อมูลในอุปกรณ์ให้ตรงกันเป็นแบบอัตโนมัติและด้วยตนเองได้ตามที่คุณต้องการ

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ ซิงค์ แล้วชี้ไปยังอุปกรณ์ จากนั้น คลิกตั้งค่าการซิงค์

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซิงค์อุปกรณ์นี้โดยอัตโนมัติ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณสลับมาใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติ ให้เลือกรายการที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกระบวนการเลือกรายการที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติได้ในหัวข้อนี้

  • หากคุณสลับมาใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเอง ให้เลือกแฟ้มและรายการที่จะเล่นที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเอง