การติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สอง

แม้ว่าคุณจะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องการติดตั้งเพิ่มอีกก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์เพื่อใช้เป็นระบบสำรองในกรณีที่การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ไม่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลของ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) พร้อมก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

  1. เปิด 'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน คลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่าย แล้วคลิก เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  2. คลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่ แล้วทำตามคำแนะนำนั้น