การตั้งค่าอุปกรณ์ Windows Media Center Extender

คุณสามารถตั้งค่า Windows Media Center Extender เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับสื่อดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center ได้ในสถานที่ต่างๆ เมื่อต้องการเพลิดเพลินกับแฟ้มสื่อดิจิทัลในบ้านของคุณโดยใช้ Extender คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า Extender และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Media Center Extender และ Extender ชนิดต่างๆ ให้ดูที่ การเล่นสื่อดิจิทัลที่ใดก็ได้ในบ้าน

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อ Windows Media Center Extender—ทั้งแบบไร้สายหรือแบบมีสาย (โดยผ่านการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต)—กับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ ตลอดจนวิธีการตั้งค่าและกำหนดค่า Extender

ถ้าคุณต้องการควบคุม Windows Media Center ด้วยรีโมทคอนโทรล จำเป็นต้องมีรีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center เพิ่มเติม

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Extender กับเครือข่ายแบบมีสาย

คุณสามารถเชื่อมต่อ Windows Media Center Extender โดยใช้สายอีเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อ Extender กับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ ซึ่งเป็นการสร้างการเชื่อมต่อแบบมีสาย การเชื่อมต่อชนิดนี้จะทำให้มีระบบเครือข่ายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้และเป็นการเชื่อมต่อที่แนะนำให้ใช้มากกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ถ้าคุณมีทางเลือกที่จะเชื่อมต่อ Extender ของคุณแบบไร้สายหรือโดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย คุณควรเลือกการเชื่อมต่อแบบมีสายเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครือข่ายภายในบ้าน พร้อมทั้งข้อดีและข้อเสียของการเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดต่างๆ ให้ดูที่ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครือข่ายภายในบ้าน

 1. เชื่อมต่อ Extender ของคุณกับเครือข่ายแบบมีสายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต

 2. เสียบปลั๊กไฟของ Extender

 3. ตรวจสอบและต้องแน่ใจว่าไฟสัญญาณแสดงการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายสำหรับสายอีเทอร์เน็ตที่ต่อกับ Extender สว่างอยู่

การเชื่อมต่อ Extender กับเครือข่ายแบบไร้สาย

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Media Center Extender โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Extender กับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ การเชื่อมต่อชนิดนี้จะทำให้คุณมีวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Media Center Extender กับเครือข่ายภายในบ้านของคุณโดยไม่จำเป็นต้องเดินสายอีเทอร์เน็ตทั่วทั้งบ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครือข่ายภายในบ้าน พร้อมทั้งข้อดีและข้อเสียของการเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดต่างๆ ให้ดูที่ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครือข่ายภายในบ้าน

ในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย Extender จะพยายามเชื่อมต่ออยู่เบื้องหลังโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใด อย่างไรก็ตาม ถ้าเครือข่ายแบบไร้สายดังกล่าวมีการเปิดใช้งานโพรโทคอลความปลอดภัยไว้ เช่น คีย์ Wired Equivalent Privacy (WEP) หรือรหัสผ่าน Wi-Fi Protected Access (WPA) คุณต้องจัดหาข้อมูลความปลอดภัยนี้ให้กับ Extender ด้วยตนเอง คุณลักษณะความปลอดภัยสามอย่างที่ใช้กันทั่วไปซึ่ง Extender จำเป็นต้องใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายได้แก่

 • ชื่อเครือข่าย (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า SSID)

 • คีย์ WEP

 • รหัสผ่าน WPA

ต้องใช้เพียงสองรายการจากสามรายการดังกล่าว นั่นคือ ชื่อเครือข่าย และคีย์ WEP หรือวลีรหัสผ่าน WPA อย่างใดอย่างหนึ่ง

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลนี้ ให้ดูที่ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าสำหรับฮาร์ดแวร์เครือข่ายแบบไร้สายของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เครือข่ายแบบไร้สายแต่ละรายจะมีซอฟต์แวร์การกำหนดค่าซึ่งใช้ในการกำหนดชื่อเครือข่ายและคุณลักษณะความปลอดภัยอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดต่างๆ ของวิธีการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายแบบไร้สาย ให้ดูที่ การรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายมีวิธีใดบ้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อเครือข่าย คุณลักษณะความปลอดภัย หรือซอฟต์แวร์การกำหนดค่าสำหรับเครือข่ายแบบไร้สาย โปรดดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับเครือข่ายของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เครือข่ายดังกล่าว

 1. ถ้าคุณใช้โพรโทคอลความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายของคุณ ให้ใช้ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าสำหรับเครือข่ายในการค้นหาชื่อเครือข่ายแบบไร้สาย (SSID) ของเครือข่ายและคีย์ความปลอดภัยใดๆ (คีย์ WEP หรือรหัสผ่าน WPA) ที่เครือข่ายของคุณใช้อยู่

 2. หากจำเป็น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Extender จากเครือข่ายแบบมีสายโดยการถอดสายอีเทอร์เน็ตออกจากพอร์ตเครือข่ายที่ด้านหลังของ Extender จากนั้นให้ปิด Extender

 3. เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ Media Center Extender ใหม่

 4. หลังจากที่ Extender เริ่มการทำงานใหม่แล้ว จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย

 5. หากต้องมีการตั้งค่าความปลอดภัย ให้เลือก การตั้งค่าแบบไร้สาย บนหน้าจอ

 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การตั้งค่า Xbox 360 ให้เป็น Windows Media Center Extender

ถ้าคุณต่อ Xbox 360 กับเครือข่ายภายในบ้านที่มี Windows Media Center อยู่ด้วย คุณสามารถตั้งค่าและกำหนดค่า Xbox 360 ให้เป็นอุปกรณ์ Media Center Extender ได้เพื่อที่คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับสื่อดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center ด้วยการใช้ Xbox 360 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Xbox 360 ออนไลน์

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ Windows Media Center และเข้าสู่ระบบ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายภายในบ้านของคุณแล้ว

 2. เปิด Xbox 360 ของคุณและตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านแล้ว

 3. ใน Windows Media Center บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก เพิ่มตัวขยาย

 4. บนหน้าจอ ขอต้อนรับสู่การติดตั้งตัวขยาย Windows Media Center ใน Windows Media Center ให้คลิก ถัดไป

 5. บน Xbox 360 ให้ใช้ตัวควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลสำหรับ Xbox 360 เพื่อเลือก สื่อ blade จากนั้นเลือก Media Center

 6. บนหน้าจอ Windows Media Center บน Xbox 360 ให้เลือก Media Center Xbox 360 จะสร้างคีย์การติดตั้ง ให้จดบันทึกและจำคีย์การติดตั้งดังกล่าวไว้ นี่เป็นคีย์ที่คุณจะใช้สำหรับเชื่อมโยง Xbox 360 กับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center

  คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากหน้าที่การทำงานของ Extender ได้ถูกติดตั้งไว้ใน Windows Media Center อยู่แล้ว

 7. บนหน้าจอ ป้อนคีย์การติดตั้ง ใน Windows Media Center ให้ใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center หรือแป้นพิมพ์เพื่อใส่คีย์การติดตั้ง 8 หลักที่แสดงบน Xbox 360 แล้วคลิก ถัดไป

 8. ทำตามขั้นตอนในการตั้งค่า Extender

  จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center ในระหว่างการตั้งค่า Extender การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายการข้อยกเว้นของ Windows Firewall และการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของ การตั้งค่า Windows Firewall ในระหว่างนี้ บริการ Windows Media Center Extender (ซึ่งเรียกว่า mcx2svc) จะเริ่มการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมด้วยบริการที่เป็นอิสระอื่นๆ

 9. หลังจากที่การตั้งค่า Extender เสร็จสิ้นแล้ว ใน Windows Media Center ให้คลิก เสร็จสิ้น

  อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ Windows Media Center จะปรากฏขึ้นบนโทรทัศที่เชื่อมต่อกับ Xbox 360 จากนั้นคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ รูปภาพ เพลง วิดีโอ และสื่อดิจิทัลอื่นๆ บน Xbox 360 ได้เช่นเดียวกับใน Windows Media Center จะมีการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าอุปกรณ์ Windows Media Center Extender

อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณยังสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ Windows Media Center Extender ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์หรือเครื่องเล่นดีวีดีบางเครื่องสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ Windows Media Center Extender ได้ อุปกรณ์หลายอย่างที่มีหน้าที่การใช้งานของ Extender จะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลซึ่งมีปุ่ม Start สีเขียวสำหรับ Windows Media Center รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนตัวควบคุมระยะไกล

ถ้าคุณมี Windows Media Center Extender คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณได้เพื่อที่คุณจะเพลิดเพลินกับเนื้อหาของสื่อดิจิทัลในบ้านของคุณซึ่ง Extender จะช่วยให้คุณสามารถเล่นเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center และเข้าสู่ระบบ Windows ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

 2. เปิด Extender และตรวจสอบว่าต่ออุปกรณ์ดังกล่าวกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

 3. จดบันทึกและจำคีย์การติดตั้งที่ปรากฏบนโทรทัศน์หรือจอภาพสำหรับ Extender ของคุณ

 4. ใน Windows Media Center บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก เพิ่มตัวขยาย

 5. บนหน้าจอ ขอต้อนรับสู่การติดตั้งตัวขยาย Windows Media Center ใน Windows Media Center ให้คลิก ถัดไป

 6. ใน Windows Media Center บนหน้าจอ ป้อนคีย์การติดตั้ง ให้ใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center หรือแป้นพิมพ์เพื่อใส่คีย์การติดตั้ง 8 หลักที่แสดงบนจอภาพของ Extender แล้วคลิก ถัดไป

 7. ทำตามขั้นตอนในการตั้งค่า Extender

  จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center ในระหว่างการตั้งค่า Extender การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายการข้อยกเว้นของ Windows Firewall และการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของ การตั้งค่า Windows Firewall ในระหว่างนี้ บริการ Windows Media Center Extender (ซึ่งเรียกว่า mcx2svc) จะเริ่มการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมด้วยบริการที่เป็นอิสระอื่นๆ

 8. หลังจากที่การตั้งค่า Extender เสร็จสิ้นแล้ว ใน Windows Media Center ให้คลิก เสร็จสิ้น

  อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Windows Media Center จะปรากฏขึ้นบนโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อกับ Extender จากนั้นคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ รูปภาพ เพลง วิดีโอ และสื่อดิจิทัลอื่นๆ บน Extender ได้เช่นเดียวกับใน Windows Media Center จะมีการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ Extender ดังกล่าว