การตั้งค่าการแสดงรายการแนะนำสำหรับใช้ใน Windows Media Center

หากคุณมี Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate และมีสัญญาณโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ื คุณจะสามารถใช้รายการแนะนำเพื่อติดตามรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center ได้ รายการแนะนำนี้เป็นประโยชน์สำหรับการจัดกำหนดการโปรแกรมที่คุณต้องการบันทึกใน Windows Media Center และสำหรับการเรียกดูรายการโทรทัศน์อย่างง่ายดายผ่านช่องต่างๆ

แสดงทั้งหมด

การตั้งค่าการแสดงรายการแนะนำ

เพื่อให้สามารถหาโปรแกรมโปรดได้ง่ายขึ้น คุณสามารถกำหนดค่าการแสดงรายการแนะนำให้ตรงกับการแสดงรายการแนะนำของผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณได้

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก ตั้งค่าการแสดงรายการแนะนำ

 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการแสดงรายการแนะนำสำหรับพื้นที่ของคุณ

  หากคุณได้รับแจ้งให้เลือกผู้ให้บริการโทรทัศน์ แต่คุณไม่แน่ใจว่าควรเลือกรายไหน ให้ตรวจสอบจากใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งยอดที่ได้รับจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ของคุณเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้อง

  รายการผู้ให้บริการใน Windows Media Center จะแตกต่างกันไปตามรหัสไปรษณีย์ หากไม่มีชื่อผู้ให้บริการที่คุณสมัครใช้อยู่ในรายการตามรหัสไปรษณีย์ที่ใส่ ให้ลองใส่รหัสไปรษณีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อหาการแสดงรายการแนะนำที่เหมาะสม

  หมายเหตุ

  • การกำหนดค่าการแสดงรายการแนะนำโดยใช้รหัสไปรษณีย์อาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกประเทศ

การดาวน์โหลดการแสดงรายการแนะนำล่าสุดด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งค่า Windows Media Center เพื่อปรับปรุงการแสดงรายการแนะนำโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายการแนะนำใหม่ล่าสุดด้วยตนเองได้เช่นกัน

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก รับการแสดงรายการแนะนำล่าสุด

 2. เมื่อพร้อมท์ ให้เลือก ใช่ เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดการแสดงรายการแนะนำ คุณจะได้รับแจ้งเมื่อการปรับปรุงการแสดงรายการแนะนำเสร็จสิ้น คุณสามาถใช้งาน Windows Media Center และรายการแนะนำต่อไปได้ในระหว่างที่กำลังดาวน์โหลดข้อมูลรายการแนะนำใหม่

การเพิ่มช่องโทรทัศน์แอนะล็อกที่ขาดหายไป

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก เพิ่มสถานีที่ขาดหายไป

 2. คลิก เพิ่มสถานี

 3. พิมพ์ชื่อสถานีที่ขาดหายไป แล้วคลิก ถัดไป

 4. พิมพ์หมายเลขสถานีที่ขาดหายไป แล้วคลิก ถัดไป

 5. หากพร้อมท์ ให้พิมพ์หมายเลขที่ปรากฏของสถานีที่ขาดหายไป แล้วคลิก เพิ่ม

 6. คลิก เสร็จสิ้น

การเพิ่มช่องโทรทัศน์ดิจิทัลที่ขาดหายไป

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก เพิ่มสถานีที่ขาดหายไป

 2. คลิก เพิ่มสถานี DTV

 3. พิมพ์ชื่อสถานีที่ขาดหายไป แล้วคลิก ถัดไป

 4. พิมพ์หมายเลขสถานีที่ขาดหายไป แล้วคลิก ถัดไป

 5. หากพร้อมท์ ให้พิมพ์หมายเลขที่ปรากฏของสถานีที่ขาดหายไป แล้วคลิก เพิ่ม

 6. คลิก เสร็จสิ้น

การแก้ไขหมายเลขสถานีที่ปรากฏในรายการแนะนำ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขสถานี

 2. คลิก แก้ไขหมายเลข แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. คลิก บันทึก

การนำช่องออกจากรายการแนะนำ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขสถานี

 2. ยกเลิกการเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายเพื่อล้างหรือลบช่องสถานี

 3. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • คุณต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพื่อใช้ในการเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดใน Windows Media Center หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ คุณอาจสามารถติดตั้งเพิ่มการ์ดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ โปรดดูที่ การขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ