ก่อนที่คุณจะเปิดการเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker ได้ คุณต้องแน่ใจว่า ฮาร์ดดิสก์ ในคอมพิวเตอร์ของคุณมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • ต้องมีไดรฟ์ข้อมูลอย่างน้อยสองไดรฟ์ หากคุณสร้างไดรฟ์ข้อมูลใหม่หลังจากติดตั้ง Windows คุณต้องติดตั้ง Windows ใหม่ก่อนที่จะเปิดใช้งาน BitLocker

  ไดรฟ์ข้อมูลหนึ่งใช้สำหรับเป็นไดรฟ์ระบบปฏิบัติการ (ปกติคือไดรฟ์ C) ซึ่ง BitLocker จะเข้ารหัสลับ และอีกไดรฟ์หนึ่งมีไว้สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ซึ่งต้องไม่มีการเข้ารหัสลับเพื่อใช้ในการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ ไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้งานอยู่ต้องมีขนาดอย่างน้อย 1.5 กิกะไบต์ (GB)

  หมายเหตุ

  • คำว่า พาร์ติชัน และ ไดรฟ์ข้อมูล มักจะใช้แทนกันได้ บนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ พาร์ติชันกับไดรฟ์ข้อมูลเป็นสิ่งเดียวกัน นั่นคือหนึ่งพาร์ติชันเท่ากับหนึ่งไดรฟ์ข้อมูล แต่สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอาจมีไดรฟ์ข้อมูลเดียวแต่มีหลายพาร์ติชันได้ BitLocker สามารถติดตั้งบนไดรฟ์ข้อมูลทั่วไปที่กำหนดหนึ่งไดรฟ์ข้อมูลเท่ากับหนึ่งพาร์ติชันได้

  เมื่อต้องการสร้างไดรฟ์ข้อมูล

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  เมื่อต้องการสร้างไดรฟ์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ ต้องมีเนื้อที่ซึ่งยังไม่ถูกจัดสรร (ว่าง) บนฮาร์ดดิสก์ หรือมีเนื้อที่ว่างภายในพาร์ติชันเสริมในฮาร์ดดิสก์ ถ้าไม่มีเนื้อที่ซึ่งยังไม่ถูกจัดสรร คุณสามารถสร้างขึ้นส่วนหนึ่งได้โดยลบไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ หรือโดยใช้โปรแกรมการพาร์ติชันของบริษัทอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ฉันสามารถพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้หรือไม่

  สำหรับ ดิสก์พื้นฐาน ไดรฟ์ข้อมูลสามไดรฟ์แรกที่คุณสร้างจะได้รับการจัดรูปแบบเป็นพาร์ติชันหลัก ไดรฟ์ข้อมูลแต่ละไดรฟ์จะได้รับการกำหนดค่าเป็นไดรฟ์แบบลอจิคัลภายในพาร์ติชันเสริม โดยเริ่มจากไดรฟ์ข้อมูลที่สี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู พาร์ติชันและไดรฟ์แบบลอจิคัลคืออะไร และ ดิสก์พื้นฐานและไดนามิกดิสก์คืออะไร

  1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ ที่เก็บ คลิก การจัดการดิสก์

  3. คลิกขวาที่บริเวณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในฮาร์ดดิสก์ แล้วคลิก สร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา

  4. ทำตามคำแนะนำใน ตัวช่วยสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา เพื่อสร้างไดรฟ์ข้อมูลใหม่

 • พาร์ติชันทั้งสองส่วนต้องจัดรูปแบบด้วย ระบบแฟ้ม NTFS

  เมื่อต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูล

  คุณสามารถจัดรูปแบบพาร์ติชันที่มีอยู่หรือไดรฟ์ข้อมูลที่สร้างใหม่ได้

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  คำเตือน

  • การฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลจะลบแฟ้มทั้งหมดที่เก็บไว้บนไดรฟ์ข้อมูล

  • ถ้าคุณจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลในไดรฟ์ข้อมูล ให้ย้ายข้อมูลอย่างชั่วคราวหรืออย่างถาวรไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือที่ตั้งอื่นก่อนที่คุณจะดำเนินการ

  1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ที่เก็บ คลิก การจัดการดิสก์

  3. คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วคลิก จัดรูปแบบ

  4. เมื่อต้องการจัดรูปแบบด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบ ให้คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำหนดตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณก็เปิด BitLocker ได้

การเปิด BitLocker

 1. เปิด 'การเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ความปลอดภัย แล้วคลิก การเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย Bitlocker ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิก เปิด BitLocker

 3. ทำตามคำแนะนำใน 'ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง BitLocker'