ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งท่องเว็บอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่น หรือสนทนากับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตขณะนอนเล่นอยู่บนเตียงกลางดึก หรือส่งเอกสารต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ในห้องครัวไปยังเครื่องพิมพ์ในโฮมออฟฟิศของคุณ เครือข่ายไร้สายช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับระบบเครือข่ายอย่างสูงสุด และการติดตั้งระบบนั้นก็ง่ายกว่าที่คุณคาดคิด บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการติดตั้งเครือข่ายไร้สายของคุณไปจนถึงการเริ่มต้นใช้งาน

การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสม

ก่อนที่คุณจะติดตั้งเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและโมเด็มแบบบรอดแบนด์

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง—เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ซึ่งช้ากว่าและมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนระบบเครือข่ายไร้สาย Digital Subscriber Line (DSL) และเคเบิล เป็นการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์สองประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุด คุณสามารถขอรับบริการการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ได้โดยติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) โดยทั่วไป ISP ที่ให้บริการ DSL ก็คือบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ และ ISP ที่ให้บริการแบบเคเบิลก็คือบริษัทที่ให้บริการเคเบิลทีวี ISP ส่วนใหญ่มักจะให้โมเด็มแบบบรอดแบนด์ และอาจทำการติดตั้งให้คุณด้วย ISP บางแห่งยังอาจให้โมเด็มและเราเตอร์แบบไร้สายมาควบคู่กัน คุณยังสามารถหาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้จากร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์หรือร้านจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ภาพประกอบของเคเบิลโมเด็มหรือโมเด็ม DSL
เคเบิลโมเด็ม (ซ้าย) และโมเด็ม DSL (ขวา) ทั่วไป

เราเตอร์แบบไร้สาย

เราเตอร์ทำหน้าที่ส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายของคุณกับอินเทอร์เน็ต เราเตอร์แบบไร้สายจะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายของคุณโดยใช้สัญญาณวิทยุแทนการใช้สาย เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมีอยู่สองสามชนิดได้แก่ เทคโนโลยี 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n เราขอแนะนำให้ใช้เราเตอร์ที่สนับสนุนเทคโนโลยี 802.11g หรือ 802.11n เนื่องจากมีความเร็วและสามารถให้สัญญาณแบบไร้สายที่แรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ให้ดูที่ ระบบเครือข่ายไร้สาย: คำถามที่ถามบ่อย

ภาพประกอบของเราเตอร์แบบไร้สาย
เราเตอร์แบบไร้สายทั่วไป

อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย

อะแดปเตอร์เครือข่ายคือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่าย เมื่อต้องการเชื่อมต่อพีซีเคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปกับเครือข่ายไร้สายของคุณ คอมพิวเตอร์จะต้องมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย พีซีเคลื่อนที่ส่วนใหญ่และคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหลายๆ รุ่นมักจะติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายมาพร้อมอยู่แล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจาก อะแดปเตอร์เครือข่าย

 3. ค้นหาอะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีคำว่า "ไร้สาย" อยู่ในชื่อ

รูปภาพของ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' พร้อมกับอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย
'ตัวจัดการอุปกรณ์' ที่แสดงอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย คุณสามารถหาซื้อได้จากร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์หรือร้านจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และทำการติดตั้งด้วยตนเองได้ ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายชนิด Universal Serial Bus (USB) เนื่องจากมีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย และสามารถย้ายไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายประเภทเดียวกันกับเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ ประเภทของอะแดปเตอร์เครือข่ายมักจะระบุด้วยตัวอักษรไว้ที่กล่องสินค้า เช่น G หรือ A

ภาพประกอบของอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายแบบ USB
อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายแบบ USB ทั่วไป

การติดตั้งโมเด็มและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว คุณต้องทำการติดตั้งโมเด็มและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถ้าโมเด็มของคุณยังไม่ได้รับการติดตั้งโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ให้ทำตามขั้นตอนที่มาพร้อมกับโมเด็มของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อแบบ Digital Subscriber Line (DSL) ให้ต่อโมเด็มของคุณกับแจ็คโทรศัพท์ ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อแบบเคเบิล ให้ต่อโมเด็มของคุณกับแจ็คสายเคเบิล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลหรือ DSL

การวางตำแหน่งเราเตอร์แบบไร้สาย

คุณจะต้องวางเราเตอร์แบบไร้สายไว้ ณ ตำแหน่งที่จะสามารถรับสัญญาณได้แรงที่สุดและมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้

 • วางเราเตอร์แบบไร้สายของคุณไว้ในตำแหน่งตรงกลาง วางเราเตอร์ให้ใกล้กับจุดศูนย์กลางบ้านให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณไร้สายให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณบ้านของคุณ

 • วางเราเตอร์แบบไร้สายไว้เหนือพื้นและให้ห่างจากผนังและวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น ตู้เอกสารที่เป็นเหล็ก ยิ่งมีวัตถุกีดขวางระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับสัญญาณจากเราเตอร์น้อยเท่าใด โอกาสที่คุณจะได้รับความแรงของสัญญาณสูงสุดจากเราเตอร์ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

 • การลดสัญญาณรบกวน อุปกรณ์ของระบบเครือข่ายแบบ 802.11g จะใช้ความถี่คลื่นวิทยุ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ซึ่งเป็นความถี่เดียวกันกับเครื่องไมโครเวฟและโทรศัพท์ไร้สายโดยส่วนใหญ่ ถ้าคุณเปิดไมโครเวฟหรือมีสายเรียกเข้าโทรศัพท์ไร้สาย สัญญาณไร้สายของคุณอาจจะถูกรบกวนชั่วคราว คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนใหญ่เหล่านี้ได้โดยใช้โทรศัพท์ไร้สายที่มีความถี่สูงกว่า เช่น 5.8 กิกะเฮิรตซ์ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายของคุณ

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครือข่ายไร้สายยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากสัญญาณจากเครือข่ายของคุณสามารถข้ามออกนอกพื้นที่บริเวณบ้านของคุณได้ หากคุณไม่รักษาความปลอดภัยเครือข่ายของคุณ บุคคลที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ในละแวกใกล้เคียงอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณ และใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อเข้าเว็บได้ เมื่อต้องการช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ป้องกันเราเตอร์ของคุณด้วยการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านค่าเริ่มต้น ผู้ผลิตเราเตอร์ส่วนใหญ่จะกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านค่าเริ่มต้นของเราเตอร์ รวมทั้งชื่อเครือข่ายค่าเริ่มต้นด้วย บุคคลอื่นอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าถึงเราเตอร์ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว ให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านค่าเริ่มต้นสำหรับเราเตอร์ของคุณ ตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ จากข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ

 • การตั้งค่าคีย์เพื่อความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายของคุณ เช่นเดียวกับที่ตู้เอกสารมีกุญแจ และตู้นิรภัยต้องใช้รหัสผ่านในการเปิด เครือข่ายไร้สายก็มีคีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน เมื่อต้องการตั้งค่าคีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่าย

  3. คลิก ติดตั้งเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย แล้วคลิก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างจะนำคุณไปยังขั้นตอนการสร้างชื่อเครือข่ายและคีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย ตัวช่วยสร้างจะตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้นเป็นแบบ Wi-Fi Protected Access (WPA) ในกรณีที่เราเตอร์ของคุณสนับสนุนการใช้งาน เราขอแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าความปลอดภัยแบบ WPA เนื่องจากให้ความปลอดภัยที่ดีกว่าการรักษาความปลอดภัยแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) ซึ่งเป็นแบบเก่า เมื่อตั้งค่าความปลอดภัยแบบ WPA คุณยังสามารถใช้วลีรหัสผ่าน คุณจึงไม่จำเป็นต้องจำลำดับหมายเลขและอักษรลับที่ยุ่งยากอีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายแบบอื่นมีอะไรบ้าง

  รูปภาพของตัวช่วยสร้างการติดตั้งเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน
  การสร้างคีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายด้วยการป้อนวลีรหัสผ่าน

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จดคีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว ถ้าคุณมีคีย์อยู่แล้ว คุณยังสามารถบันทึกคีย์เพื่อความปลอดภัยไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

 • การใช้ไฟร์วอลล์ ไฟร์วอลล์ คือ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากแฮกเกอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย การใช้งานไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนเครือข่ายของคุณสามารถช่วยควบคุมการแพร่ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนเครือข่ายของคุณได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกด้วย มีไฟร์วอลล์ Windows รวมอยู่กับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Firewall: คำถามที่ถามบ่อย

การเพิ่มคอมพิวเตอร์ลงบนเครือข่ายของคุณ

เมื่อต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เชื่อมต่อกับเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เชื่อมต่อไปยัง

 2. ในรายการของเครือข่าย ให้คลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เชื่อมต่อ

 3. ป้อนคีย์เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถพิมพ์คีย์โดยตรง หรือเสียบ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีคีย์เพื่อความปลอดภัยเข้าที่พอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์

การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่มีเครือข่ายไร้สายที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จากทุกห้องภายในบ้าน แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องการอิสระในการเข้าถึงแฟ้มและเครื่องพิมพ์แบบไร้สายด้วย

หมายเหตุ

 • ความสามารถในการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะไม่รวมอยู่ใน Windows Vista Starter

แสดงทั้งหมด

การใช้แฟ้มร่วมกัน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่ายของคุณก็คือ การวางแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์สาธารณะ แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณใส่ไว้ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' จะสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติกับบุคคลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ เมื่อต้องการเปิดการใช้งานโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ที่อยู่ติดกับการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน แล้วคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
  • เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มต่างๆ ได้

  • เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิด เปลี่ยนแปลง และสร้างแฟ้มต่างๆ ได้

  • ปิดการใช้ร่วมกัน (ผู้ที่เข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้)

 3. คลิก นำไปใช้

  คุณจะต้องทำขั้นตอนข้างต้นนี้ซ้ำสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการใช้แฟ้มร่วมกัน

  เมื่อต้องการใช้แฟ้มของคุณร่วมกับผู้อื่น ให้บันทึกหรือคัดลอกแฟ้มไปที่โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' อยู่หนึ่งโฟลเดอร์ ทุกคนที่มีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์จะใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

  1. เปิด 'เอกสาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เอกสาร

  2. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ภายใต้ การเชื่อมโยงโปรด คลิกสาธารณะ

  รูปภาพของโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'
  โฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ถ้าเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง คุณสามารถสั่งพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเครื่องพิมพ์

 2. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 3. คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ที่อยู่ถัดจาก การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน คลิก เปิดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก นำไปใช้
 4. คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ที่อยู่ถัดจาก การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คลิก ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก นำไปใช้

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ผู้ใช้จะต้องมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงเครื่องพิมพ์ของคุณ

เมื่อต้องการเข้าถึงเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ บนเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เครือข่าย

 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนของคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเครื่องพิมพ์

 3. คลิกสองครั้งที่ไอคอนสำหรับเครื่องพิมพ์ Windows จะเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติและติดตั้งโปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์

ขอให้มีความสุขกับการใช้งานอย่างอิสระ

เพียงเท่านี้ เครือข่ายไร้สายของคุณก็พร้อมที่จะใช้งานแล้ว พักผ่อนให้สบายบนโซฟาหรือนั่งที่ระเบียงและเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้ตามใจชอบ