ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกับผู้อื่นบนเครือข่ายเดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เป็นประเภทใด ตราบเท่าที่เครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและต่อตรงด้วยสายเคเบิล universal serial bus (USB) หรือสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์ในประเภทอื่น ทุกคนที่คุณเลือกให้ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ได้ ถ้าพวกเขาสามารถหาที่ตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณบนเครือข่ายได้

หมายเหตุ

 • เครื่องพิมพ์ที่ต่อตรงกับเครือข่ายจะพร้อมใช้สำหรับผู้ที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันได้ดีกว่าเครื่องพิมพ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เครื่องนั้นต้องมีพอร์ตของเครือข่าย หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่อนุญาตให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อตรงไปที่เครือข่าย

แสดงทั้งหมด

การใช้เครื่องพิมพ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณร่วมกัน

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ที่อยู่ถัดจาก การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เพื่อขยายส่วน คลิก เปิดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิกนำไปใช้ ขณะนี้เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันบนเครือข่ายได้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. ถ้าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ workgroup ให้คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ที่อยู่ถัดจากการใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน เพื่อขยายส่วนนี้ แล้วจึงตรวจดูว่าการใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกันถูกเปิดหรือปิดอยู่ ถ้าการใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกันเปิดใช้งานอยู่ เฉพาะผู้ที่มี บัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของคอมพิวเตอร์นี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ของคุณได้ ปิดตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นในเครือข่ายสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้งานร่วมกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิกนำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถใช้เครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้ที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันอนุญาตให้คุณใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกับคนอื่นได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่าย

การพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันผ่านเครือข่าย คุณต้องรู้ชื่อคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่ ถ้าไม่รู้ให้ถามจากผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น หรือไปที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องด้วยตัวคุณเอง และเปิดดูจากเครื่องนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ การค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ \\ ตามด้วยชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการใช้ (เช่น \\mylaptop)

 2. กด ENTER.

 3. ถ้า Windows พบคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายจะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นหนึ่งโฟลเดอร์สำหรับคอมพิวเตอร์นั้น คลิกสองครั้งที่ เครื่องพิมพ์ ถ้ามีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันเครื่องอื่นๆ เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์นี้ เครื่องพิมพ์ทั้งหมดนี้จะแสดงขึ้นที่นี่ ถ้าคุณไม่พบเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการ ให้ถามคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ว่าเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่เปิดใช้งาน และตั้งค่าการใช้งานร่วมกับผู้ใช้อื่นบนเครือข่ายแล้วหรือไม่

 4. คลิกสองครั้งที่เครื่องพิมพ์ Windows จะเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์ เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ คลิก ถัดไป

 5. เครื่องพิมพ์ควรปรากฎในโฟลเดอร์ 'เครื่องพิมพ์' คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพ์เมื่อคุณต้องการพิมพ์เอกสารหรือแฟ้มประเภทอื่น

หมายเหตุ

 • ถ้า Windows ไม่สามารถค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ ที่จะอนุญาตให้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันทำงานกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมก่อนที่จะสามารถพิมพ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาและการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์