การใช้แฟ้มร่วมกันด้วยโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' คือวิธีที่สะดวกสบายในการใช้แฟ้มที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณร่วมกัน คุณสามารถใช้แฟ้มในโฟลเดอร์นี้ร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน และกับผู้ที่กำลังใช้คอมพิวเตอร์อื่นบนเครือข่ายเดียวกัน แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณใส่เข้าไปในโฟลเดอร์สาธารณะเป็นการใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติกับคนที่เข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของคุณได้

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' อยู่ที่ไหน

Windows มีโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' อยู่เพียงหนึ่งโฟลเดอร์ ทุกคนที่มีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์จะใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

 1. เปิด 'เอกสาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เอกสาร

 2. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ภายใต้ การเชื่อมโยงที่เป็นรายการโปรด คลิกสาธารณะ ถ้าคุณกำหนดค่า 'บานหน้าต่างนำทาง' เพื่อให้มองไม่เห็นโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ภายใต้ 'การเชื่อมโยงที่เป็นรายการโปรด' ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วจึงคลิก สาธารณะ

รูปภาพของโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'
โฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

ใครสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ได้บ้าง

ทุกคนที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ได้ แต่คุณเป็นผู้กำหนดว่าจะอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่อยู่บนเครือข่ายสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ได้หรือไม่ คุณไม่สามารถเลือกอนุญาตผู้ที่อยู่บนเครือข่ายเป็นรายบุคคลเพื่อให้สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' แต่ต้องอนุญาตให้ทุกคนบนเครือข่าย หรือไม่อนุญาตให้ใครเลย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าระดับสิทธิ์ โดยเลือกว่าจะให้ผู้ที่เข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' จากเครือข่ายสามารถเพียงเปิดแฟ้ม หรือให้สามารถเปลี่ยนและสร้างแฟ้มได้ด้วย

ถ้าคุณไม่อยู่บนโดเมน คุณสามารถเปิดใช้การใช้ร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน วิธีนี้ช่วยจำกัดการเข้าถึงของเครือข่ายไปยังโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ได้ โดยอนุญาตเฉพาะคนที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

โดยค่าเริ่มต้น การเข้าถึงจากเครือข่ายไปที่โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' จะถูกปิด นอกจากว่าคุณเปิดการใช้งานขึ้น

แสดงทั้งหมด

การควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ได้

ถ้าคุณไม่อยู่บนโดเมน คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงของเครือข่ายไปยังโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ได้ โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น ทำได้โดยเปิดใช้การใช้ร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. คลิกปุ่ม 'ลูกศร' รูปภาพของปุ่ม 'ลูกศร'ที่อยู่ติดกับ การใช้ร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน แล้วคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • เปิดการใช้ร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน

  • ปิดการใช้ร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน

 3. คลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เมื่อต้องการควบคุมระดับการเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. คลิกปุ่ม 'ลูกศร' รูปภาพของปุ่ม 'ลูกศร'ที่อยู่ติดกับ การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน แล้วคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มต่างๆ ได้

  • เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิด เปลี่ยนแปลง และสร้างแฟ้มต่างๆ ได้

  • ปิดการใช้ร่วมกัน (ผู้ที่เข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้)

 3. คลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันกับคนอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คนเหล่านั้นสามารถเปิดและดูแฟ้มที่เก็บอยู่บนเครื่องของคุณได้เช่นเดียวกับแฟ้มที่เก็บไว้บนเครื่องของตนเอง ถ้าคุณอนุญาตให้เปลี่ยนแฟ้มได้ การเปลี่ยนใดๆ ที่คนเหล่านี้ทำจะเปลี่ยนแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' เป็นวิธีเดียวในการใช้แฟ้มร่วมกันใน Windows ใช่หรือไม่

ไม่ใช่ คุณสามารถใช้แฟ้มร่วมกันโดยการใช้แฟ้มร่วมกันโดยตรงจากโฟลเดอร์ใดก็ตามบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยไม่ต้องคัดลอกหรือย้ายไปไว้ที่โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' วิธีนี้ทำให้คุณสามารถควบคุมผู้ที่ใช้แฟ้มร่วมกับคุณบนเครือข่ายได้ดีกว่า เพราะให้คุณเลือกบุคคลได้เป็นรายๆ ไป และตั้งค่าระดับสิทธิ์ของการใช้ร่วมกันสำหรับแต่ละบุคคลได้

สำหรับข้อมูลว่าเมื่อใดควรใช้งานร่วมกันจากโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' และเมื่อใดควรใช้งานร่วมกันโดยตรงจากโฟลเดอร์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูที่ สิ่งจำเป็นสำหรับการใช้แฟ้มร่วมกัน

สิ่งที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' คืออะไร

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ไม่มีแฟ้มเก็บอยู่จนกระทั่งคุณหรือคนอื่นเพิ่มแฟ้มเข้าไปในโฟลเดอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' เก็บโฟลเดอร์ย่อยไว้หลายโฟลเดอร์ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบแฟ้มที่กำลังใช้ร่วมกัน โฟลเดอร์ส่วนใหญ่เหล่านี้จัดระเบียบตามประเภทเนื้อหา และรวมถึง

 • เอกสารสาธารณะ

 • การดาวน์โหลดสาธารณะ

 • เพลงสาธารณะ

 • รูปภาพสาธารณะ

 • วิดีโอสาธารณะ

ฉันควรใส่อะไรไว้ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

ขึ้นอยู่กับคุณ แต่โดยปกติแล้วควรใส่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกันไว้ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายเพลงที่คุณต้องการใช้ร่วมกันไปไว้ในโฟลเดอร์ 'เพลงสาธารณะ' หรือภาพถ่ายไว้ในโฟลเดอร์ 'ภาพถ่ายสาธารณะ' เป็นต้น โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับเก็บแฟ้มใดๆ ที่คุณต้องการใช้ร่วมกันกับคนที่คุณให้สิทธิ์การเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของคุณ

คุณไม่ควรใส่แฟ้มที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น หรือต้องการให้เข้าถึงได้เพียงบางคนเท่านั้น ไว้ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ลองพิจารณาใช้แฟ้มเหล่านั้นร่วมกันจากโฟลเดอร์ที่ไม่ใช่โฟลเดอร์สาธารณะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ร่วมกันด้วยวิธีนี้ โปรดดูที่ การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น