การแสดงหรือซ่อนไอคอนในแถบงาน

คุณสามารถแสดงหรือซ่อนไอคอนซึ่งอยู่บนแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' และพื้นที่แจ้งเตือน (เรียกอีกอย่างว่าถาดระบบ) ของแถบงานได้

แสดงทั้งหมด

การแสดงหรือซ่อนไอคอนบนแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'

 1. ชี้ตรงที่จับสำหรับปรับขนาดของแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'

  รูปภาพของแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน ที่แสดงจุดจับเพื่อปรับขนาด
  แถบงาน
 2. เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว รูปภาพของลูกศรที่แสดงว่าความกว้างของแถบเครื่องมือพร้อมสำหรับการปรับขนาดแล้ว ให้คลิก และ ลากจุดจับเพื่อปรับขนาดของแถบเครื่องมือเพื่อแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ

  ้ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแถบเครื่องมือได้ แสดงว่าแถบเครื่องมือมีขนาดเล็กที่สุดแล้ว หรืออาจไม่มีพื้นที่ว่างบนแถบงานเหลือให้แสดงไอคอนได้อีก

เมื่อต้องการแสดงและซ่อนไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือน

 • คลิกลูกศรซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่แจ้่งเตือน เพื่อแสดงหรือซ่อนไอคอนพื้นที่แจ้งเตือน

  รูปภาพของพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงาน ที่แสดงปุ่ม 'แสดงไอคอนที่ซ่อน'
  พื้นที่แจ้งเตือน