การแสดงหรือซ่อนแถบรายการโปรดใน Internet Explorer 8

ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับ Windows Internet Explorer 8

แถบรายการโปรดใน Internet Explorer จะทำให้คุณสามารถเปิดตัวดึงข้อมูล Web Slice และเว็บเพจโปรดได้ในคลิกเดียว คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนแถบรายการโปรด

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการซ่อนแถบรายการโปรด ให้คลิก แถบรายการโปรด เพื่อล้างเครื่องหมายถูก

    • เมื่อต้องการแสดงแถบรายการโปรด ให้คลิก แถบรายการโปรด เพื่อเลือก (เครื่องหมายถูกจะแสดงอยู่ด้านข้าง)

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณแสดงแถบรายการโปรดแต่เห็นได้ไม่หมด ให้คลิกขวาที่แถบรายการ แล้วคลิก ล็อกแถบเครื่องมือ เพื่อล้างเครื่องหมายถูก ลากแถบรายการโปรดไปทางซ้ายเพื่อแสดงตัวดึงข้อมูล รายการโปรด และ Web Slice ของคุณ

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการทำงานกับตัวดึงข้อมูล รายการโปรด และ Web Slice บนแถบรายการโปรด ให้ดูที่การกำหนดแถบรายการโปรดของคุณเอง