การแสดงเมนูในโฟลเดอร์

เมนูต่างๆ ยังคงสามารถใช้งานได้ใน Windows รุ่นปัจจุบัน แต่จะมีการซ่อนไว้โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถแสดงเมนูต่างๆ ได้ถ้าต้องการ แม้ว่างานแบบเดียวกันหลายงานที่คุณทำโดยใช้เมนูจะสามารถใช้งานได้บนแถบเครื่องมือหรือบนเมนูที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกขวาที่แฟ้ม หรือโฟลเดอร์ก็ตาม

รูปของโฟลเดอร์ที่มีเมนูแบบคลาสสิค
โฟลเดอร์ที่มีเมนูแบบคลาสสิค
  • เมื่อต้องการแสดงเมนู ให้กดแป้น ALT แถบเมนูจะปรากฏเหนือแถบเครื่องมือ

    เมื่อต้องการทำให้แถบเมนูหายไป ให้เลือกคำสั่งจากเมนูใดๆ หรือกด ALT อีกครั้ง

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการแสดงแถบเมนูแบบถาวร ให้คลิก จัดระเบียบ บนแถบเครื่องมือ ชี้ไปที่ เค้าโครง แล้วคลิก แถบเมนู