ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับ 'เครื่องมือการตัดส่วน'

แสดงทั้งหมด

ฉันสามารถบันทึกการตัดส่วนในรูปแบบใด

คุณสามารถบันทึกการตัดส่วนเป็นแฟ้ม HTML PNG, GIF หรือJPEG หลังจากที่คุณจับภาพการตัดส่วน คุณสามารถบันทึกได้โดยการคลิกปุ่ม บันทึกการตัดส่วน ในหน้าต่างทำเครื่องหมาย

เหตุใดจึงมี URL ปรากฏใต้การตัดส่วนเมื่อฉันบันทึก

URL จะปรากฏเมื่อคุณจับภาพการตัดส่วนจากหน้าต่างเบราว์เซอร์ และบันทึกเป็นแฟ้ม HTML

เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวเลือกนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือการตัดส่วน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Snipping Tool

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเครื่องมือการตัดส่วน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวม URL ไว้ใต้การตัดส่วน (HTML เท่านั้น)

ฉันสามารถเปลี่ยนสีของหมึกที่ใช้ในการจับภาพการตัดส่วนได้หรือไม่

ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือการตัดส่วน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Snipping Tool

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเครื่องมือการตัดส่วน คลิกกล่อง สีหมึก แล้วเลือกสีจากเมนู

ฉันสามารถเอาหมึกที่ใช้ในการจับภาพการตัดส่วนออกได้หรือไม่

ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือการตัดส่วน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Snipping Tool

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเครื่องมือการตัดส่วน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมึกที่เลือกหลังจากจับภาพการตัดส่วน

เหตุใดการตัดส่วนของฉันจึงมีการส่งเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล แม้ว่าฉันไม่ได้เลือก ผู้รับอีเมล (เป็นสิ่งที่แนบ)

การตัดส่วนจะมีการส่งเป็นสิ่งที่แนบมากับอีกเมล ถ้าคุณส่งอีเมลเป็นแบบข้อความล้วนหรือ Rich Text เมื่อต้องการวางการตัดส่วนลงในข้อความอีเมล ให้ระบุ HTLM เป็นรูปแบบข้อความในโปรแกรมอีเมลของคุณ

เหตุใดจึงมีการคัดลอกการตัดส่วนไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติ

การตัดส่วนจะได้รับการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถจับภาพการตัดส่วนและวางลงในโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องคลิกปุ่ม คัดลอก ในหน้าต่างทำเครื่องหมาย

เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวเลือกนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือการตัดส่วน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Snipping Tool

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเครื่องมือการตัดส่วน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย คัดลอกการตัดส่วนไปยังคลิปบอร์ดเสมอ

ฉันสามารถจับภาพการตัดส่วนของเมนู เช่น เมนูทางลัดหรือเมนู 'เริ่ม' ได้หรือไม่

ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือการตัดส่วน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Snipping Tool

 2. บนแถบเครื่องมือ เครื่องมือการตัดส่วน คลิกปุ่ม ย่อเล็กสุด แล้วเปิดเมนูที่คุณต้องการจับภาพ

 3. กด CTRL+PRINT SCREEN

 4. เลือกประเภทของการตัดส่วนที่คุณต้องการ แล้วจับภาพเมนู