การเริ่มโปรแกรมผู้บรรยายแบบย่อให้เล็กสุด

ในกรณีที่คุณตั้งค่าให้เรียกใช้ 'ผู้บรรยาย' เมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่ระบบของ Windows คุณสามารถเลือกที่จะย่อกล่องโต้ตอบของ 'ผู้บรรยาย' ให้เล็กสุดโดยอัตโนมัติเพื่อที่กล่องโต้ตอบนั้นจะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอทุกครั้ง

  1. เปิด 'ผู้บรรยาย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ผู้บรรยาย

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มโดยให้ผู้บรรยายย่อเล็กสุด

    เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ 'ผู้บรรยาย' ในครั้งต่อไป 'ผู้บรรยาย' จะปรากฏเป็นไอคอนบนแถบงาน แทนที่จะเปิดขึ้นบนหน้าจอ

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการคืนค่ากล่องโต้ตอบ 'ผู้บรรยาย' กลับเป็นขนาดเต็ม ให้คลิกที่ ผู้บรรยาย บนแถบงาน

  • 'ผู้บรรยาย' ไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา ดังนั้นถ้าขั้นตอนข้างบนไม่สามารถใช้ได้ แสดงว่า 'ผู้บรรยาย' ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ