การเริ่ม Windows จากซีดีหรือดีวีดี

คุณจำเป็นต้องเริ่ม Windows จากแผ่นซีดีหรือดีวีดีสำหรับติดตั้ง ถ้า

 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี ระบบปฏิบัติการ ติดตั้งอยู่

 • คุณต้องการติดตั้ง Windows ใหม่

 • คุณต้องเข้าไปยังตัวเลือกการกู้คืนระบบ

เมื่อต้องการเริ่ม Windows จากซีดีหรือดีวีดี

 1. ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีสำหรับติดตั้ง Windows แล้วเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

 2. กดแป้นใดแป้นหนึ่งเมื่อได้รับพร้อมท์และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

 3. เมื่อหน้า ติดตั้ง Windows ปรากฏขึ้น คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง หรือคลิก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการกู้คืนระบบ

 4. ให้ทำตามคำแนะนำดังกล่าว

ถ้าหน้าการติดตั้ง Windows ไม่ปรากฏขึ้นมา

ถ้าหน้าการติดตั้ง Windows ไม่ปรากฏขึ้นมา และคุณไม่ได้รับการร้องขอให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงาน (หรือ "เริ่มระบบ") จากซีดีหรือดีวีดี คุณอาจต้องระบุว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดีเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น ซึ่งหมายความว่า คุณจำเป็นต้องตั้งค่าให้ไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดีเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นแรกใน โปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ด้วยวิธีการดังนี้

 1. ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows แล้วเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

 2. โดยปกติแล้ว คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะแสดงเมนูเริ่มต้นระบบ (หรือเริ่มระบบ) บนเมนูเริ่มต้นระบบ ให้เลือก "ตั้งค่า BIOS" หรือ "การตั้งค่า BIOS" หรือข้อความที่คล้ายกัน

  คำเตือน

  • การปรับปรุง BIOS เป็นกระบวนการขั้นสูง และถ้าเกิดข้อผิดพลาด คอมพิวเตอร์ของคุณอาจหยุดการทำงาน คุณควรแน่ใจว่าได้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

  หมายเหตุ

  • ขั้นตอนการปรับปรุง BIOS แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นั้น คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ (หรือเริ่มระบบ) และการเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ของตัวเอง ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเมนูเริ่มต้นระบบ ให้มองหาข้อความที่เขียนว่า "ตั้งค่า BIOS" "การตั้งค่า BIOS" หรือข้อความที่คล้ายกัน จากนั้นให้กดแป้นที่เหมาะสมเมื่อได้รับพร้อมท์ให้แสดงหน้าจอตั้งค่า BIOS

 3. หน้าจอตั้งค่า BIOS จะปรากฏขึ้นมา บนหน้าจอตั้งค่า BIOS ให้เลือกตัวเลือก "ลำดับการเริ่มระบบ" หรือที่คล้ายคลึงกัน

 4. เลือกไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดีเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นแรก

ให้เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ จากนั้นเริ่ม Windows จากแผ่นซีดีหรือดีวีดีสำหรับติดตั้งตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้