การเริ่ม Windows Media Center โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่ม Windows

คุณสามารถกำหนดให้ Windows Media Center เริ่มการทำงานในทันทีทุกครั้งที่คุณเริ่ม Windows

  1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป คลิก การเริ่มต้นและการทำงานของหน้าต่าง แล้วคลิก เริ่ม Windows Media Center เมื่อเริ่ม Windows

  2. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ