การสมัครสมาชิกกลุ่มข่าวสาร

การสมัครสมาชิกกลุ่มข่าวสารไม่จำเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนหรือจ่ายเงินแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากการสมัครสมาชิกนิตยสาร แต่เซิร์ฟเวอร์ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะมีกลุ่มข่าวสารนับพันกลุ่มให้เลือกใช้บริการ ดังนั้นการค้นหากลุ่มข่าวสารที่คุณสนใจอ่านอาจต้องเสียเวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องนำทางผ่านรายการกลุ่มข่าวสารทั้งหมดในแต่ละครั้ง ถ้าคุณเข้าเยี่ยมชมกลุ่มข่าวสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นประจำและต้องการทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข่าวสารดังกล่าวเพื่อจะได้มีกลุ่มข่าวสารนั้นให้เลือกจากรายการโฟลเดอร์ของ Windows Mail ทุกครั้งที่คุณต้องการ

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก กลุ่มข่าว

  3. ในกล่อง บัญชี ให้คลิกเซิร์ฟเวอร์ข่าวสารที่มีกลุ่มข่าวสารที่คุณต้องการสมัครสมาชิก

  4. คลิกกลุ่มข่าวสารที่คุณต้องการสมัครเป็นสมาชิก แล้วคลิก สมัครสมาชิก

    เมื่อต้องการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข่าวสารมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ให้กด CTRL ในขณะที่คลิกกลุ่มข่าวสารที่คุณต้องการสมัครสมาชิก

  5. ไอคอนโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นถัดจากกลุ่มข่าวสารที่คุณสมัครสมาชิกแล้ว คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

รูปของกล่องโต้ตอบการสมัครสมาชิกกลุ่มข่าว
เลือกกลุ่มข่าวสารที่คุณต้องการสมัครสมาชิก

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการเอาการสมัครสมาชิกกลุ่มข่าวสารออก ให้ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น แต่ให้คลิก ยกเลิกสมาชิก หลังจากที่คลิกกลุ่มข่าวสารที่คุณต้องการเอาออกจากรายการการสมัครสมาชิกของคุณ

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเนื้อหาของกลุ่มข่าวสารโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ให้คลิกกลุ่มข่าวสารที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง แล้วคลิก ไปที่

  • คุณสามารถค้นหากลุ่มข่าวสารที่คุณอาจสนใจได้ด้วยการพิมพ์หัวข้อที่เหมาะสม (เช่น "เกม") ลงในกล่อง แสดงกลุ่มข่าวซึ่งมี