การซิงค์รายการโทรทัศน์ไปยังอุปกรณ์

คุณสามารถใช้ Windows Media Center เพื่อซิงค์ (หรือคัดลอก) แฟ้มสื่อดิจิทัลเช่น รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ เพลง และภาพไปยัง Portable Media Center สมาร์ทโฟน พ็อกเก็ตพีซี หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้คุณสามารถเล่นสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เหล่านี้บนอุปกรณ์แบบพกพาของคุณได้ คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับสื่อดิจิทัลที่คุณมีบน Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้แม้จะไม่ได้อยู่บ้านก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและดูว่าอุปกรณ์แบบพกพาที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ให้ดูที่ ศูนย์ Windows 7 Compatibility

Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์อาจไม่ถือว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่บางประเภทเป็นอุปกรณ์สื่อแบบพกพาที่สามารถใช้เพื่อซิงค์แฟ้มสื่อได้ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ USB บางประเภทจะุถูกจัดเป็นฮาร์ดดิสก์และ Windows Media Center จะไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้ในการซิงค์ใน Windows Media Center ได้

รายการที่จะเล่นสำหรับการซิงค์จะใช้เพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาใดที่ซิงค์ไปยังอุปกรณ์ ใน Windows Media Center รายการที่จะเล่นสำหรับการซิงค์จะมีรายการที่จะเล่นของ Windows Media Player หรือรายการที่จะเล่นอัตโนมัติอยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการ

เมื่อต้องการทราบการทำงานของการซิงค์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการซิงค์รายการโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ได้รับการแปลงรหัสจากวิดีโอรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ในขั้นตอนนี้ วิดีโอจะมีการแปลงโดยใช้การตั้งค่าของแต่ละอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการสร้างแฟ้มวิดีโอที่เล็กลงในรูปแบบแฟ้มที่อุปกรณ์สามารถเล่นได้

เมื่อทำการซิงค์ รายการโทรทัศน์จะซิงค์ตามลำดับที่เพิ่มเข้าไปในรายการที่จะเล่นสำหรับการซิงค์ เมื่ออุปกรณ์แบบพกพาเต็ม จะไม่มีการซิงค์รายการโทรทัศน์เพิ่มอีก หากอุปกรณ์ไม่เต็มและมีการเพิ่มแฟ้มอื่นๆ เข้าไปในคอมพิวเตอร์ซึ่งตรงกับเกณฑ์ของหนึ่งในรายการที่จะเล่นอัตโนมัติที่เลือกไว้ เนื้อหานั้นจะมีการถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ในครั้งต่อไปที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยวิธีการนี้ อุปกรณ์ของคุณจะพร้อมสำหรับสื่อความบันเทิงล่าสุดเสมอเมื่อคุณต้องการจะนำสื่อเหล่านั้นไปพร้อมกับคุณ

การซิงค์รายการโทรทัศน์

 1. สร้างหรือเปลี่ยนรายการที่จะเล่นแบบธรรมดาหรือสร้างหรือเปลี่ยนรายการที่จะเล่นอัตโนมัติใน Windows Media Player ซึ่งมีรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ของคุณ

  นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรายการที่จะเล่นซึ่งมีเนื้อหาสื่อดิจิทัลประเภทอื่น เช่น รูปภาพ เพลง และวิดีโออื่นๆ ที่คุณต้องการ

 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพาของคุณกับ Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก ซิงค์

 4. หากคุณได้ซิงค์อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์อื่นและคุณต้องการซิงค์เข้ากับ Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อการแจ้งเตือนเพื่อให้สร้างความสัมพันธ์การซิงค์ใหม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

 5. บนหน้าจอ จัดการรายการ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งสิ่งต่อไปนี้

  • คลิกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงบนหน้าจอเพื่อย้ายรายการที่จะเล่นหรือรายการที่จะเล่นอัตโนมัติขึ้นหรือลงในรายการนั้น

   รายการที่จะเล่นอัตโนมัติและรายการที่จะเล่นซึ่งอยู่ด้านบนของรายการจะถูกซิงค์ไปยังอุปกรณ์แบบพกพาเป็นลำดับแรก คุณควรวางรายการที่จะเล่นหรือรายการที่จะเล่นอัตโนมัติของสื่อที่คุณต้องการไว้ในอุปกรณ์มากที่สุดไว้ด้านบนของรายการ

  • หากคุณไม่ต้องการซิงค์รายการที่จะเล่นไปยังอุปกรณ์ ให้คลิกลบ ซึ่งอยู่ถัดจากรายการที่จะเล่นนั้น แต่จะไม่ใช่การลบรายการที่จะเล่นนั้น เพียงแค่นำออกจากรายการที่จะซิงค์เท่านั้น

  • หากคุณต้องการเพิ่มรายการที่จะเล่นอื่นที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ จัดการรายการ ให้คลิก เพิ่ม คลิกหมวดหมู่สื่อที่เหมาะสม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่จะเล่นหรือรายการที่จะเล่นอัตโนมัติที่คุณต้องการซิงค์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก

 6. เมื่อต้องการซิงค์รายการที่จะเล่นหรือรายการที่จะเล่นอัตโนมัติที่เลือกและแฟ้มสื่อดิจิทัลในรายการเหล่านั้นไปยังอุปกรณ์แบบพกพาของคุณ ให้คลิก เริ่มซิงค์

 7. ในการแจ้งเตือน ความคืบหน้าของการซิงค์ ให้คลิก ตกลง เพื่อซิงค์ในขณะที่สามารถทำงานอื่นๆ บน Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

 • คุณต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพื่อใช้ในการเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดใน Windows Media Center หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ คุณอาจสามารถติดตั้งเพิ่มการ์ดได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ โปรดดูที่ การขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ