ข้อมูลในหัวข้อ 'วิธีใช้' นี้ใช้กับ Windows Internet Explorer 7

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเรียกดูแบบแท็บ

แสดงทั้งหมด

การเรียกดูแบบแท็บคืออะไร

การเรียกดูแบบแท็บคือคุณลักษณะใน Internet Explorer ที่อนุญาตให้คุณเปิดเว็บไซต์หลายๆ เว็บได้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์เดียว คุณสามารถเปิดเว็บเพจต่างๆ บนแท็บใหม่ และสลับไปมาระหว่างเว็บเพจเหล่านั้นได้โดยการคลิกแท็บ ถ้าคุณมีแท็บเปิดอยู่หลายแท็บ คุณสามารถใช้ 'แท็บด่วน' เพื่อสลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ข้อดีคือคุณจะมีรายการที่เปิดอยู่บนแถบงานน้อยลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้แท็บด่วนใน Internet Explorer

ฉันจะเปิดแท็บใหม่ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปิดแท็บเปล่าใหม่ ให้คลิกปุ่ม แท็บใหม่ บนแถวแท็บ หรือกด CTRL+T เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่เมื่อคุณไปตามการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ ให้กด CTRL ตอนที่คุณคลิกการเชื่อมโยงหรือคลิกขวาที่การเชื่อมโยง แล้วคลิก เปิดในแท็บใหม่ ถ้าเมาส์ของคุณมีล้อเลื่อน คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงโดยใช้ล้อเลื่อนเพื่อเปิดแท็บใหม่ขึ้นมา

รูปภาพปุ่มแท็บใหม่
ปุ่ม 'แท็บใหม่'

ฉันจะปิดแท็บได้อย่างไร

หากคุณมีแท็บที่เปิดอยู่มากกว่าหนึ่งแท็บ ให้คลิก X บนแท็บนั้นเพื่อปิด หากเมาส์ของคุณมีล้อเลื่อน คุณสามารถคลิกแท็บโดยใช้ล้อเลื่อนเพื่อปิดแท็บ หากคุณมีแท็บที่เปิดอยู่เพียงแท็บเดียว คุณต้องปิดหน้าต่างเพื่อปิดแท็บนั้น

ฉันจะเปิดแท็บใหม่ให้เป็นโฮมเพจของฉันได้อย่างไร

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Internet Explorer จะแสดงเพจ ยินดีต้อนรับสู่การเรียกดูแบบแท็บ หรือเพจเปล่าเมื่อคุณเปิดแท็บใหม่โดยคลิกปุ่ม แท็บใหม่ หรือโดยกด CTRL + T หากคุณต้องการให้โฮมเพจของคุณปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดแท็บใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการแสดงโฮมเพจบนแท็บใหม่

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นภายใต้ แท็บ ให้คลิก การตั้งค่า

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการเรียกดูแบบแท็บ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดโฮมเพจสำหรับแท็บใหม่แทนเพจเปล่า แล้วคลิกตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ

 • หากคุณเปิดแท็บใหม่และเห็นเพจที่ระบุว่า "คุณได้เปิดแท็บใหม่" หลังจากที่คุณได้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงเพจนี้อีก แล้วคลิก ปิด เมื่อคุณเริ่ม Internet Explorer ใหม่ โฮมเพจของคุณจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดแท็บใหม่

 • ถ้าคุณมีแท็บโฮมเพจหลายแท็บ จะมีเพียงโฮมเพจแรกในรายการของคุณเท่านั้นที่เปิดในแท็บใหม่

ฉันจะบันทึกกลุ่มของแท็บได้อย่างไร

เมื่อต้องการบันทึกกลุ่มของแท็บ ให้คลิกปุ่ม เำพิ่มในรายการโปรดรูปภาพปุ่มเพิ่มในรายการโปรด แล้วคลิก เพิ่มกลุ่มแท็บในรายการโปรด ตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับกลุ่ม แล้วคลิก เพิ่ม

ฉันจะเปิดกลุ่มของแท็บที่บันทึกไว้ได้อย่างไร

คลิกปุ่ม ศูนย์กลางรายการโปรดรูปภาพปุ่มศูนย์กลางรายการโปรด แล้วคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปิด คลิกลูกศรทางขวาของชื่อโฟลเดอร์ รูปภาพปุ่มเปิดในแท็บ เว็บเพจทั้งหมดจะเปิดขึ้นมาแยกกันในแต่ละแท็บ

ฉันต้องการปิด Internet Explorer แต่ฉันมีแท็บเปิดอยู่เป็นจำนวนมาก มีสิ่งใดที่ฉันจะทำได้เพื่อให้แท็บเหล่านี้เปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อฉันเริ่ม Internet Explorer ในครั้งถัดไปหรือไม่

มี เมื่อคุณปิด Internet Explorer ระบบจะถามคุณว่าคุณต้องการปิดแท็บทั้งหมดหรือไม่ เมื่อพร้อมท์ปรากฏขึ้น ให้คลิก แสดงตัวเลือก เลือก เปิดในครั้งถัดไปที่ฉันใช้งาน Internet Explorer แล้วคลิก ปิดแท็บ เมื่อคุณเปิด Internet Explorer ใหม่ จะมีการคืนค่าแท็บเหล่านี้

ฉันสามารถปิดแท็บได้หรือไม่

ได้ โดยทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้น ในส่วน แท็บ ให้คลิก การตั้งค่า

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเรียกดูแบบแท็บ

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

 6. ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

มีปุ่มเมาส์ลัดและแป้นพิมพ์ลัดใดบ้างที่ฉันสามารถใช้เมื่อทำงานกับแท็บ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายปุ่มเมาส์ลัดและแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ได้เมื่อทำงานกับแท็บ

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ในเบื้องหลัง

CTRL+คลิก

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ในเบื้องหน้า

CTRL+SHIFT+คลิก

เปิดแท็บใหม่ในเบื้องหน้า

CTRL+T หรือคลิกสองครั้งที่ที่ว่างบนแถวของแท็บ

สลับไปมาระหว่างแท็บ

CTRL+TAB หรือ CTRL+SHIFT+TAB

ปิดแท็บปัจจุบัน (หรือหน้าต่างปัจจุบันเมื่อไม่มีแท็บเปิดอยู่)

CTRL+W หรือ ALT+F4

เปิดแท็บใหม่ในเบื้องหน้าจากแถบที่อยู่

ALT+ENTER

สลับไปยังหมายเลขแท็บที่ระบุ

CTRL+n (โดย n คือหมายเลขระหว่าง 1 ถึง 8)

สลับไปยังแท็บสุดท้าย

CTRL+9

ปิดแท็บอื่นๆ

CTRL+ALT+F4

เปิด 'แท็บด่วน' (มุมมองรูปขนาดย่อ)

CTRL+Q

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บโดยใช้เมาส์ที่มีล้อเลื่อน

คลิกการเชื่อมโยงโดยใช้ล้อเลื่อนของเมาส์

ปิดแท็บโดยใช้เมาส์ที่มีล้อเลื่อน

คลิกแท็บโดยใช้ล้อเลื่อนของเมาส์

ฉันสามารถเลือกให้ป็อปอัพแสดงในหน้าต่างใหม่หรือในแท็บใหม่ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเลือกให้แสดงป็อปอัพในแท็บใหม่เสมอ แสดงในหน้าต่างใหม่เสมอ หรือให้ Internet Explorer ตัดสินว่าจะให้แสดงอย่างไร ถ้าคุณเลือกที่จะยอมให้ Internet Explorer ตัดสินว่าจะแสดงป็อปอัพอย่างไร Internet Explorer จะแสดงป็อปอัพในหน้าต่างใหม่ถ้าป็อปอัพนั้นระบุขนาดหรือข้อกำหนดในการแสดงผลไว้ มิฉะนั้น ป็อปอัพจะถูกแสดงในแท็บใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงป็อปอัพ

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้น ในส่วน แท็บ ให้คลิก การตั้งค่า

 4. เลือกในส่วน เมื่อพบป็อปอัพ

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง