เดสก์ท็อป คือพื้นที่หน้าจอหลักที่คุณเห็นหลังจากที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบของ Windows ดสก์ท็อปเป็นพื้นที่สำหรับให้คุณทำงานเหมือนกับโต๊ะทำงานของจริง เมื่อคุณเปิดโปรแกรมหรือโฟลเดอร์ โปรแกรมหรือโฟลเดอร์เหล่านั้นนั้นก็จะปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อป นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางสิ่งต่างๆ ลงบนเดสก์ท็อปได้ เช่น แฟ้มและโฟลเดอร์ และจัดเรียงสิ่งต่างๆ ตามที่คุณต้องการ

ในบางครั้งเดสก์ท็อปยังมีความหมายอย่างกว้างๆ โดยรวมถึงแถบงานและ Windows Sidebar แถบงาน จะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ โดยจะแสดงให้คุณเห็นว่าโปรแกรมใดกำลังทำงานอยู่ และช่วยให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างโปรแกรมเหล่านั้นได้ แถบงานยังมีปุ่ม 'เริ่ม' รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ซึ่งคุณสามารถใช้่เข้าถึงโปรแกรม โฟลเดอร์ และการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ได้ Sidebar ที่ด้านข้างของหน้าจอจะประกอบด้วยโปรแกรมขนาดเล็กที่เรียกว่า โปรแกรมเบ็ดเตล็ด
รูปภาพของเดสก์ท็อป แถบงาน และ Sidebar
เดสก์ท็อป แถบงาน และ Sidebar

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบงานและ Sidebar โปรดดูที่ แถบงาน (ภาพรวม) และ Windows Sidebar และโปรแกรมเบ็ดเตล็ด (ภาพรวม)

เดสก์ท็อปของฉันหายไปไหน

เนื่องจากโปรแกรมต่างๆ จะทำงานอยู่บนเดสก์ท็อป ดังนั้นตัวเดสก์ท็อปเองมักจะถูกซ่อนไว้บางส่วนหรือทั้งหมด แต่ก็ยังคงอยู่ที่นั่น อยู่ภายใต้สิ่งต่างๆ เมื่อคุณต้องการดูเดสก์ท็อปทั้งหมดโดยไม่ต้องปิดโปรแกรมหรือหน้าต่างใดก็ตามที่เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม แสดงเดสก์ท็อปรูปภาพของปุ่ม 'แสดงเดสก์ท็อป' บนแถบงาน เดสก์ท็อปจะแสดงขึ้นมา คลิกไอคอนอีกครั้งเพื่อคืนค่าหน้าต่างทั้งหมดกลับเป็นแบบเดิม (ถ้าคุณไม่เห็นไอคอนนั้น โปรดดูที่วิธีใช้ใน การย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดให้เล็กสุดเพื่อดูเดสก์ท็อป)

การทำงานด้วยไอคอนของเดสก์ท็อป

ไอคอนคือรูปภาพเล็กๆ ที่แทนแฟ้ม โฟลเดอร์ โปรแกรม และรายการอื่นๆ เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Windows เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นไอคอนบนเดสก์ท็อปอย่างน้อยหนึ่งไอคอน นั่นคือ ถังรีไซเคิล (จะกล่าวถึงต่อไป) ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเพิ่มไอคอนอื่นไว้บนเดสก์ท็อป ตัวอย่างไอคอนเดสก์ท็อปแสดงให้เห็นด้านล่างนี้

รูปภาพของไอคอนเดสก์ท็อปบางส่วน
ตัวอย่างไอคอนเดสก์ท็อป

การคลิกสองครั้งที่ไอคอนของเดสก์ท็อปจะเริ่มหรือเปิดรายการที่ไอคอนนั้นเป็นตัวแทน ตัวอย่างเช่น การคลิกสองครั้งที่ไอคอนของ Internet Explorer จะเป็นการเริ่มโปรแกรม Internet Explorer

การเพิ่มและเอาไอคอนออกจากเดสก์ท็อป

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไอคอนใดแสดงอยู่บนเดสก์ท็อป โดยเพิ่มหรือเอาไอคอนออกได้ทุกเวลา ผู้ใช้คอมพิวเตอร์บางคนอาจชอบเดสก์ท็อปที่ดูสะอาดตา เป็นระเบียบโดยมีไอคอนเพียงไม่กี่ไอคอนหรือไม่มีเลย ในขณะที่คนอื่นๆ จะวางไอคอนจำนวนมากบนเดสก์ท็อปของตนเองเพื่อให้สามารถเข้าถึงโปรแกรม แฟ้ม และโฟลเดอร์ที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณต้องการจะเข้าถึงแฟ้มหรือโปรแกรมที่คุณโปรดปรานจากเดสก์ท็อปได้อย่างง่ายดาย ให้สร้างทางลัดไปยังรายการเหล่านั้น ทางลัด เป็นไอคอนที่แทนการเชื่อมโยงไปยังรายการใดรายการหนึ่งมากกว่าตัวรายการนั้นเอง เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ทางลัด รายการนั้นจะเปิดขึ้น ถ้าคุณลบทางลัด เฉพาะทางลัดนั้นเท่านั้นที่จะถูกเอาออกไป ไม่ใช่ตัวรายการดั้งเดิม คุณสามารถระบุทางลัดได้ด้วยลูกศรบนไอคอนของทางลัดนั้น

รูปภาพของไอคอนโฟลเดอร์และไอคอนทางลัด
ไอคอนของโฟลเดอร์ (ซ้าย) และไอคอนของทางลัด (ขวา)
แสดงทั้งหมด

การเพิ่มทางลัดบนเดสก์ท็อป

  1. ค้นหารายการที่คุณต้องการสร้างทางลัด (สำหรับวิธีการค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ โปรดดูที่ ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเ้ดอร์ สำหรับวิธีการค้นหาโปรแกรม โปรดดูที่ เมนู 'เริ่ม' (ภาพรวม))

  2. คลิกขวาที่รายการนั้น คลิก ส่งไปยัง แล้วคลิก เดสก์ท็อป (สร้างทางลัด) ไอคอนของทางลัดจะปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ

การเพิ่มหรือการเอาไอคอนทั่วไปของเดสก์ท็อปออก

ไอคอนทั่วไปของเดสก์ท็อปรวมถึงคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ของคุณ เครือข่าย ถังรีไซเคิล ตลอดจน Internet Explorer และแผงควบคุม

  1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป จากนั้นคลิก ปรับตามผู้ใช้

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนไอคอนเดสก์ท็อป

  3. ภายใต้ ไอคอนเดสก์ท็อป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแต่ละไอคอนที่คุณต้องการเพิ่มลงบนเดสก์ท็อป หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับไอคอนที่คุณต้องการเอาออกจากเดสก์ท็อป จากนั้นคลิก ตกลง

การย้ายแฟ้มจากโฟลเดอร์ไปยังเดสก์ท็อป

  1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มนั้น

  2. ลาก แฟ้มนั้นไปยังเดสก์ท็อป

การเอาไอคอนออกจากเดสก์ท็อป

  • คลิกขวาที่ไอคอนนั้น แล้วคลิก ลบ ถ้าไอคอนนั้นเป็นทางลัด เฉพาะทางลัดนั้นเท่านั้นที่จะถูกเอาออกไป รายการดั้งเดิมยังคงเก็บรักษาอยู่

การย้ายไอคอน

Windows จัดเรียงลำดับไอคอนไว้ในคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเดสก์ท็อป แต่คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการจัดเรียงแบบนั้นเสมอไป คุณสามารถย้ายไอคอนโดยการ ลาก ไอคอนนั้นไปยังที่ใหม่บนเดสก์ท็อป

นอกจากนี้ คุณยังอาจให้ Windows ช่วยจัดเรียงไอคอนให้คุณโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก จัดเรียงอัตโนมัติWindows จะกองซ้อนไอคอนของคุณไว้ที่มุมซ้ายด้านบน และล็อกไอคอนให้อยู่ที่นั้น เมื่อคุณต้องการปลดล็อกไอคอนเพื่อให้สามารถย้ายไอคอนเหล่านั้นได้อีก คลิก จัดเรียงอัตโนมัติ อีกครั้งเพื่อล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ข้างๆ

หมายเหตุ

  • โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Windows จะเว้นระยะห่างระหว่างไอคอนเท่าๆ กันบนเส้นตารางที่ไม่ปรากฏให้เห็น เมื่อต้องการวางไอคอนให้ชิดกันมากขึ้นหรือให้เป็นระเบียบมากกว่าเดิม ให้ปิดเส้นตารางนั้น คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก จัดพอดีกับเส้นตาราง เพื่อล้างเครื่องหมายถูกออก ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานเส้นตารางอีกครั้ง

การเลือกหลายไอคอน

เมื่อคุณต้องการย้ายหรือลบกลุ่มของไอคอนในคราวเดียว คุณต้องเลือกไอคอนทั้งหมดนั้นก่อน โดยคลิกที่พื้นที่ว่างของเดสก์ท็อปและลากเมาส์ ล้อมรอบไอคอนที่คุณต้องการเลือกด้วยสี่เหลี่ยมที่ปรากฏให้เห็น จากนั้นปล่อยปุ่มเมาส์ ตอนนี้คุณจะสามารถลากไอคอนเหล่านั้นไปเป็นกลุ่มหรือลบไอคอนนั้นทั้งกลุ่มได้

รูปภาพของไอคอนเดสก์ท็อปหลายไอคอนที่เลือกไว้
เลือกไอคอนของเดสก์ท็อปหลายไอคอนโดยลากสี่เหลี่ยมล้อมรอบกลุ่มไอคอน

การซ่อนไอคอนของเดสก์ท็อป

ในกรณีที่คุณต้องการซ่อนไอคอนทั้งหมดของเดสก์ท็อปเป็นการชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องการเอาไอคอนเหล่านั้นออกจริงๆ ให้คลิกขวาบนส่วนที่ว่างของเดสก์ท็อป คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป เพื่อล้างเครื่องหมายถูกออกจากตัวเลือกนั้น ขณะนี้จะไม่มีไอคอนใดๆ ปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปอีก คุณสามารถเรียกไอคอนเหล่านั้นกลับคืนมาได้โดยคลิก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป อีกครั้ง

ถังรีไซเคิล

เมื่อคุณลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณลบจะยังไม่ถูกลบออกไปในทันที แต่จะถูกส่งไปถังรีไซเคิล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากหากคุณเกิดเปลี่ยนใจและต้องการแฟ้มที่ลบไปแล้ว คุณสามารถนำกลับมาได้ ดู การกู้คืนแฟ้มจากถังรีไซเคิล

รูปภาพการเปรียบเทียบถังรีไซเคิลเมื่อว่างและเต็ม
ถังรีไซเคิลเมื่อว่าง (ซ้าย) และเมื่อเต็ม (ขวา)

ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณไม่ต้องการสิ่งที่ถูกลบไปนี้อีก คุณสามารถล้างข้อมูลในถังรีไซเคิลได้ ซึ่งจะเป็นการลบสิ่งที่อยู่ในถังออกไปอย่างถาวร และได้รับเนื้อที่ว่างบนดิสก์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในถังเคยใช้กลับคืนมา ดู การลบแฟ้มออกจากถังรีไซเคิลอย่างถาวร

การเลือกพื้นหลังเดสก์ท็อป

วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในปรับคอมพิวเตอร์ให้เป็นส่วนตัว คือการเปลี่ยนพื้นหลังเดสก์ท็อปซึ่งเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า รูปพื้นหลัง คุณสามารถเลือกพื้นหลังที่ Windows มีให้ เลือกรูปภาพแบบดิจิทอลที่โปรดปรานจากคอลเลกชันของคุณเอง หรือใช้สีพื้นหลังแบบทึบได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหารูปภาพบนอินเทอร์เน็ตที่มีการออกแบบให้ใช้เป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อปได้อีกด้วย โปรดดูที่ เปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป (รูปพื้นหลัง)

รูปภาพของพื้นหลังของเดสก์ท็อปบางส่วนที่ Windows จัดเตรียมไว้ให้
พื้นหลังตัวอย่างของเดสก์ท็อปที่ Windows จัดเตรียมไว้ให้