เคล็ดลับการสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม

รหัสผ่านเป็นปราการด่านแรกที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งรหัสผ่านของคุณมีความรัดกุมมาก ก็ยิ่งสามารถป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากแฮกเกอร์และ ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ได้มากขึ้น คุณควรตรวจสอบว่าคุณมีรหัสผ่านที่รัดกุมสำหรับบัญชีทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณจะใช้เครือข่ายองค์กร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจต้องการให้คุณใช้รหัสผ่านที่รัดกุม

อะไรที่ทำให้รหัสผ่านรัดกุม (หรือคาดเดาได้ง่าย)

รหัสผ่านที่รัดกุมคือ

 • รหัสผ่านที่มีความยาวอักขระอย่างน้อยแปดตัว

 • ไม่มีชื่อผู้ใช้ของคุณ ชื่อจริง หรือชื่อบริษัท

 • ไม่มีคำที่สมบูรณ์

 • มีความแตกต่างอย่างมากจากรหัสผ่านก่อนหน้านี้

 • ประกอบด้วยอักขระจากแต่ละประเภทในสี่ประเภทต่อไปนี้

  ประเภทอักขระ
  ตัวอย่าง

  ตัวพิมพ์ใหญ่

  A, B, C

  ตัวพิมพ์เล็ก

  a, b, c

  ตัวเลข

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  สัญลักษณ์ที่พบบนแป้นพิมพ์ (อักขระบนแป้นพิมพ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข) และช่องว่าง

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

รหัสผ่านอาจตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้น แต่ยังคงเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย ตัวอย่างเช่น Hello2U! ตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดของรหัสผ่านที่รัดกุมที่แสดงรายการข้างต้น แต่ยังคงเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่ายเนื่องจากประกอบด้วยคำที่สมบูรณ์ H3ll0 2 U! เป็นรหัสผ่านที่รัดกุมมากกว่า เนื่องจากมีการใช้ตัวเลขแทนตัวอักษรบางตัวในคำที่สมบูรณ์ และยังมีการใส่ช่องว่างไว้ด้วย

เคล็ดลับต่อไปนี้สามารถช่วยคุณในการจดจำรหัสผ่านที่รัดกุมของคุณได้

 • สร้างคำย่อจากส่วนของข้อมูลที่จำได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เลือกวลีที่มีความสำคัญสำหรับคุณ เช่น My son's birthday is 12 December, 2004 ด้วยการใช้วลีนั้นเป็นแนวทางของคุณ คุณอาจจะใช้ Msbi12/Dec,4 เป็นรหัสผ่าน

 • แทนที่ตัวเลข สัญลักษณ์ และคำสะกดผิดสำหรับตัวอักษรหรือคำในวลีที่จำได้ง่าย ตัวอย่างเช่น My son's birthday is 12 December, 2004 อาจกลายเป็น Mi$un's Brthd8iz 12124 (สามารถใช้ช่องว่างในรหัสผ่านของคุณได้)

 • เชื่อมโยงรหัสผ่านของคุณกับงานอดิเรกหรือกีฬาโปรด ตัวอย่างเช่น I love to play badminton อาจกลายเป็น ILuv2PlayB@dm1nt()n

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องจดบันทึกรหัสผ่านของคุณเพื่อให้จำได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ติดป้ายชื่อว่าเป็นรหัสผ่านของคุณ และเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย

การสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมมากขึ้นโดยใช้อักขระ ASCII

คุณยังสามารถสร้างรหัสผ่านที่ใช้อักขระ ASCII ส่วนเพิ่มได้ด้วย การใช้อักขระ ASCII ส่วนเพิ่มช่วยให้รหัสผ่านของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนของอักขระที่คุณสามารถเลือกเพื่อสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม ก่อนที่จะใช้อักขระ ASCII ส่วนเพิ่มในรหัสผ่านของคุณ ให้ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่มีอักขระประเภทนี้สามารถเข้ากันได้กับโปรแกรมที่คุณหรือองค์กรของคุณใช้อยู่ ควรระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้อักขระ ASCII ส่วนเพิ่มในรหัสผ่าน ถ้าองค์กรของคุณใช้ระบบปฏิบัติการหลายระบบหรือใช้ Windows หลายรุ่น

คุณสามารถค้นหาอักขระ ASCII ส่วนเพิ่มได้ใน 'ผังอักขระ' ไม่ควรใช้อักขระ ASCII ส่วนเพิ่มบางตัวในรหัสผ่าน อย่าใช้อักขระ ถ้าไม่มีการกำหนดการกดแป้นพิมพ์สำหรับอักขระไว้ในมุมด้านขวาล่างของกล่องโต้ตอบ 'ผังอักขระ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้อักขระพิเศษ (ผังอักขระ): คำถามที่ถามบ่อย

รหัสผ่านของ Windows สามารถมีอักขระความยาวเกินกว่าแปดตัวตามที่แนะนำข้างบนได้ จริงๆ แล้วคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านที่มีความยาวอักขระได้สูงสุดถึง 127 ตัว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณอยู่บน เครือข่าย ที่มีคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 95 หรือ Windows 98 ด้วย ควรใช้รหัสผ่านที่มีความยาวอักขระไม่เกิน 14 ตัว ถ้ารหัสผ่านของคุณมีความยาวอักขระเกินกว่า 14 ตัว คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการเหล่านั้นได้