เมื่อฮาร์ดแวร์ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในหรือเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง มักมีปัญหาที่โปรแกรมควบคุม

ต่อไปนี้เป็นปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ โปรแกรมควบคุม และวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้

ภาพประกอบแสดงวิธีการที่โปรแกรมควบคุมยอมให้มีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งโปรแกรมควบคุมดังกล่าวอยู่
โปรแกรมควบคุมเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ยอมให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้
แสดงทั้งหมด

ฉันเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ และอุปกรณ์ก็ทำงานไม่ถูกต้อง

หากฮาร์ดแวร์ทำงานไม่ถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมตัวใหม่ — ไม่ว่าคุณจะเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์ไปเมื่อเร็วๆ นี้ หรือว่าติดตั้งมาตั้งแต่ที่คุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกอุปกรณ์จำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุมซึ่งทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และในบางครั้ง จำเป็นต้องปรับปรุงโปรแกรมควบคุม โปรแกรมควบคุมทั้งหมดของคุณต้องเข้ากันได้กับ Windows รุ่นนี้

ในหลายกรณี โปรแกรมควบคุมจะมาพร้อมกับ Windows หรือสามารถหาได้โดยการไปที่ Windows Update ใน 'แผงควบคุม' และตรวจดูการปรับปรุง ถ้า Windows ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการ โดยปกติแล้ว คุณสามารถค้นหาได้จากดิสก์ที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ หรือบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต

หากคุณมีอุปกรณ์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง มีหลายวิธีที่คุณสามารถลองทำได้ดังนี้

 • ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วใน Windows Update หรือไม่ เมื่อคุณตรวจสอบ Windows Update ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่พร้อมใช้ เพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วพร้อมสำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการติดตั้งการปรับปรุงของ Windows

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์และ Windows รุ่นที่คุณมี ถ้าอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้ คุณต้องหาโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ คุณยังสามารถค้นหาอุปกรณ์ได้ที่เว็บไซต์ Windows Vista Hardware Compatibility List (HCL) เว็บไซต์นี้มีรายการที่ครบถ้วนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบการใช้งานกับ Windows Vista

 • อุปกรณ์หลายอย่างต้องใช้โปรแกรมควบคุมพิเศษเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ว่าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์จากดิสก์ที่ให้มากับอุปกรณ์แล้ว

 • เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ การเริ่มการทำงานใหม่อาจจำเป็นถ้าโปรแกรมควบคุมต้องการหรือถ้าติดตั้งโปรแกรมควบคุมไม่ถูกต้อง

 • ถ้าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ Universal Serial Bus (USB) ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ แล้วต่อสายเข้ากับพอร์ต USB อื่น Windows จะตรวจพบอุปกรณ์และติดตั้งโปรแกรมควบคุม และจะแจ้งให้คุณทราบถ้าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ติดตั้งไม่ถูกต้อง

ฉันเพิ่งติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่ให้กับฮาร์ดแวร์โดยติดตั้งจาก Windows Update และต้องการความมั่นใจว่าจะได้รับการปรับปรุงโปรแกรมในอนาคต

นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตั้งค่า Windows ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ แต่แม้ว่าคุณจะตั้งค่า Windows Update ให้ทำการติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญโดยอัตโนมัติสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่โปรแกรมดังกล่าวอาจจะไม่ได้ถูกตั้งค่าให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดที่พบให้กับฮาร์ดแวร์ของคุณ เนื่องจากไม่ใช่ทุกโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการจัดประเภทว่าสำคัญ หากต้องการการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมทั้งหมด คุณต้องเปิดใช้งานการปรับปรุงที่แนะนำด้วย ถ้าคุณปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณก็จะไม่จำเป็นต้องตรวจหาการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตัวเองหรือไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำให้อุปกรณ์ทำงาน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

 3. คลิก ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (แนะนำ)

 4. ภายใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมการปรับปรุงที่แนะนำเมื่อดาวน์โหลด ติดตั้งหรือแจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับการปรับปรุง แล้วคลิก ตกลง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

รูปภาพของตัวเลือกสำหรับเลือกวิธีการที่ Windows ติดตั้งการปรับปรุง
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ ให้ตั้งค่า Windows ให้ดาวน์โหลดการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ของฉันเคยทำงานได้ แต่ตอนนี้ไม่ทำงาน

คุณสามารถลองทำหลายๆ สิ่งต่อไปนี้

 • โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วอาจสามารถใช้งานผ่าน Windows Update เมื่อคุณตรวจสอบ Windows Update ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่พร้อมใช้ เพื่อดูว่ามีโปรแกรมที่ปรับปรุงแล้วพร้อมสำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การติดตั้งการปรับปรุงของ Windows

 • ถ้าคุณไม่พบโปรแกรมควบคุมใหม่ผ่านทาง Windows Update หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต ให้ค้นหาดิสก์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และใส่ลงในไดรฟ์ซีดีของคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้นด้วยดิสก์ในไดรฟ์ซีดี โปรดดู การซ่อมแซมหรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ด้วยตนเอง ถ้าคุณมีดิสก์มาพร้อมกับอุปกรณ์ ให้ใส่ดิสก์ลงในไดรฟ์ซีดีและทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่พบดิสก์ ให้ลองเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ เมื่อคุณมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ให้คัดลอกแฟ้มไปไว้ในคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

 1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ให้ค้นหาอุปกรณ์ภายใต้ การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่ออุปกรณ์

 3. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

 4. ในตัวช่วยสร้าง 'การปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม' ให้คลิก เรียกดูซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 5. คลิกปุ่ม เรียกดู และไปที่ตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณบันทึกแฟ้มโปรแกรมควบคุมใหม่ไว้

 6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุม

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการรวมอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

โดยทั่วไปปัญหาการรวม IP มีสาเหตุมาจากโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ล้าสมัย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกสองครั้งที่ การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย

 3. คลิกขวาที่ชื่อการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิก การปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม