ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

อินเทอร์เน็ตประกอบด้วยคอลเลกชันข้อมูลจำนวนมาก แต่การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการนั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณค้นหาเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การใช้กล่องค้นหา

ในกล่องค้นหาของ Internet Explorer ให้พิมพ์คำสำคัญหรือวลี แล้วกด ENTER (หรือกด ALT+ENTER เพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหาในแท็บใหม่)

กล่องค้นหา
กล่องค้นหา Internet Explorer

เคล็ดลับ

 • กด Ctrl+E เพื่อไปยังกล่องค้นหาโดยไม่ต้องใช้เมาส์

การใช้แถบที่อยู่

ในแถบที่อยู่ของ Internet Explorer ให้พิมพ์ Find, Go หรือ ? ตามด้วยคำสำคัญ ชื่อเว็บไซต์ หรือวลี แล้วกด ENTER ถ้าคุณต้องการให้ผลลัพธ์การค้นหาแสดงในแท็บใหม่ ให้กด ALT+ENTER หลังจากพิมพ์วลีแล้ว

การใช้ผู้ให้บริการการค้นหามากกว่าหนึ่งราย

ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่กำลังหาอยู่เมื่อใช้ผู้ให้บริการการค้นหาบางราย คุณสามารถค้นหาโดยใช้ผู้ให้บริการการค้นหารายอื่นได้ คุณสามารถใช้กล่องค้นหาของ Internet Explorer เพื่อเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหาเพิ่มเติมและสลับไปมาระหว่างผู้ให้บริการเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ใน Internet Explorer 8 คุณสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาที่จะใช้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกไอคอนของผู้ให้บริการรายนั้นที่ด้านล่างของกล่องค้นหา สำหรับ Internet Explorer 7 ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่องค้นหา แล้วคลิกผู้ให้บริการ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีใช้ผู้ให้บริการการค้นหาอื่นๆ ให้ติดตั้งผู้ให้บริการการค้นหารายใหม่ หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาที่ Internet Explorer ใช้เป็นค่าเริ่มต้น ให้ดูที่ การเปลี่ยนหรือเลือกผู้ให้บริการการค้นหาใน Internet Explorer

การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อไปนี้คือแนวคิดบางประการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหา

 • ใช้คำที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าหมวดหมู่ประเภททั่วไป ตัวอย่างเช่น แทนที่จะค้นหาคำว่า "สุนัข" ให้ค้นหาสายพันธุ์เฉพาะของสุนัข

 • ใช้เครื่องหมายคำพูดเพื่อค้นหาวลีที่เฉพาะเจาะจง คำต่างๆ รอบข้างที่มีเครื่องหมายคำพูดจะจำกัดผลลัพธ์การค้นหาให้อยู่ที่เฉพาะเว็บเพจที่มีวลีที่แน่นอนเหมือนกับที่คุณได้ระบุ หากไม่มีเครื่องหมายคำพูด ผลลัพธ์จะเป็นการรวมทุกเพจซึ่งมีคำที่คุณใช้อยู่ โดยไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังของคำต่างๆ ดังกล่าว

 • ให้ใช้เครื่องหมายลบ (-) ก่อนคำสำคัญเพื่อแจ้งไม่ให้ผู้ให้บริการการค้นหารวมเพจต่างๆ กับคำดังกล่าว การใช้เครื่องหมายลบจะเป็นการเรียกเว็บเพจที่ไม่มีคำดังกล่าว ข้อสำคัญคืออย่ารวมช่องว่างใดๆ ระหว่างเครื่องหมายต่างๆ และคำที่ค้นหา (เช่น -Bogart ไม่ใช่ - Bogart)

 • ไม่ใช้คำทั่วไป เช่น "a" "my" หรือ "the" นอกจากคุณต้องการค้นหาชื่อเรื่องเฉพาะ หากคำเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังค้นหา (เช่น ชื่อเพลง) ให้รวมคำทั่วไปและใส่เครื่องหมายคำพูดให้กับวลีดังกล่าว

 • การใช้คำเหมือนหรือคำที่ค้นหาคำอื่น ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือใช้อรรถาภิธานเพื่อหาคำที่เหมาะสม พิมพ์ อรรถาภิธาน ในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาอรรถาภิธานออนไลน์

 • การค้นหาในเว็บไซต์หรือโดเมนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น เมื่อต้องการให้ค้นหาเฉพาะไซต์ใดไซต์หนึ่ง ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาที่คุณต้องการและตามด้วย site: และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสในเว็บไซต์ของ Microsoft ให้พิมพ์ ไวรัส site:www.microsoft.com (ไม่ต้องมีช่องว่างระหว่าง site: และ URL)

 • การใช้โปรแกรมค้นหาหรือผู้ให้บริการการค้นหาพิเศษ เช่น บริการค้นหารูปเพื่อค้นหารูปภาพ หลายเว็บไซต์จะมีการค้นหาเป็นการพิเศษเฉพาะของตนในสิ่งต่างๆ ตั้งแต่การช้อปปิ้งไปจนถึงงานอดิเรก Internet Explorer สามารถตรวจหาผู้ให้บริการการค้นหาพิเศษในบางเว็บไซต์ได้ โดยที่คุณสามารถเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหานั้นลงในรายการผู้ให้บริการการค้นหาของคุณได้

การค้นหาคำหรือวลีในเพจ

เมื่อคุณพบเว็บเพจที่ดูเหมือนว่าจะใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหาอยู่ Internet Explorer สามารถช่วยคุณค้นหาคำหรือวลีที่เฉพาะเจาะจง โดยทำดังนี้

เมื่อต้องการค้นหาคำหรือวลีบนเว็บเพจใน Internet Explorer 8

 1. ในเว็บเพจ ให้กด CTRL+F เพื่อเปิดกล่อง 'ค้นหา' ใต้แถวแท็บ

 2. พิมพ์คำหรือวลี จากนั้นกด ENTER เพื่อไปยังรายการแรกที่ตรงกัน

 3. คลิกปุ่ม เน้นรายการที่ตรงกันทั้งหมด เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการที่ตรงกันทั้งหมดบนเพจ

 4. เมื่อต้องการกรองรายการที่ตรงกัน ให้กด ตัวเลือก จากนั้นคลิกที่รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการต่อไปนี้

  • เทียบทั้งคำเท่านั้น

  • เทียบตรงอักษรใหญ่เล็ก

 5. คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า เพื่อค้นหาคำหรือวลีอื่นที่ตรงกับการค้นหา

กล่องค้นหา
กล่อง 'ค้นหา' ใน Internet Explorer 8

เมื่อต้องการค้นหาคำหรือวลีบนเว็บเพจใน Internet Explorer 7

 1. ในเว็บเพจ ให้กด CTRL+F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหา

 2. พิมพ์คำหรือวลีในกล่อง 'ค้นหา' จากนั้นกด ENTER เพื่อไปยังรายการแรกที่ตรงกันบนเพจ

 3. เมื่อต้องการกรองรายการที่ตรงกัน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เทียบทั้งคำเท่านั้น หรือ เทียบตรงอักษรใหญ่เล็ก

 4. คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า เพื่อค้นหาคำหรือวลีอื่นที่ตรงกับการค้นหา