เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาเมื่อ Internet Explorer เกิดความล้มเหลวหรือหยุดทำงาน

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

หาก Internet Explorer เกิดความล้มเหลว หยุดทำงาน หรือปิดโปรแกรมทันทีหลังจากกำลังเปิดขึ้นมา คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า Internet Explorer ไม่ทำงานหรือประสบปัญหาและจำเป็นต้องปิดการทำงาน ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของคุณอยู่ในระดับดี ถ้าคุณไม่สามารถเปิด Internet Explorer หรือเปิดได้เพียงช่วงสั้นๆ แล้วก็ปิด ปัญหาอาจเกิดขึ้นเพราะหน่วยความจำไม่เพียงพอ หรือแฟ้มระบบเสียหายหรือสูญหาย ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อล้างหน่วยความจำ แล้วจึงเปิด Internet Explorer

หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอยู่ในระดับดี และคุณได้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว แต่ยังคงมีปัญหากับ Internet Explorer อยู่ ให้ลองทำสิ่งต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมด

ในขณะที่ Add-on ของเบราว์เซอร์สามารถเสริมประสบการณ์ออนไลน์ที่ดี แต่โปรแกรมดังกล่าวก็อาจรบกวนหรือขัดแย้งกับซอฟต์แวร์อื่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ในบางครั้ง ให้ลองเริ่ม Internet Explorer โดยไม่มี Add-on เพื่อดูว่าปัญหาจะหมดไปหรือไม่ โดยทำดังนี้

 • คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก เครื่องมือระบบ แล้วคลิก Internet Explorer (ไม่มี Add-on)

ถ้าการปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องการปิดใช้งาน add-on ทั้งหมดแล้วเปิดเฉพาะเมื่อคุณต้องการใช้เท่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นพบว่า Add-on ใดที่ก่อให้เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-on ให้ดูที่ Add-on ของ Internet Explorer: คำถามที่ถามบ่อย หรือ โปรแกรม Add-on ของเบราว์เซอร์ส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์อย่างไร

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on โดยอัตโนมัติ ให้เรียกใช้ Fix It สำหรับ Add-on ของ Internet Explorer

การเรียกใช้ Fix It สำหรับ Add-on ของ Internet Explorer

 1. คลิกปุ่มนี้

  รูปภาพของปุ่ม Fix it
  แก้ไขปัญหานี้

 2. เมื่อมีคำถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

การปิดใช้งาน Add-on ด้วยตนเอง

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

ถ้าการปิดใช้งาน Add-on ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองตั้งค่า Internet Explorer ใหม่กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งจะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำใน Internet Explorer ตั้งแต่คุณติดตั้ง แต่จะไม่ลบรายการโปรดหรือตัวดึงข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่า Internet Explorer 8 ใหม่ หรือ การตั้งค่า Internet Explorer 7 ใหม่

เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่โดยอัตโนมัติ ให้เรียกใช้ Fix it สำหรับการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

การเรียกใช้ Fix it สำหรับการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

 1. คลิกปุ่มนี้

  รูปภาพของปุ่ม Fix it
  แก้ไขปัญหานี้

 2. เมื่อมีคำถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ด้วยตนเอง

 1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer หรือ Windows Explorer ทั้งหมด

 2. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่

 5. คลิก ตั้งค่าใหม่

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง

 7. ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

เรียกใช้ Microsoft Safety Scanner

ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (มัลแวร์) และไวรัสมักจะทำให้ Internet Explorer ทำงานช้าลงหรือหยุดทำงาน

หากคุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อตรวจหาไวรัสและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ปรับปรุง Internet Explorer

การเรียกใช้ Windows Update มักจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ ด้วยการแทนที่แฟ้มที่ล้าสมัยและแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Internet Explorer 8 ให้คลิกปุ่ม ความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Update

  • ใน Internet Explorer 7 ให้คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก Windows Update

 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนเพจ Windows Update

ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

โปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลแบบเก่า เข้ากันไม่ได้ หรือเสียหายอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้กับ Internet Explorer สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถทำให้ Internet Explorer ทำงานได้

บางครั้งอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์บางส่วนที่คุณสามารถเข้าไปดูได้หากคุณลองทำทุกอย่างแล้วแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ