คำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหาด้วยอุปกรณ์ USB

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์ Universal Serial Bus (USB) ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ใหม่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดู การติดตั้งอุปกรณ์ USB

แสดงทั้งหมด

อุปกรณ์ USB ของฉันไม่ทำงาน

เนื่องจากอุปกรณ์ USB เป็นอุปกรณ์ Plug and Play ซึ่งคุณสามารถควบคุมหรือกำหนดค่าได้เล็กน้อย โดยทั่วไปแล้ว Windows จะตรวจพบอุปกรณ์เมื่อมีการต่อสายเข้าไป และให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ถ้าจำเป็น

ถ้า USB ของคุณไม่ทำงานหลังจากที่คุณต่อสาย อาจเนื่องมาจากหนึ่งในสาเหตุดังต่อไปนี้

 • Windows ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ USB ได้ เมื่อฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง มักมีปัญหาที่โปรแกรมควบคุม เมื่อคุณต่อสายอุปกรณ์ USB Windows จะระบุอุปกรณ์และค้นหาโปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ

  ในกรณีส่วนใหญ่ Windows จะมีโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นติดตั้งไว้อยู่แล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดได้โดยอัตโนมัติจาก Windows Update ถ้า Windows ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนระบุว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

  ถ้า Windows หาโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการไม่พบ ระบบจะแสดงพร้อมท์ให้คุณใส่แผ่นดิสก์ที่มีโปรแกรมควบคุมซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ

  บางครั้ง คุณอาจมีอุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้มาพร้อมกับแผ่นดิสก์ที่มีโปรแกรมควบคุมอยู่ และที่ Windows หาโปรแกรมควบคุมไม่พบ ในกรณีนี้ คุณสามารถมองหาโปรแกรมควบคุมได้บนเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมได้บ่อยๆ จากส่วนสนับสนุนของไซต์ดังกล่าว หากคุณหาโปรแกรมควบคุมที่นั่นไม่พบ ให้ลองติดต่อกับผู้ผลิต

  หากไม่แน่ใจว่าจะติดต่อกับผู้ผลิตได้อย่างไร ให้ไปที่เว็บเพจ บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft เพื่อดูรายการข้อมูลที่ติดต่อของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่

  หมายเหตุ

  • โปรแกรมควบคุมทั้งหมดของคุณต้องเข้ากันได้กับ Windows รุ่นนี้ โปรดอย่าดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่ระบุว่าเข้ากันได้กับรุ่นอื่น

 • Windows ไม่รู้จักอุปกรณ์ USB ก่อนที่ Windows จะสามารถค้นพบและติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ USB ของคุณ ระบบจะต้องสามารถระบุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเสียก่อน

  บางครั้ง คุณอาจมีอุปกรณ์ USB ที่ Windows ไม่รู้จัก และไม่ได้มาพร้อมกับแผ่นดิสก์ที่มีโปรแกรมควบคุมอยู่ ในกรณีนี้ คุณสามารถมองหาโปรแกรมควบคุมได้บนเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมได้บ่อยๆ จากส่วนสนับสนุนของไซต์ดังกล่าว หากคุณหาโปรแกรมควบคุมที่นั่นไม่พบ ให้ลองติดต่อกับผู้ผลิต

  หากไม่แน่ใจว่าจะติดต่อกับผู้ผลิตได้อย่างไร ให้ไปที่เว็บเพจ บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft เพื่อดูรายการข้อมูลที่ติดต่อของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่

  หลังจากที่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ที่ Windows ไม่สามารถระบุได้แล้ว คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตัวเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตัวเอง โปรดดู การซ่อมแซมหรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

  หมายเหตุ

  • โปรแกรมควบคุมทั้งหมดของคุณต้องเข้ากันได้กับ Windows รุ่นนี้ โปรดอย่าดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่ระบุว่าเข้ากันได้กับรุ่นอื่น

 • บริการมีปัญหา หากคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ต่อสายอุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพื่อดูว่าคุณจะพบปัญหาแบบเดียวกันหรือไม่ ถ้าคุณพบปัญหาแบบเดียวกัน อาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์มีปัญหา

  ถ้าคุณคิดว่าเป็นความบกพร่องของอุปกรณ์ ให้ติดต่อผู้ผลิต

  นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ของคุณใน Windows ได้ด้วย

  เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกสองครั้งที่ประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสม แล้วมองหาอุปกรณ์ที่คุณกำลังมีปัญหาอยู่

  3. คลิกขวาที่รายการอุปกรณ์ USB นั้น แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วมองดูในกล่อง สถานะอุปกรณ์ เพื่อดูว่ามีการพูดถึงปัญหาใดที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม

  หากคุณสงสัยว่าโปรแกรมควบคุมที่คุณได้รับจากผู้ผลิตบกพร่อง ให้ติดต่อผู้ผลิต

 • โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์มีความบกพร่อง ในบางครั้ง ผู้ผลิตอาจนำโปรแกรมควบคุมที่บกพร่องสำหรับหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้ออกวางจำหน่าย

  หากคุณมีอุปกรณ์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง ก็เป็นการยากที่จะบอกได้ว่าเป็นปัญหาที่ตัวอุปกรณ์หรือโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์

  ถ้าอุปกรณ์ทำงานได้ดีแต่ล้มเหลวหลังจากที่คุณปรับปรุงโปรแกรมควบคุม แสดงว่าเป็นปัญหาที่โปรแกรมควบคุมตัวใหม่ ให้คืนค่าไปเป็นโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หากต้องการคำแนะนำ ให้ดูที่ การคืนค่าโปรแกรมควบคุมเป็นรุ่นก่อนหน้า

  หากคุณกำลังติดตั้งโปรแกรมควบคุมเป็นครั้งแรก คุณจะไม่สามารถคืนค่าโปรแกรมควบคุมได้ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ แต่คุณสามารถลองพิจารณาดูได้ว่าโปรแกรมควบคุมบกพร่องหรือไม่

  การตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมบกพร่องหรือไม่

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกสองครั้งที่ประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสม แล้วมองหาอุปกรณ์ที่คุณกำลังมีปัญหาอยู่

  3. คลิกขวาที่รายการอุปกรณ์ USB นั้น แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วมองดูในกล่อง สถานะอุปกรณ์ เพื่อดูว่ามีการพูดถึงปัญหาใดที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม

  หากคุณสงสัยว่าโปรแกรมควบคุมที่คุณได้รับจากผู้ผลิตบกพร่อง ให้ติดต่อผู้ผลิต

 • พอร์ต USB ชำรุด ถ้าคุณเชื่มต่ออุปกรณ์ USB กับ พอร์ตที่ใช้งานไม่ได้ อุปกรณ์นั้นจะไม่ทำงาน ให้ลองต่อสายอุปกรณ์เข้ากับพอร์ตอื่น ถ้าพอร์ต USB ทั้งหมดถูกใช้งานอยู่ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งออก แล้วต่อสายอุปกรณ์ที่มีปัญหาเข้ากับพอร์ตนั้น

  ถ้าอุปกรณ์ถูกต่อสายเข้ากับฮับ USB รอง แทนที่จะต่อสายเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ออกจากฮับ แล้วต่อสายอุปกรณ์เข้ากับพอร์ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง

 • อุปกรณ์ได้รับพลังงานไม่พอ ฮับ USB มักไม่จ่ายไฟให้กับบางอุปกรณ์อย่างพอเพียง อุปกรณ์ที่คุณกำลังพยายามจะใช้อาจต้องการกำลังไฟหรือแบนด์วิธทั้งหมดที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถจัดให้ได้ หากอุปกรณ์ถูกต่อสายเข้ากับฮับ USB และไม่ได้ต่อสายโดยตรงเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยตรงเข้ากับพอร์ตแบบ USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  คุณยังสามารถปล่อยให้อุปกรณ์ต่อสายอยู่กับฮับ USB และถอดสายของอุปกรณ์อื่นๆ ในฮับออกเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณจะทำงานหรือไม่ ถ้าวิธีการนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องการฮับ USB ที่มีแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง เพื่อให้มีกำลังไฟเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่อสายเข้ากับฮับนั้น

ฉันได้รับข้อความว่า "อุปกรณ์ USB ความเร็วสูงต่อเข้ากับฮับ USB ที่ไม่ใช่ความเร็วสูง"

อุปกรณ์ USB หลายอย่าง เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอกและเครื่องเล่นสื่อต้องมีการเชื่อมต่อ USB 2.0 ความเร็วสูงเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันมีพอร์ต USB 2.0 หรือไม่

อุปกรณ์ USB หลายอย่าง เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอกและเครื่องเล่นสื่อ ต้องมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวตอร์โดยใช้พอร์ต USB 2.0 USB 2.0 จะเร็วกกว่ารุ่นก่อนหน้าซึ่งทำให้สามารถถ่ายโอนแฟ้มขนาดใหญ่ได้

เมื่อต้องการดูว่าคอมพิวเตอร์มีพอร์ต USB 2.0 หรือไม่

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

 1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกสองครั้งที่ Universal serial bus (USB)

 3. ถ้าคำว่า ที่ได้รับการปรับปรุง รวมอยู่ในตัวควบคุมที่แสดงไว้ คอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมของตัวควบคุม USB 2.0 ไว้แล้ว

ดูเหมือนพอร์ต USB 2.0 จะไม่ทำงาน

ถ้าพอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงของคุณไม่ทำงาน คุณอาจไม่ต้องแก้ไข โปรแกรมควบคุม ที่ติดตั้งสำหรับพอร์ตในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือพอร์ตอาจชำรุด หากคุณกำลังใช้ ฮับ USB ภายนอก ที่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ฮับนี้ก็อาจชำรุดหรือไม่มีโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสม ตรวจสอบ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' เพื่อดูว่าพอร์ตหรือฮับ USB ของคุณทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

 1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุม Universal Serial Bus และตรวจสอบว่าพอร์ต ฮับและตัวควบคุม USB ทั้งหมดของคุณทำงานอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ทำงานจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองอยู่ที่ด้านหน้า

 3. หาก 'ตัวจัดการอุปกรณ์' แสดงให้เห็นว่าพอร์ต ฮับหรือตัวควบคุม USB ใดๆ ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ฉันได้รับข้อความ "เกินจำนวนแบนด์วิธ"

ถ้าคุณเชื่อมต่อกล้องวิดีโอ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ และคุณรับข้อความ "เกินจำนวนแบนด์วิธ" ให้ลองลดความละเอียดของกล้องในโปรแกรมที่คุณกำลังใช้ดูกระแสข้อมูลวิดีโอ การตั้งค่าความละเอียดที่ต่ำลงจะทำให้ความต้องการใช้แบนด์วิธลดน้อยลงด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการตั้งค่านี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลของโปรแกรมที่คุณใช้ในการดูกระแสข้อมูลวิดีโอ

เมื่อฉันต่อสายอุปกรณ์ 'เล่นอัตโนมัติ' จะเปิดโปรแกรมที่ฉันไม่ต้องการใช้โดยอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. เพื่อไม่ให้เห็นกล่องโต้ตอบการเล่นอัตโนมัติอีก ให้เลือก ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์หรือดิสก์ ถ้าต้องการเลือกการกระทำในแต่ละครั้งที่คุณเสียบอุปกรณ์หรือใส่ดิสก์ ให้เลือก ถามทุกครั้ง เมื่อต้องการให้โปรแกรมเปิดโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้ง ให้เลือกโปรแกรม