การแก้ไขปัญหา "การไม่อนุญาตให้เข้าถึง" เมื่อเปิดแฟ้มหรือโฟลเดอร์

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับการเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์

แสดงทั้งหมด

ฉันได้รับข้อความปฏิเสธการเข้าถึง เมื่อพยายามเปิดแฟ้มที่บุคคลอื่นสร้างขึ้น

คุณสามารถลองใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

 • ตรวจสอบ สิทธิ์ ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่บันทึกแฟ้มไว้ โดยทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย

  3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้ใช้ ให้คลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี

   เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม คุณต้องมีสิทธิ์อ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ ให้ดูที่ สิทธิ์คืออะไร

 • ตรวจสอบว่าแฟ้มมีการ เข้ารหัส หรือไม่ ด้วยวิธีการดังนี้

  1. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก ขั้นสูง

   ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสลับเนื้อหาเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล ถูกเลือกไว้ คุณต้องมี ใบรับรอง ที่ใช้ในการเข้ารหัสลับแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้ม

   คุณควรขอใบรับรองจากบุคคลที่สร้างแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเข้าหรือการส่งออกใบรับรองและคีย์ส่วนตัว

  หมายเหตุ

  • Encrypting File System (EFS) ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium สำหรับ Windows รุ่นดังกล่าว ถ้าคุณมีคีย์การเข้ารหัสลับหรือใบรับรอง คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

   • เปิด 'พร้อมรับคำสั่ง' และถอดรหัสลับแฟ้มด้วยการพิมพ์Cipher.exe /d ที่พร้อมรับคำสั่ง (ผู้ใช้ขั้นสูง)

   • ปรับเปลี่ยนแฟ้มที่เข้ารหัสลับ

   • คัดลอกแฟ้มที่เข้ารหัสลับเป็นแบบแฟ้มถอดรหัสลับไปยังฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

   • นำเข้าใบรับรองและคีย์ EFS

   • เปิด 'พร้อมรับคำสั่ง' และสำรองข้อมูลใบรับรองและคีย์ EFS ด้วยการพิมพ์Cipher.exe /d ที่พร้อมรับคำสั่ง (ผู้ใช้ขั้นสูง)

ฉันได้รับข้อความปฏิเสธการเข้าถึง เมื่อพยายามเปิดแฟ้มที่ฉันสร้างขึ้นโดยใช้บัญชีผู้ใช้อื่น

คุณสามารถลองใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

 • ตรวจสอบ สิทธิ์ ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่บันทึกแฟ้มไว้ โดยทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย

  3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้ใช้ ให้คลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี

   เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม คุณต้องมีสิทธิ์อ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ ให้ดูที่ สิทธิ์คืออะไร

 • ตรวจสอบว่าแฟ้มมีการ เข้ารหัสลับ หรือไม่ โดยมีวิธีการดังนี้

  1. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก ขั้นสูง

   ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสลับเนื้อหาเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล ถูกเลือกไว้ คุณต้องมี ใบรับรอง ที่ใช้ในการเข้ารหัสลับแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้ม

   คุณควรขอใบรับรองจากบุคคลที่สร้างแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเข้าหรือการส่งออกใบรับรองและคีย์ส่วนตัว

  หมายเหตุ

  • Encrypting File System (EFS) ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium สำหรับ Windows รุ่นดังกล่าว ถ้าคุณมีคีย์การเข้ารหัสลับหรือใบรับรอง คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

   • เปิด 'พร้อมรับคำสั่ง' และถอดรหัสลับแฟ้มด้วยการพิมพ์Cipher.exe /d ที่พร้อมรับคำสั่ง (ผู้ใช้ขั้นสูง)

   • ปรับเปลี่ยนแฟ้มที่เข้ารหัสลับ

   • คัดลอกแฟ้มที่เข้ารหัสลับเป็นแบบแฟ้มถอดรหัสลับไปยังฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

   • นำเข้าใบรับรองและคีย์ EFS

   • เปิด 'พร้อมรับคำสั่ง' และสำรองข้อมูลใบรับรองและคีย์ EFS ด้วยการพิมพ์Cipher.exe /d ที่พร้อมรับคำสั่ง (ผู้ใช้ขั้นสูง)

ฉันได้ติดตั้ง Windows รุ่นใหม่และขณะนี้ฉันไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ได้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูล บัญชีผู้ใช้ ของคุณบางอย่างเปลี่ยนไป แม้ว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไม่ได้ถูกเปลี่ยนก็ตาม คุณอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเป็นเจ้าของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเป็นเจ้าของโฟลเดอร์

 1. ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเป็นเจ้าของ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย คลิก ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ เจ้าของ

 3. คลิก แก้ไข ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. คลิกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการมอบความเป็นเจ้าของให้

 5. ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นเป็นเจ้าของแฟ้มและโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่เจ้าของบนที่เก็บย่อยและวัตถุ

 6. คลิก ตกลง