การแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

แสดงทั้งหมด

ฉันหา Product Key ไม่พบ

ให้มองหา Product Key บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในกล่องใส่ดิสก์สำหรับติดตั้งที่อยู่ในแพคเกจของ Windows ถ้าคุณยังคงหา Product Key ไม่พบ คุณอาจจะต้องซื้อใหม่

สติกเกอร์ Product Key จะมีลักษณะดังนี้

รูปภาพสติ๊กเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows
สติกเกอร์ Product Key ของ Windows

ซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ทางออนไลน์เดี๋ยวนี้

Product Key ของฉันไม่ถูกต้อง

อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้ี่ Product Key ของคุณไม่สามารถใช้ได้ดังนี้

  • คุณพิมพ์ Product Key ผิด

  • รหัสที่คุณพิมพ์ไม่ตรงกับรหัสที่กำหนดให้กับ Windows ของคุณ

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบ Product Key ของคุณก่อน แล้วพิมพ์รหัสนั้นอีกครั้ง ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณได้พิมพ์รหัสอย่างถูกต้องแล้ว แต่ Product Key นั้นก็ยังไม่สามารถใช้ได้ คุณอาจจำเป็นต้องซื้อ Product Key ใหม่

ซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ทางออนไลน์เดี๋ยวนี้

Product Key ถูกใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

คุณไม่สามารถใช้ Windows บนคอมพิวเตอร์เกินจำนวนเครื่องที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต โดยปกติแล้ว เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะอนุญาตให้ใช้ Windows ชุดหนึ่งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเท่านั้น เมื่อคุณต้องการใช้ Windows ชุดเดียวกันบนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง คุณต้องถอนการติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์เครื่องแรกก่อนที่จะติดตั้งสำเนานั้นในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง คุณจะต้องเิปิดใช้งาน Windows อีกครั้งในขั้นตอนการติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง ในระหว่างการติดตั้ง ให้ใส่ Product Key ที่ให้มาพร้อมกับ Windows ของคุณ ถ้าการเปิดใช้งานแบบอัตโนมัติล้มเหลว ให้ทำตามหน้าจอที่แนะนำให้คุณเปิดใช้งาน Windows ทางโทรศัพท์ คุณมีเวลา 30 วันในการเปิดใช้งาน Windows ของคุณ

ซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ทางออนไลน์เดี๋ยวนี้

ฉันไม่มี Product Key

คุณจะต้องซื้อ Product Key ที่ถูกต้องเพื่อเปิดใช้งาน Windows ถ้าคุณไม่ได้ซื้อ Product Key ที่ถูกต้อง และเปิดใช้งาน Windows ให้เสร็จเรียบร้่อยภายใน 30 วันหลังจากการติดตั้ง Windows จะหยุดการทำงาน ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถสร้างแฟ้มใหม่หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในแฟ้มที่มีอยู่ได้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างเต็มที่อีกครั้งโดยการเปิดใช้งาน Windows ของคุณ

ซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ทางออนไลน์เดี๋ยวนี้