การแก้ไขปัญหาแบบอักษร

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางประการเกี่ยวกับแบบอักษร

แสดงทั้งหมด

ฉันได้ติดตั้งแบบอักษรแล้วแต่ไม่เห็นแบบอักษรนั้นในเมนูแบบอักษรของโปรแกรม

 • ถ้าโปรแกรมนั้นเปิดอยู่ในขณะที่คุณติดตั้งแบบอักษร โปรแกรมนั้นอาจจะไม่ลงทะเบียนแบบอักษรที่คุณติดตั้ง ลองปิดแล้วเปิดโปรแกรมนั้นใหม่

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของแบบอักษร เพราะแบบอักษรที่คุณใช้อาจใช้ไม่ได้กับบางโปรแกรม

 • โฟลเดอร์แบบอักษรของคุณอาจมีแฟ้มที่จำเป็นเพียงหนึ่งแฟ้ม แทนที่จะเป็นสองแฟ้ม แบบอักษรบางชนิดต้องมีแฟ้มสองแฟ้มติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน ได้แก่ แฟ้มบิตแมปสำหรับแสดงแบบอักษรบนหน้าจอ และแฟ้มเค้าร่างสำหรับเครื่องพิมพ์ แฟ้มบิตแมปอาจไม่มีอยู่ ลองสอบถามผู้ผลิตแบบอักษรดูว่ามีแฟ้มบิตแมปที่คุณสามารถนำมาติดตั้งหรือไม่ ถ้าไม่มีแฟ้มบิตแมป คุณอาจลองใช้แบบอักษรอื่นแทน

ทำไมข้อความที่พิมพ์ออกมาดูไม่เหมือนกับข้อความที่อยู่บนหน้าจอ

 • แบบอักษรบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่พร้อมใช้ในเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้งาน วิธีแก้ปัญหาทางหนึ่งคือให้เปลี่ยนแฟ้มแบบอักษรของคุณให้เป็นแบบอักษร TrueType เนื่องจากแบบอักษร TrueType เมื่อพิมพ์ออกมาจะมีลักษณะเดียวกับที่ปรากฏบนหน้าจอ

 • ดูให้แน่ใจว่าข้อความที่คุณจะพิมพ์ไม่ใช่ข้อความที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว คือชุดของรูปภาพที่ปรากฏเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นข้อความที่เคลื่อนไหว คุณอาจสั่งพิมพ์ไม่ได้

 • คุณได้ปรับขนาดแบบอักษรนั้นหรือไม่ แบบอักษรบางชนิดเป็นบิตแมป และไม่สามารถปรับขนาดได้ ลองพิมพ์แบบอักษรดังกล่าวด้วยขนาดอื่น แล้วดูว่าเหมือนกับที่ปรากฏบนหน้าจอหรือไม่

 • หากต้องการดูว่า ปัญหาที่แท้จริงเกิดจากแบบอักษรหรือจากแฟ้ม ให้ลองพิมพ์แบบอักษรเดียวกันนี้ในแฟ้มอื่น ถ้าแบบอักษรยังพิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง ให้ลองติดตั้งแบบอักษรอีกครั้ง

เมื่อฉันพิมพ์ข้อความ ข้อความล้นออกนอกกระดาษ

 • ตรวจดูว่าให้แน่ใจว่าคุณเลือกขนาดกระดาษถูกต้อง และขนาดของแบบอักษรไม่ใหญ่เกินไป ในแฟ้มส่วนใหญ่ คุณสามารถเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นใช้แถบเครื่องมือ 'จัดรูปแบบ' เพื่อพิมพ์หรือคลิกเลือกขนาดแบบอักษรในกล่อง 'ขนาดแบบอักษร' เช่น พิมพ์ 10.5 ถ้าคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ให้ดูวิธีการเปลี่ยนแบบอักษรใน 'วิธีใช้' ของโปรแกรม

 • ตรวจดูระยะขอบ เครื่องพิมพ์ส่วนมากต้องมีการกำหนดความกว้างระยะขอบขั้นต่ำเนื่องจากไม่สามารถพิมพ์ชิดขอบกระดาษจริงได้ ตรวจดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ว่าต้องมีการกำหนดความกว้างระยะขอบขั้นต่ำหรือไม่

 • แฟ้มที่คุณต้องการพิมพ์อาจมีหน้ากระดาษใหญ่เกินกว่าที่เครื่องพิมพ์จะรองรับได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณพิมพ์ไม่มีเนื้อหาเกินกว่าขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพ์จะรองรับได้

 • เครื่องพิมพ์อาจมีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะพิมพ์เอกสารขนาดใหญ่ได้ ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้ลองเพิ่มหน่วยความจำเสมือนที่มีอยู่ โดยเพิ่ม random access memory (RAM) ให้เครื่องพิมพ์ หรือลองพิมพ์แฟ้มในส่วนที่เล็กกว่านี้

แบบอักษรในแฟ้มดูแตกต่างไปเมื่อนำไปเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

เมื่อคุณเปิดแฟ้มในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนอกเหนือจากเครื่องที่คุณใช้สร้างแฟ้มนั้น แบบอักษรบางชนิดอาจใช้งานไม่ได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้วิธีฝังแบบอักษร TrueType บางอย่างลงในแฟ้มได้ วิธีการฝังจะ่ช่วยรักษาลักษณะที่ปรากฏดั้งเดิมของแฟ้มไว้ ไม่ว่าคุณจะนำไปดูหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ใด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฝังแบบอักษร โปรดดูใน 'วิธีใช้' ของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้อยู่

หมายเหตุ

 • ถ้าแบบอักษรมีข้อกำหนดการอนุญาตอยู่ด้วย คุณจะไม่สามารถฝังแบบอักษรนั้นได้

ฉันชอบการตั้งค่าความละเอียดปัจจุบัน แต่แบบอักษรดูเล็กเกินไป มีวิธีที่จะทำให้แบบอักษรใหญ่ขึ้น โดยที่ยังคงรักษาการตั้งค่าความละเอียดไว้ได้หรือไม่

มี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำให้ข้อความบนหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer และใช้เมาส์ที่มีล้อเลื่อน คุณจะสามารถเปลี่ยนขนาดแบบอักษรเว็บของคุณได้โดยกด CTRL ในขณะที่หมุนล้อบนเมาส์