การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลดรายการแนะนำใน Windows Media Center

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการดาวน์โหลดรายการแนะนำใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เหตุใดจึงดาวน์โหลดรายการแนะนำไม่สำเร็จ

การดาวน์โหลดอาจล้มเหลวในขณะที่คุณตั้งค่ารายการแนะนำหรือเมื่อดาวน์โหลดรายการแนะนำที่ปรับปรุง ต่อไปนี้คือสาเหตุต่างๆ ที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาดังกล่าว

 • คอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ระบุสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อดังกล่าวได้ถูกกำหนดค่าอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายการแนะนำล่าสุดได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์สำหรับใช้ในWindows Media Center ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • เซิร์ฟเวอร์รายการแนะนำไม่พร้อมใช้งาน หรือหยุดให้บริการชั่วคราว ถ้าการตั้งค่ารายการแนะนำเคยดำเนินการเสร็จสมบูรณ์มาก่อนแล้ว Windows Media Center จะพยายามดาวน์โหลดรายการแนะนำอีกครั้งในแต่ละวัน

 • ไม่มีข้อมูลรายการแนะนำสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณอยู่จากผู้ให้บริการรายการแนะนำดังกล่าว

เหตุใดข้อมูลรายการแนะนำจึงไม่ถูกต้อง

ถ้าไม่ถูกต้องหลายสถานี คุณอาจต้องการระบุรายการแนะนำชุดอื่นในการตั้งค่ารายการแนะนำ อย่างไรก็ตาม ถ้าสถานีบางแห่งแสดงข้อมูลเครือข่ายและโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องในรายการแนะนำ คุณสามารถแก้ไขหมายเลขสถานี เปลี่ยนแปลงรายการ หรือเพิ่มรายการในสถานีใดๆ โดยให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เมื่อต้องการแก้ไขหมายเลขสถานี

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ คลิก แก้ไขสถานี แล้วคลิก แก้ไขหมายเลข เครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจาก แก้ไขหมายเลข แสดงว่าคุณสามารถแก้ไขสถานีได้ (ทางเลือก) คลิก คืนค่าเริ่มต้น เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำต่อรายการแนะนำออก เมื่อคุณเลือกคุณลักษณะ คืนค่าเริ่มต้น จะเป็นการเปิดสถานีทั้งหมดที่มีอยู่และคืนค่าการแมปรายการเริ่มต้น

  แก้ไขหมายเลข จะไม่แสดงบนหน้าจอ แก้ไขสถานี ถ้าคุณรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ PAL, SECAM หรือ DVB-T ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม แก้ไขหมายเลข บนหน้าจอ ให้ข้ามไปยังขั้นตอน เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มรายการให้กับสถานี ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะระบบโทรทัศน์แบบดิจิทัลที่รับสัญญาณทางอากาศ, PAL และ DVB-T เท่านั้น

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการและค้นหาหมายเลขสถานีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเลือกแต่ละสถานี หน้าต่างแทรกจะแสดงสถานีนั้น

  รูปภาพของหน้าต่างแทรก
  ภาพของหน้าต่างแทรก
 3. ใส่หมายเลขสถานีใหม่ ถ้าใช้แป้นพิมพ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้น NumLock เปิดอยู่

 4. จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้

  • ระบบยอมรับหมายเลขสถานีใหม่

  • มีหมายเลขสถานีใหม่นั้นอยู่แล้วในรายการและระบบจะขอให้คุณแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าว

   ถ้าคุณต้องการแก้ไขหมายเลขสถานีหลายๆ หมายเลข คุณสามารถคลิก เรียงลำดับรายการ เพื่อเรียงลำดับรายการตามหมายเลขสถานีและดูรายการที่ปรับปรุง

 5. คลิก บันทึก เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่ารายการแนะนำ (Guide การตั้งค่า)

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายการในสถานี (เฉพาะระบบโทรทัศน์แบบดิจิทัลที่รับสัญญาณทางอากาศหรือทางเคเบิล, PAL และ DVB-T เท่านั้น)

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก แก้ไขรายการโทรทัศน์ดิจิทัล ถ้าคุณต้องการแก้ไขสถานีที่ใช้ระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัล

  • คลิก เพิ่มรายการให้สถานี ถ้าคุณต้องการแก้ไขสถานีที่ใช้ระบบสัญญาณโทรทัศน์ PAL หรือ DVB-T

 2. เลือกสถานีที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

 3. จากรายการที่แสดง ให้คลิกที่รายการแนะนำที่เหมาะสมสำหรับสถานีนั้น เพิ่มรายการต่อไปตามต้องการ

 4. หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก เพื่อกลับไปยังการตั้งค่ารายการแนะนำ (Guide การตั้งค่า)

เมื่อต้องการเลือกรายการแนะนำชุดอื่น

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก ตั้งค่ารายการแนะนำ

 2. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเลือกการจัดเรียงสถานีใหม่

  ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกผู้ให้บริการโทรทัศน์รายใด ให้ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินค่าบริการเคเบิลรายเดือนของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุใดจึงไม่มีข้อมูลในรายการแนะนำ

ข้อมูลรายการแนะนำจะถูกดาวน์โหลดเป็นครั้งคราวผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการรายการแนะนำของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่า 'ไม่มีข้อมูล' ในรายการแนะนำหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้

เหตุใดจึงไม่มีรายการแนะนำสำหรับสถานีโทรทัศน์แบบดิจิทัล

ถ้าคุณรับสัญญาณโทรทัศน์แบบมาตรฐานผ่านผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดาวเทียมและคุณไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสถานีในท้องถิ่น เป็นไปได้ที่รายการโทรทัศน์ในรายการแนะนำสำหรับโทรทัศน์แบบมาตรฐานจะไม่รวมแพคเกจของสถานีในท้องถิ่นดังกล่าว เนื่องจากรายการโทรทัศน์แบบดิจิทัลมาจากรายการท้องถิ่นในหลายกรณี การไม่มีรายการโทรทัศน์แบบมาตรฐานสำหรับท้องถิ่นในรายการแนะนำจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่มีรายการสำหรับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แบบดิจิทัลที่เทียบเท่ากัน

เมื่อต้องการได้รับรายการสำหรับสถานีโทรทัศน์แบบดิจิทัล คุณสามารถกำหนดค่ารายการแนะนำใหม่ในส่วนที่จัดการเกี่ยวกับโทรทัศน์แบบมาตรฐาน และเลือกผู้ให้บริการโทรทัศน์รายอื่นที่มีสถานีในท้องถิ่นด้วย ด้วยการเพิ่มสถานีในท้องถิ่น สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของคุณจะสัมพันธ์กับข้อมูลรายการแนะนำที่เหมาะสมสำหรับสถานีในท้องถิ่นซึ่งไดรวมไว้ในรายการแนะนำแล้ว เมื่อต้องการกำหนดค่ารายการแนะนำใหม่ ให้ดูที่ การตั้งค่ารายการแนะนำสำหรับใช้ใน Windows Media Center

เหตุใดรายการแนะนำจึงไม่ตรงกับสถานีที่คุณรับ

คุณอาจทดลองเลือกภูมิภาคใหม่และเลือกรหัสไปรษณีย์ใหม่เพื่อดูว่าจะได้รับรายการแนะนำที่ถูกต้องมากขึ้นหรือไม่ ถึงแม้ว่ารายการดังกล่าวจะไม่ได้แสดงรายการสำหรับภูมิภาคของคุณโดยเฉพาะก็ตาม เมื่อต้องการเปลี่ยนภูมิภาคและรหัสไปรษณีย์ของคุณใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก ตั้งค่ารายการแนะนำ

 2. คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันภูมิภาคของคุณ คลิก ไม่ ฉันต้องการเลือกภูมิภาคอื่น และทำตามคำแนะนำเพื่อเลือกภูมิภาคอื่น กำหนดค่ารายการแนะนำให้เสร็จสิ้นด้วยการเลือกสำหรับรายการแนะนำใหม่ที่อาจตรงกับสถานีที่คุณรับมากกว่า

เกิดอะไรขึ้นถ้าข้อผิดพลาด 20, 21, 22, 23, 24, 25 หรือ 82 ปรากฏขึ้น

ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีข้อผิดพลาด 20, 21, 22, 23, 24, 25 หรือ 82 แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลที่ทำให้การดาวน์โหลดรายการแนะนำล้มเหลว ให้เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่แล้วลองดาวน์โหลดรายการแนะนำที่ปรับปรุง ถ้าคอมพิวเตอร์ Windows Media Center ยังคงไม่สามารถดาวน์โหลดรายการแนะนำด้วยสาเหตุจากข้อผิดพลาดในการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

จะทำอย่างไรถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของฉัน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ โปรดดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม