การแก้ไขปัญหาการนำเข้าภาพวิดีโอ

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการนำเข้าภาพวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV)

แสดงทั้งหมด

เหตุใดคอมพิวเตอร์จึงไม่พบกล้อง DV เมื่อเสียบกล้องเข้าไป

ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ไม่ได้เปิดกล้อง DV

 • กล้อง DV เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย กล้อง DV บางตัวจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายถ้ากล้อง DV อยู่ในโหมดบันทึก (กล้อง) โดยที่มีเทปอยู่ข้างใน และไม่มีการส่งวิดีโอหรือเสียงไปที่หรือมาจากกล้อง

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้แล้วลองอีกครั้ง

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ DV ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ IEEE 1394 หรือ USB 2.0 อย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบว่ากล้อง DV เปิดอยู่และอยู่ในโหมด VCR (เล่น)

 • ปิดกล้อง DV แล้วจึงเปิดขึ้นใหม่ในโหมด VCR (เล่น)

เมื่อฉันลองนำเข้าภาพวิดีโอทั้งหมดบนวิดีโอเทป กลับได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดบอกว่าไม่มีเทปอยู่ในกล้อง DV ฉันควรทำอย่างไร

ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่ม้วนวิดีโอเทปลงในกล้อง DV อย่างถูกต้องแล้ว จากนั้นให้ตรวจสอบว่าปิดช่องบรรจุเทปในกล้องเรียบร้อยดีหรือไม่ ลองนำเข้าภาพวิดีโออีกครั้ง

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าแฟ้มวิดีโอมีขนาดเกินกว่าขนาดจำกัด FAT32 4 กิกะไบต์ มีความหมายว่าอย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไร

ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณจับภาพวิดีโอที่มีการตั้งค่าคุณภาพในระดับสูงในไดรฟ์ข้อมูลหรือพาร์ติชันที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT32 MS-DOS และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่ทำงานบน Windows ใช้ระบบแฟ้มนี้เพื่อจัดระเบียบและจัดการแฟ้ม

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ลดปริมาณภาพวิดีโอที่คุณเข้าโดยใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ'

 • เลือกการตั้งค่าวิดีโอที่ต่ำลงให้กับภาพวิดีโอที่คุณนำเข้า

 • หากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์มีการแบ่งหลายพาร์ติชัน และมีหนึ่งพาร์ติชันที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS ให้กลับไปที่ 'การนำเข้าวิดีโอ' และบันทึกภาพวิดีโอของคุณลงในพาร์ติชันนั้น

 • แปลงระบบแฟ้มของคุณเพื่อใช้ระบบแฟ้ม NTFS ซึ่งจะไม่มีการจำกัดขนาดแฟ้ม

  1. ปิดโปรแกรมประยุกต์ใดๆ ที่เปิดอยู่

  2. แปลงระบบแฟ้มของคุณไปใช้ระบบแฟ้ม NTFS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การแปลงฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชันเป็นรูปแบบ NTFS.

ฉันมองไม่เห็นตัวเลือกใดที่ใช้นำเข้าวิดีโอจากวิดีโอเทป แต่กลับมีภาพวิดีโอสดแสดงอยู่ใน 'การนำเข้าวิดีโอ' แทน จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

ให้สลับโหมดในกล้อง DV จากโหมดบันทึก (กล้อง) ไปเป็นโหมดเล่น (VCR) แล้วเริ่ม 'การนำเข้าวิดีโอ' ใหม่อีกครั้ง เมื่อคุณตรวจดู 'การนำเข้าวิดีโอ' ตอนนี้คุณควรจะมีตัวเลือกสำหรับให้นำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทปแล้ว

ขณะที่ฉันกำลังนำเข้าภาพวิดีโอสดจากกล้อง DV เมื่อผ่านไปสักครู่ภาพวิดีโอสดกลับหยุดการนำเข้า และฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแจ้งว่ากล้องถูกตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

กล้อง DV อาจเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย กล้อง DV บางตัวจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายถ้ากล้อง DV อยู่ในโหมดบันทึก (กล้อง) โดยที่มีเทปอยู่ข้างใน และไม่มีการส่งวิดีโอหรือเสียงไปที่หรือมาจากกล้อง เมื่อจะนำเข้าภาพวิดีโอสดโดยใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ' ให้เอาวิดีโอเทปออกจากกล้องก่อนเริ่ม 'การนำเข้าวิดีโอ'

เมื่อฉันนำเข้าภาพวิดีโอโดยใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ' เฟรมวิดีโอกระตุกและขาดหายไปจากแฟ้มภาพวิดีโอที่นำเข้า จะป้องกันเฟรมกระตุกได้อย่างไร

ในการป้องกันเฟรมกระตุก ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' ให้ดูที่ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของคุณ .

 • ปิดโปรแกรมอื่นที่กำลังทำงานอยู่ขณะที่คุณจับภาพวิดีโอ โปรแกรมที่จำเป็นต้องเข้าถึงฮาร์ดดิสก์อาจทำให้ดิสก์ทำงานช้าลง เมื่อนำเข้าภาพวิดีโอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเฟรมวิดีโอกระตุก

 • เลือกการตั้งค่าวิดีโอที่ต่ำลงใน 'การนำเข้าวิดีโอ' เมื่อทำการนำเข้าภาพวิดีโอจากกล้อง DV

 • ถ้าเป็นไปได้ ควรปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากการแก้ไขภาพวิดีโอนั้นระบบจะต้องทำงานอย่างหนักมาก การปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณให้มีสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง จะช่วยป้องกันเฟรมกระตุกเมื่อนำเข้าภาพวิดีโอได้ ตัวประมวลผลที่เร็วขึ้น ฮาร์ดดิสก์ หรือหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้น

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถนำเข้าวิดีโอจากเว็บแคมหรือแหล่งวิดีโอแอนะล็อก

'การนำเข้าวิดีโอ' ไม่สนับสนุนการนำเข้าวิดีโอจากเว็บแคมหรือแหล่งวิดีโอแอนะล็อก เช่น VCR เมื่อต้องการใช้ภาพวิดีโอจากเว็บแคมของคุณ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับตัวเว็บแคมเพื่อบันทึกวิดีโอลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้