การแก้ไขปัญหาการติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งโปรแกรม

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาบางอย่างที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งโปรแกรม สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้งและการถอนการติดตั้งโปรแกรม โปรดดู การติดตั้งโปรแกรม และการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมที่สร้างขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อน

โปรแกรมส่วนมากที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows XP สามารถทำงานใน Windows รุ่นนี้ได้ด้วย แต่โปรแกรมเก่าๆ บางโปรแกรมอาจทำงานได้ไม่ดีหรือไม่ทำงานเลย ถ้าโปรแกรมเก่าทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ติดตั้งไว้ ให้เปิด 'ตัวช่วยสร้างความเข้ากันได้ของโปรแกรม' ซึ่งจะจำลองการทำงานของWindowsรุ่นก่อน คุณสามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้างบนโปรแกรมการติดตั้งได้โดยตรง ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ หรือสามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้างบนโปรแกรมได้ ถ้าติดตั้งโปรแกรมไว้แล้ว แต่โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทำให้โปรแกรมรุ่นเก่าทำงานได้ใน Windows รุ่นนี้

โปรแกรมที่ฉันพยายามติดตั้งหรือเรียกใช้งานแจ้งว่าฉันต้องมีสิทธิ์ในระดับผู้ดูแล แต่ฉันคือผู้ดูแลคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว

ถ้าคุณพยายามติดตั้ง ให้คลิกขวาที่ไอคอนการติดตั้งสำหรับโปรแกรมดังกล่าว แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ถ้าโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ไม่ทำงาน ให้คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรม คลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ ความเข้ากันได้ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียกใช้โปรแกรมนี้ในฐานะผู้ดูแล แล้วลองเรียกใช้โปรแกรมดังกล่าวอีกครั้ง

ฉันไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตได้

ลองดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งของโปรแกรมดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน แล้วเรียกใช้แฟ้มดังกล่าวจากคอมพิวเตอร์ของคุณแทนที่จะเรียกใช้จากอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การดาวน์โหลดแฟ้มจากอินเทอร์เน็ต: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมได้อย่างไร

โดยปกติ คุณสามารถเลือกตำแหน่งของโฟลเดอร์ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งได้ คุณอาจตัดสินใจเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นถ้าคุณสร้างพาร์ติชันจำนวนมากไว้บนฮาร์ดดิสก์ และต้องการเก็บโปรแกรมไว้ในพาร์ติชันเฉพาะ เราไม่แนะนำให้ย้ายแฟ้มโปรแกรมหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณย้ายแฟ้มโปรแกรม คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวใหม่เพื่อทำให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

บางโปรแกรมที่มีอยู่ใน Windows เช่น เกมต่างๆ จะไม่ปรากฏภายใต้ 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ฉันจะติดตั้งหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้นได้อย่างไร

การเข้าถึงโปรแกรมของ Windows บางโปรแกรมสามารถควบคุมได้โดยใช้ 'คุณลักษณะของ Windows' ใน 'แผงควบคุม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows

ขณะที่ฉันพยายามติดตั้งโปรแกรมจากซีดี ฉันใส่ซีดีเข้าไปในเครื่องแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มการติดตั้ง ให้เรียกดูแฟ้มติดตั้งของโปรแกรมดังกล่าว (โดยปกติจะมีชื่อเป็น Setup.exe หรือ Install.exe) และคลิกสองครั้งที่ไอคอนของแฟ้มนั้นเพื่อเริ่มการติดตั้ง

ฉันได้ติดตั้งโปรแกรมแล้วแต่ไม่เห็นโปรแกรมดังกล่าวแสดงในรายการภายใต้ 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรมได้อย่างไร

เฉพาะโปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows เท่านั้นที่จะปรากฏใน 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรมดังกล่าวแสดงในรายการ และคุณต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับโปรแกรมของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต โปรแกรมส่วนใหญ่จะติดตั้งเองไว้ในโฟลเดอร์ C:\Program Files โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์นี้ เนื่องจากบางโปรแกรมมีโปรแกรมถอนการติดตั้งอยู่ด้วย ซึ่งคุณสามารถทดลองใช้ได้

ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมได้

ถ้าไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้สำเร็จในครั้งแรก บางครั้งอาจต้องเรียกใช้โปรแกรมถอนการติดตั้งเป็นครั้งที่สองจึงจะได้ผลสำเร็จ

ถ้าไม่ได้ผล ให้ลองถอนการติดตั้งโปรแกรมในขณะที่ Windowsกำลังทำงานในเซฟโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาในวิธีใช้สำหรับ "เซฟโหมด"

ถ้าคุณเพิ่งติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว คุณสามารถลองใช้ 'การคืนค่าระบบ' เพื่อคืนค่าแฟ้มระบบของคอมพิวเตอร์ไป ณ วันที่ก่อนหน้าที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาในวิธีใช้สำหรับ "การคืนค่าระบบ"

"การเปลี่ยน" โปรแกรมหมายความว่าอย่างไร

บางโปรแกรมที่ปรากฏใน 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' นอกจากจะสามารถติดตั้งหรือถอนการติดตั้งได้แล้ว ยังสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้ด้วย คุณสามารถติดตั้งหรือถอนการติดตั้งคุณลักษณะต่างๆ ที่คุณเลือกได้ของโปรแกรมโดยคลิก เปลี่ยนแปลงซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนแปลง/ซ่อมแซม (ขึ้นอยู่กับปุ่มที่ปรากฏขึ้น) ไม่ใช่ทุกโปรแกรมจะใช้ปุ่ม เปลี่ยนแปลง แต่หลายโปรแกรมจะมีให้แค่ปุ่ม ถอนการติดตั้ง เท่านั้น

ฉันจะติดตั้ง Windowsได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลทั่วไป โปรดดู การติดตั้งและการติดตั้ง Windows ใหม่ ถ้าคุณประสบกับปัญหาระหว่างการติดตั้ง โปรดดู การแก้ไขปัญหาการติดตั้งWindows

ฉันสามารถถอนการติดตั้งWindows Vistaได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่คุณสามารถติดตั้ง ระบบปฏิบัติการเดิมได้ใหม่อีกครั้งซึ่งจะแทนที่ Windows Vista เมื่อต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่อีกครั้ง คุณต้องมีแผ่นดิสก์การติดตั้งต้นฉบับ ทำการสำรองโปรแกรมและแฟ้มต่างๆ ของคุณ ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ แล้วติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่อีกครั้ง เมื่อต้องการเรียกคืนเนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ที่ Windows Vistaใช้งาน ให้ฟอร์แมตดิสก์ใหม่ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งใหม่ หลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่อีกครั้งเสร็จแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมและแฟ้มของคุณใหม่อีกครั้ง

ฉันจะเปิดใช้งาน Windowsได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานและรหัสผลิตภัณฑ์ โปรดดูการเปิดใช้งาน Windows: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะติดตั้งการปรับปรุงลงในWindowsได้อย่างไร

ใช้การปรับปรุงอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่าWindows มีการปรับปรุงการแก้ไขล่าสุดจาก Microsoft อยู่เสมอ รวมทั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การติดตั้งการปรับปรุงWindows

ฉันสามารถถอนการติดตั้ง Internet Explorer ได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ถ้าคุณติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์อื่นไว้ คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์นั้นแทนได้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะแสดงข้อความสอบถามว่า คุณต้องการใช้เบราว์เซอร์นั้นๆ เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนโปรแกรมที่Windowsใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ฉันติดตั้งโปรแกรมเล่นเพลงโปรแกรมใหม่แล้ว และโปรแกรมกำลังเล่นรูปแบบเพลงที่ฉันต้องการให้โปรแกรมอื่นเล่น

โปรแกรมเล่นสื่อบางโปรแกรมถูกนำเสนอเป็นโปรแกรมเล่นเริ่มต้นสำหรับรูปแบบแฟ้มทุกประเภทที่โปรแกรมสามารถเล่นได้ โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเลือกรูปแบบสื่อที่ให้โปรแกรมเล่นเล่นตามค่าเริ่มต้นจากภายในตัวโปรแกรมเล่นเองได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของโปรแกรมและกำหนดการเชื่อมโยงแฟ้มสำหรับโปรแกรมจากภายในWindows ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนโปรแกรมที่Windowsใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ฉันติดตั้งอุปกรณ์ใหม่บนคอมพิวเตอร์ของฉัน แต่อุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง

อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ต้องมีโปรแกรมควบคุมเพื่อการทำงานอย่างถูกต้อง Windowsมีโปรแกรมควบคุมต่างๆ สำหรับอุปกรณ์จำนวนมาก แต่คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม

จะทำอย่างไร ถ้าฉันปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้แล้วยังไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้

โปรแกรมของคุณอาจเข้ากันไม่ได้กับ Windowsรุ่นนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูว่ามีรุ่นที่ปรับปรุงแล้วของโปรแกรมดังกล่าวหรือไม่