การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากมีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการ ขั้นแรก ให้ลองทำขั้นตอนเหล่านี้

 • เปิดการวินิจฉัยเครือข่ายโดยคลิกที่ไอคอนของเครือข่ายในพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วคลิก วินิจฉัยและซ่อมแซม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายทั้งหมดแล้ว (ตัวอย่างเช่น ดูว่าได้เชื่อมต่อโมเด็มของคุณกับหัวต่อสายโทรศัพท์หรือจุดต่อสายเคเบิลที่ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์)

 • ตั้งค่าโมเด็มและเราเตอร์ใหม่ ถอดสายไฟออกจากโมเด็มและ/หรือเราเตอร์ รออย่างน้อย 10 วินาทีแล้วจึงเสียบโมเด็มและ/หรือเราเตอร์กลับเข้าไป

 • ตรวจสอบเราเตอร์ของคุณ เนื่องจากคุณลักษณะใหม่ของเครือข่ายใน Windows Vista ทำให้เราเตอร์เครือข่ายรุ่นเก่าบางตัวไม่สามารถเข้ากันได้กับ Windows Vista อย่างสมบูรณ์และอาจก่อให้เกิดปัญหาได้

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ค้นหาปัญหาที่เฉพาะเจาะจงในรายการต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบเคเบิลหรือ Digital Subscriber Line (DSL) แบบบรอดแบนด์ได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • โมเด็มเปิดอยู่

  • สายอีเทอร์เน็ตเสียบเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตที่โมเด็มและที่คอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง ปลายแต่ละด้านของสายอีเทอร์เน็ตจะมีลักษณะดังนี้

   ภาพประกอบของสายอีเทอร์เน็ต
   สายอีเทอร์เน็ต
  • สายโทรศัพท์เสียบเข้ากับโมเด็มและหัวต่อสายโทรศัพท์อย่างถูกต้อง

  • คุณไม่ได้กำลังใช้ตัวกรองสัญญาณ DSL ระหว่างหัวต่อโทรศัพท์กับโมเด็ม

 • ตรวจสอบสัญญาณไฟบนโมเด็มของคุณ สัญญาณไฟบางครั้งจะสามารถระบุตำแหน่งของปัญหาได้ว่าเกิดจากการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต ไฟฟ้าที่ป้อนสู่โมเด็ม หรือการเชื่อมต่อสายเคเบิลหรือ DSL

 • ความเสียหายของ Winsock อาจเป็นสาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่อได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิด 'การวิเคราะห์เครือข่าย'

  • เปิดการวินิจฉัยเครือข่ายโดยคลิกที่ไอคอนของเครือข่ายในพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วคลิก วินิจฉัยและซ่อมแซม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ วิธีการระบุและแก้ไขการเสียหายจาก Winsock2 บนเว็บไซต์ Microsoft

 • สอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)เพื่อตรวจสอบว่า

  • เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

  • คุณมีบัญชีผู้ใช้ของ ISP และสามารถเข้าถึงบริการของ ISP

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ หรือฉันกำลังจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเรียกเลขหมายที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงหมายเลขที่ใช้ในการเรียกที่จำเป็น (เช่น 9) และเลขหมายนั้นว่างอยู่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อสายโทรศัพท์ใช้งานได้ เมื่อต้องการทดสอบ ให้เสียบหัวต่อเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานได้และดูว่ามีเสียงสัญญาณการเรียกเลขหมายหรือไม่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์เสียบเข้ากับหัวต่อ "สายสัญญาณ" ที่โมเด็มของคุณ ไม่ใช่หัวต่อสาย "โทรศัพท์"

 • ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ไม่ได้ชำรุดด้วยการเสียบโทรศัพท์ที่ใช้งานได้เข้ากับหัวต่อสาย "โทรศัพท์" ของโมเด็มของคุณ ถ้ามีเสียงสัญญาณการเรียกเลขหมาย แสดงว่าสายโทรศัพท์ไม่มีปัญหา

 • ถ้าคุณตั้งค่าการรับสายเรียกซ้อนไว้ ให้ลองปิดใช้งาน แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • ISP ของคุณอาจยกเลิกการเชื่อมต่อของคุณถ้าคุณไม่ได้โต้ตอบกับเว็บไซต์เลยในช่วงเวลาสักพักหนึ่ง ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • ถ้ามีใครบางคนยกหูโทรศัพท์ในขณะที่คุณกำลังออนไลน์อยู่ อาจมีการยกเลิกการเชื่อมต่อของคุณโดยอัตโนมัติ ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • โมเด็มแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะทำงานเฉพาะกับสายโทรศัพท์แบบแอนะล็อกเท่านั้น ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งสายโทรศัพท์แบบแอนะล็อกแล้ว หรือในกรณีที่คุณได้ติดตั้งสายโทรศัพท์แบบดิจิทัล ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีดิจิทัลโมเด็มหรือไม่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มของคุณทำงานอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับโมเด็มของคุณ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโมเด็ม

 • ติดต่อบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ของคุณเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสายสัญญาณ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสองเครือข่าย ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายต้องเลือกการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายจะเลือกการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ถ้าการเชื่อมต่อ A มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่มีประสิทธิภาพการทำงานช้า ขณะที่การเชื่อมต่อ B ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่า ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายจะกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายผ่านการเชื่อมต่อ B ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถดูเว็บไซต์ได้ ดังนั้น ไอคอนระบบเครือข่ายและไดอะแกรมเครือข่ายใน 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' จะรายงานว่าคุณมีเฉพาะการเชื่อมต่อท้องถิ่นเท่านั้น (ไม่มีอินเทอร์เน็ต) ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการบังคับให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้การเชื่อมต่อ A ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ B แล้วลองอีกครั้ง

ฉันเปิดเว็บไซต์ได้แค่บางเว็บเท่านั้น

สาเหตุที่เป็นไปได้บางประการของปัญหานี้มีดังนี้

 • เบราว์เซอร์ของคุณอาจกำลังพยายามเชื่อมต่อผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ลองเชื่อมต่อโดยปิดพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีใน Internet Explorer

 • การตั้งค่าการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Internet Explorer: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

 • เราเตอร์ของคุณอาจกำลังพยายามร้องขอพร็อกซี DNS แต่ล้มเหลว ให้ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการปิดใช้งานพร็อกซี DNS ในคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของฉันช้าเกินไป

มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เหตุใดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของฉันจึงช้า

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตจากบ้านได้ (หรือสถานที่อื่นๆ)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) อย่างถูกต้องตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 • คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เพื่อให้การเชื่อมต่อ VPN ทำงานได้

 • ถ้าโมเด็มของคุณเป็นแบบใช้ภายนอก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเปิดอยู่

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมและมีสิทธิโดเมนบน Remote Access Server

 • กรณีนี้อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • การเชื่อมต่อ VPN จะไม่ทำงานกับ Winsock พร็อกซีไคลเอ็นต์ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งาน Winsock พร็อกซีไคลเอ็นต์

 • ถ้าคุณทราบที่อยู่ IP (ตัวอย่างเช่น: 131.107.10.25) ของเว็บไซต์ ให้พิมพ์ที่อยู่นั้นในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วกด ENTER ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจำแนก Domain Name System (DNS) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์พิเศษที่กำหนดหรือติดตั้งโดยที่ทำงานของคุณ ซอฟต์แวร์พิเศษนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • ถ้าคุณทราบที่อยู่ IP (ตัวอย่างเช่น: 131.107.10.25) ของเซิร์ฟเวอร์ VPN ให้พิมพ์ที่อยู่นั้นสำหรับการเชื่อมต่อ VPN แล้วกด ENTER ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจำแนก DNS ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่อ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

เมื่อฉันพยายามเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อ VPN ฉันได้รับข้อความว่า "The local computer does not support encryption" (คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สนับสนุนการเข้ารหัสลับ) และมีรหัสข้อผิดพลาด 471

กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อการเข้ารหัสลับที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ไม่ตรงกับการเข้ารหัสลับที่เซิร์ฟเวอร์ VPN ใช้ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้ารหัสลับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้การตั้งค่าที่แนะนำคือ 3DES ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. คลิก เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

 3. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อ VPN แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก ขั้นสูง (การตั้งค่าแบบกำหนดเอง) จากนั้นคลิก การตั้งค่า

 5. ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง' ภายใต้ 'การเข้ารหัสลับข้อมูล' ให้เลือก เข้ารหัสลับอย่างเข้มงวดสูงสุด (ยกเลิกการเชื่อมต่อถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธ) แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

 6. คลิก เชื่อมต่อ เพื่อลองเชื่อมต่ออีกครั้ง