การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมผู้บรรยาย

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับโปรแกรมผู้บรรยาย

โปรดทราบว่าโปรแกรมผู้บรรยายไม่ได้มีให้บริการในทุกภาษา

 • โปรแกรมผู้บรรยายไม่อ่านข้อความที่ฉันต้องการให้อ่าน

  โปรแกรมผู้บรรยายมีความสามารถพื้นฐานในการอ่านหน้าจอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ Windows เมื่อคุณไม่มีตัวอ่านหน้าจอที่มีคุณลักษณะครบถ้วนกว่านี้ โปรแกรมผู้บรรยายไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออ่านเนื้อหาในทุกโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอ่านหน้าจอและเทคโนโลยีช่วยเหลืออื่น ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Accessibility

 • โปรแกรมผู้บรรยายออกเสียงคำบางคำไม่ถูกต้อง

  เนื่องจากเป็นการยากสำหรับซอฟต์แวร์ที่จะแปลงคำบางคำเป็นคำพูด ในบางครั้งโปรแกรมผู้บรรยายจึงอาจอ่านคำผิด

 • โปรแกรมผู้บรรยายไม่อ่านการแจ้งให้ทราบหรือเนื้อหาของบางโฟลเดอร์

  โปรแกรมผู้บรรยายไม่สามารถอ่านการแจ้งให้ทราบได้เนื่องจากไม่สามารถเลือกการแจ้งให้ทราบเหล่านั้นได้ และด้วยเหตุผลเดียวกันทำให้โปรแกรมผู้บรรยายไม่สามารถอ่านเนื้อหาของบางโฟลเดอร์ได้

 • ฉันไม่ได้ยินข้อความที่อ่านออกเสียง

  คุณอาจลองทำสามสิ่งต่อไปนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อลำโพงอย่างถูกต้อง ถ้าคุณไม่ทราบวิธีการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับลำโพงของคุณ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดระดับเสียงของลำโพงอยู่ในระดับที่ดังพอสมควร และไม่ได้ปิดเสียงลำโพงไว้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งการ์ดเสียงอย่างถูกต้อง และได้ปรับปรุง โปรแกรมควบคุม แล้ว

   เมื่อต้องการตรวจสอบการ์ดเสียง

   1. เปิด 'อุปกรณ์เสียงและชุดรูปแบบเสียง' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เสียง.

   2. การ์ดเสียงของคุณจะแสดงรายการอยู่บนแท็บ เล่น

    ถ้าคุณไม่มีการ์ดเสียงติดตั้งอยู่ คุณต้องติดตั้งก่อนเพื่อให้โปรแกรมผู้บรรยายทำงานได้

   เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการ์ดเสียงทำงานอยู่หรือไม่

   คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

   1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

   2. ถ้าการ์ดเสียงมีเครื่องหมายคำถามสีเหลืองอยู่ข้างๆ แสดงว่าการ์ดเสียงอาจไม่ทำงาน ให้ลองติดตั้ง โปรแกรมควบคุม การ์ดเสียงอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

   3. ถ้าการ์ดเสียงปรากฏขึ้นสองครั้งในรายการ แสดงว่าคุณอาจมี อุปกรณ์ที่เป็นโกสต์ อยู่ ในกรณีนี้ ให้ลบรายการที่มีเครื่องหมายคำถามออก

 • โปรแกรมผู้บรรยายไม่อ่านหัวข้อวิธีใช้บางรายการ

  โปรแกรมผู้บรรยายไม่สามารถอ่านข้อความที่ปรากฏภายใต้หัวเรื่องที่ถูกยุบไว้ในหัวข้อ 'วิธีใช้' หากต้องการอ่านข้อความในหัวข้อ 'วิธีใช้' ที่มีหัวเรื่องถูกยุบไว้ ให้แท็บไปยังการเชื่อมโยง แสดงทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ และกด ENTER เพื่อขยายหัวข้อทั้งหมด จากนั้นกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR เพื่อให้โปรแกรมผู้บรรยายอ่านหน้าต่างนั้นอีกครั้ง

 • แป้น INSERT ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ในขณะที่โปรแกรมผู้บรรยายทำงานอยู่

  แป้น INSERT ใช้สำหรับคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรมผู้บรรยาย ดังนั้นเมื่อคุณกด INSERT ระหว่างที่โปรแกรมผู้บรรยายกำลังทำงาน คุณจะไม่สามารถแทรกอักขระได้ เมื่อต้องการใช้แป้น INSERT เพื่อแทรกอักขระใดๆ ระหว่างที่โปรแกรมผู้บรรยายกำลังทำงาน ให้กด INSERT+I แล้วตามด้วยอักขระที่คุณต้องการเพิ่ม